Retningslinjer for dokumentasjon

Identifikasjonskrav 

LAV (+ kredittkort)

Offentlig godkjent ID 

Inneholder navn, unikt fødselsnummer, fotografi og signatur. Dette kan være en av følgende dokumenter:

 • Pass
 • Førerkort
 • Nasjonalt identitetskort

Dokumentet må være:

 • Aktuell og gyldig
 • Utstedt av en offentlig myndighet

Bostedsdokumentasjon

Skal inneholde din faste adresse (navn, adresse, by og hjemland). Bostedsdokumentasjon kan ikke være det samme som offentlig godkjent ID; det kreves totalt 2 forskjellige dokumenter. Dette kan være ett av følgende:

 • Skattedokumenter eller bankutskrift (ikke eldre enn seks måneder)
 • Trygde- eller helsekort utstedt av myndighetene
 • Nasjonalt identitetskort
 • Strømregning (elektrisitet, gass, internett hjemme, fasttelefon, utstedt i løpet av de siste 6 måneder). Det må vise en tjeneste som fysisk leveres til bostedsadressen
 • Adressebekreftelse/erklæring fra folkeregister / lokalt kommunalt kontor, ikke eldre enn 6 måneder

Kredittkortfinansiering

10 000 NOK er minstekravet til finansiering når du skal åpne en konto hos Saxo. Hvis du ønsker å finansiere ved hjelp av et kredittkort, laster du opp et bilde av forsiden av kortet (bevis på at du eier kortet).

Viktig:
Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig at du dekker over sifrene merket med X:  0000 00XX XXXX 0000  (bare de første 6 og siste 4 sifrene skal være synlige)

MIDDELS (+ kredittkort)

Offentlig godkjent ID

Inneholder navn, unikt fødselsnummer, fotografi og signatur. Dette kan være en av følgende dokumenter:

 • Pass
 • Førerkort
 • Nasjonalt identitetskort

Bostedsdokumentasjon

Skal inneholde din faste adresse (navn, adresse, by og hjemland). Bostedsdokumentasjon kan ikke være det samme som offentlig godkjent ID; det kreves totalt 2 forskjellige dokumenter. Dette kan være ett av følgende:

 • Skattedokumenter (ikke eldre enn seks måneder)
 • Trygde- eller helsekort utstedt av myndighetene
 • Nasjonalt identitetskort
 • Adressebekreftelse/erklæring fra folkeregister / lokalt kommunalt kontor, ikke eldre enn 6 måneder

Offentlig godkjent ID og bostedsdokumentasjon må være: 

 • Aktuell og gyldig
 • Utstedt av en offentlig myndighet

Kredittkortfinansiering

10 000 USD er minstekravet til finansiering når du skal åpne en konto hos Saxo. Hvis du ønsker å finansiere ved hjelp av et kredittkort, laster du opp et bilde av forsiden av kortet (bevis på at du eier kortet) sammen med en bekreftet kopi av legitimasjon.
Viktig: Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig at du dekker over sifrene merket med X:  0000 00XX XXXX 0000 
(bare de første 6 og siste 4 sifrene skal være synlige)

Instanser som kan gi bekreftet kopi av dokumentasjon fra offentlig myndighet: Ambassadepersonell, notarius publicus, statsautorisert revisor, advokat (registrert i nasjonal advokatforening eller Legal 500), Saxo Bank-ansatt.

MIDDELS (unntak: Qatar, Bahrain, De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia, Jordan og Oman)

Offentlig godkjent ID 

Inneholder navn, unikt fødselsnummer, fotografi og signatur. Vær oppmerksom på at det kreves 2 former for legitimasjon. Dette kan være en av følgende dokumenter: 

 • Pass
 • Førerkort
 • Nasjonalt identitetskort 

Bostedsdokumentasjon 

Skal inneholde din faste adresse (navn, adresse, by og hjemland). Bostedsdokumentasjon kan ikke være det samme som offentlig godkjent ID; det kreves totalt 3 forskjellige dokumenter (2 legitimasjonsdokumenter og 1 bostedsbevis). Dette kan være ett av følgende: 

 • Skattedokumenter (ikke eldre enn seks måneder)
 • Trygde- eller helsekort utstedt av myndighetene
 • Nasjonalt identitetskort  
 • Offentlig godkjent ID og bostedsdokumentasjon må være:
 • Aktuell og gyldig
 • Utstedt av en offentlig myndighet

Hvis de myndighetsutstedte dokumentene som er nevnt ovenfor, ikke finnes i det landet du bor, kan du sende inn ett av følgende dokumenter:

 • Leieavtale i ditt navn
 • Ansettelsesbevis (ikke eldre enn seks måneder)
 • Kontoutskrift fra offentlig anerkjent aktør (utstedt i løpet av de siste 6 måneder)
 • Brev fra offentlig forsyningstjeneste (utstedt i løpet av de siste 6 måneder)

MEDIUM-HØY

Offentlig godkjent ID

Inneholder navn, unikt fødselsnummer, fotografi og signatur. Dette kan være en av følgende dokumenter:

 • Pass
 • Førerkort
 • Nasjonalt identitetskort

Bostedsdokumentasjon

Skal inneholde din faste adresse (navn, adresse, by og hjemland). Bostedsdokumentasjon kan ikke være det samme som offentlig godkjent ID; det kreves totalt 2 forskjellige dokumenter. Dette kan være ett av følgende:

 • Skattedokumenter (ikke eldre enn seks måneder)
 • Trygde- eller helsekort utstedt av myndighetene
 • Nasjonalt identitetskort

Offentlig godkjent ID og bostedsdokumentasjon må være:

 • Aktuell og gyldig
 • Utstedt av en offentlig myndighet
 • Bekreftet kopi av originalen. Instanser som kan bekrefte kopi av disse dokumentene: Ambassadepersonell, notarius publicus, statsautorisert revisor, advokat (registrert i nasjonal advokatforening eller Legal 500), Saxo Bank-ansatt (fysisk tilstedeværelse), lisensierte finansinstitusjoner (banker) hjemmehørende i det landet hvor søkeren/kunden er bosatt. Selve bekreftelsen må ikke være eldre enn 6 måneder, utstedelses- og sertifiseringsmyndigheter kan ikke være den samme.

Din nettleser kan ikke vise dette nettstedet slik det egentlig er.

Vår hjemmeside er optimalisert for bruk av et system som kjører iOS 9.x og for IE 10 eller nyere. Hvis du bruker et eldre system eller nettleser, kan nettsiden se litt merkelig ut. For å forbedre din opplevelse på siden, må du oppdatere nettleseren eller systemet.