Retningslinjer for dokumentasjon

LAV (+ kredittkort)

Offentlig godkjent ID 

Inneholder navn, unikt fødselsnummer, fotografi og signatur. Dette kan være en av følgende dokumenter:

 • Pass
 • Førerkort
 • Nasjonalt identitetskort

Dokumentet må være:

 • Aktuell og gyldig
 • Utstedt av en offentlig myndighet

Bostedsdokumentasjon

Skal inneholde din faste adresse (navn, adresse, by og hjemland). Bostedsdokumentasjon kan ikke være det samme som offentlig godkjent ID; det kreves totalt 2 forskjellige dokumenter. Dette kan være ett av følgende:

 • Skattedokumenter eller bankutskrift (ikke eldre enn seks måneder)
 • Trygde- eller helsekort utstedt av myndighetene
 • Nasjonalt identitetskort
 • Strømregning (elektrisitet, gass, internett hjemme, fasttelefon, utstedt i løpet av de siste 6 måneder). Det må vise en tjeneste som fysisk leveres til bostedsadressen
 • Adressebekreftelse/erklæring fra folkeregister / lokalt kommunalt kontor, ikke eldre enn 6 måneder

Kredittkortfinansiering

10 000 NOK er minstekravet til finansiering når du skal åpne en konto hos Saxo. Hvis du ønsker å finansiere ved hjelp av et kredittkort, laster du opp et bilde av forsiden av kortet (bevis på at du eier kortet).

Viktig:
Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig at du dekker over sifrene merket med X:  0000 00XX XXXX 0000  (bare de første 6 og siste 4 sifrene skal være synlige)

MIDDELS (+ kredittkort)

Offentlig godkjent ID

Inneholder navn, unikt fødselsnummer, fotografi og signatur. Dette kan være en av følgende dokumenter:

 • Pass
 • Førerkort
 • Nasjonalt identitetskort

Bostedsdokumentasjon

Skal inneholde din faste adresse (navn, adresse, by og hjemland). Bostedsdokumentasjon kan ikke være det samme som offentlig godkjent ID; det kreves totalt 2 forskjellige dokumenter. Dette kan være ett av følgende:

 • Skattedokumenter (ikke eldre enn seks måneder)
 • Trygde- eller helsekort utstedt av myndighetene
 • Nasjonalt identitetskort
 • Adressebekreftelse/erklæring fra folkeregister / lokalt kommunalt kontor, ikke eldre enn 6 måneder

Offentlig godkjent ID og bostedsdokumentasjon må være: 

 • Aktuell og gyldig
 • Utstedt av en offentlig myndighet

Kredittkortfinansiering

10 000 USD er minstekravet til finansiering når du skal åpne en konto hos Saxo. Hvis du ønsker å finansiere ved hjelp av et kredittkort, laster du opp et bilde av forsiden av kortet (bevis på at du eier kortet) sammen med en bekreftet kopi av legitimasjon.
Viktig: Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig at du dekker over sifrene merket med X:  0000 00XX XXXX 0000 
(bare de første 6 og siste 4 sifrene skal være synlige)

Instanser som kan gi bekreftet kopi av dokumentasjon fra offentlig myndighet: Ambassadepersonell, notarius publicus, statsautorisert revisor, advokat (registrert i nasjonal advokatforening eller Legal 500), Saxo Bank-ansatt.

MIDDELS (unntak: Qatar, Bahrain, De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia, Jordan og Oman)

Offentlig godkjent ID 

Inneholder navn, unikt fødselsnummer, fotografi og signatur. Vær oppmerksom på at det kreves 2 former for legitimasjon. Dette kan være en av følgende dokumenter: 

 • Pass
 • Førerkort
 • Nasjonalt identitetskort 

Bostedsdokumentasjon 

Skal inneholde din faste adresse (navn, adresse, by og hjemland). Bostedsdokumentasjon kan ikke være det samme som offentlig godkjent ID; det kreves totalt 3 forskjellige dokumenter (2 legitimasjonsdokumenter og 1 bostedsbevis). Dette kan være ett av følgende: 

 • Skattedokumenter (ikke eldre enn seks måneder)
 • Trygde- eller helsekort utstedt av myndighetene
 • Nasjonalt identitetskort  
 • Offentlig godkjent ID og bostedsdokumentasjon må være:
 • Aktuell og gyldig
 • Utstedt av en offentlig myndighet

Hvis de myndighetsutstedte dokumentene som er nevnt ovenfor, ikke finnes i det landet du bor, kan du sende inn ett av følgende dokumenter:

 • Leieavtale i ditt navn
 • Ansettelsesbevis (ikke eldre enn seks måneder)
 • Kontoutskrift fra offentlig anerkjent aktør (utstedt i løpet av de siste 6 måneder)
 • Brev fra offentlig forsyningstjeneste (utstedt i løpet av de siste 6 måneder)

MEDIUM-HØY

Offentlig godkjent ID

Inneholder navn, unikt fødselsnummer, fotografi og signatur. Dette kan være en av følgende dokumenter:

 • Pass
 • Førerkort
 • Nasjonalt identitetskort

Bostedsdokumentasjon

Skal inneholde din faste adresse (navn, adresse, by og hjemland). Bostedsdokumentasjon kan ikke være det samme som offentlig godkjent ID; det kreves totalt 2 forskjellige dokumenter. Dette kan være ett av følgende:

 • Skattedokumenter (ikke eldre enn seks måneder)
 • Trygde- eller helsekort utstedt av myndighetene
 • Nasjonalt identitetskort

Offentlig godkjent ID og bostedsdokumentasjon må være:

 • Aktuell og gyldig
 • Utstedt av en offentlig myndighet
 • Bekreftet kopi av originalen. Instanser som kan bekrefte kopi av disse dokumentene: Ambassadepersonell, notarius publicus, statsautorisert revisor, advokat (registrert i nasjonal advokatforening eller Legal 500), Saxo Bank-ansatt (fysisk tilstedeværelse), lisensierte finansinstitusjoner (banker) hjemmehørende i det landet hvor søkeren/kunden er bosatt. Selve bekreftelsen må ikke være eldre enn 6 måneder, utstedelses- og sertifiseringsmyndigheter kan ikke være den samme.