Jogi menü megtekintése

SaxoSelect felelősséget kizáró nyilatkozat

A Saxo Bank A/S (a továbbiakban: „Saxo Bank”) a befektető nevében a SaxoSelecten keresztül végrehajtott ügyletek tényleges teljesítményét nem szavatolja, azért felelősséget nem vállal. A Saxo Bank automatikusan ügyleteket hajt végre a befektető nevében, ami megfelel valamely stratégia tekintetében kötött ügyleteknek. Bizonyos stratégiák a letétes termékek igénybevétele és a nagyfokú mérlegelési mozgástér, illetve az egy értékpapírral vagy eszközosztállyal szemben való kitettség miatt tőkeáttételt alkalmaznak, ezért a SaxoSelect komoly kockázatot hordozhat. A beépített befektetési pajzs célja, hogy korlátozza a potenciális veszteségeket, azonban az nem jelent garanciát arra, hogy a befektető csak a befektető által előzetesen meghatározott összeget veszítheti el. A befektetési pajzs csak a letétes termékekre vonatkozik, az olyan készpénzes termékekre, mint a részvények, a kötvények és az ETF-ek viszont nem.

Minden befektetés kockázatokkal jár, lehet veszteséges és nyereséges is. Nagyon spekulatív lehet a befektetés különösen a tőkeáttétes termékekbe, például többek között a devizákba, a származtatott termékekbe és a tőzsdei árukba, és mind a nyereség, mind a veszteség erősen, gyorsan ingadozhat. A spekulatív kereskedés nem minden befektetőnek alkalmas, ezért mielőtt bárki bármilyen befektetésről vagy eladásról döntést hoz, bármilyen tranzakcióba kezd, tanácsos alaposan megfontolnia saját pénzügyi helyzetét, és érdemes pénzügyi tanácsadóval konzultálnia, hogy az ügyletben rejlő kockázatokat megértse, és eldönthesse, azoknak a saját helyzete megfelel-e.

A múltbeli teljesítmény a jövőbeli teljesítményre nézve nem irányadó, és nem lehet az egyetlen figyelembe vett tényező a befektetési portfólió vagy ETF kiválasztásakor. A befektetések árfolyama felfelé és lefelé is mozoghat, és előfordulhat, hogy a befektető elveszíti a befektetett összeget. Az Ön jövedelme sem állandó, ingadozhat. A devizakitettséggel járó befektetések értékét befolyásolhatják az árfolyammozgások. Ne feledje, hogy változhat az adókulcs, az adóalap és az adómentesség.

A Saxo Bank nem felelős (i) azon veszteségekért, amelyet a befektető a Saxo Bank által, a neki adott felhatalmazással és a SaxoSelect felhasználási feltételeivel (a „felhasználási feltételek”) összhangban kötött ügyletek és tranzakciók következményeként szenved el; (ii) a befektetőnek a Saxo Bank által a SaxoSelect felhasználási feltételei értelmében nyújtott szolgáltatása folytán vagy azzal összefüggésben elszenvedett veszteségeiért, kivéve és amennyiben az ilyen veszteség a Saxo Bank súlyos gondatlanságának vagy szándékos kötelességszegésének eredményeképpen következik be; (iii) a Saxo Bank által a felhasználási feltételekben biztosított jogainak megfelelően megtett intézkedései miatt bekövetkezett veszteségekért; (iv) a befektető által elszenvedett semmilyen következményes vagy egyéb közvetett veszteségért (ideértve az elmaradt hasznot és a hírnévvesztést), függetlenül attól, hogy az a Saxo Bank gondatlanságából vagy egyéb okból következik be; vagy (v) a Saxo Banknak a befektető befektetési számláján (számláin) a befektető Saxo Bank elleni követelésének benyújtását megelőző bármely 12 hónapos időszak alatt keletkező bevételeit meghaladó veszteségeiért.

A fent ismertetett veszteségekért a Morningstar Investment Management Europe Ltd („Morningstar”) sem felelős. A Saxo Bank által kezelt Saxo Morningstar Moat portfólió számára a Morningstar a részvényeket kizárólag a Saxo Banknak nyújtott modellportfólió-tanácsadási szolgáltatásra vonatkozó szerződés és bizonyos belső feltételezések alapján választja ki. A Morningstar nem vizsgálta, hogy a modell tartalma megfelelő-e minden befektető egyéni szükségletei és kockázattűrése szempontjából. A modell tetszés szerinti végrehajtása a Saxo bank feladata. Emiatt a Morningstar modellje csupán tájékoztatási célokat szolgál, nem minősül sem befektetési tanácsnak, sem az azokban ismertetett értékpapírok eladására tett ajánlatnak, sem pedig vételi ajánlat tételére vonatkozó felhívásnak.

A Morningstar név és logó a Morningstar, Inc. és a leányvállalatainak („Morningstar”) licenccel védett, lajstromozott védjegye. A Morningstar nem a Saxo Bank kapcsolt vállalkozása. A Morningstar nem vállal garanciát arra nézve, hogy a Saxo Bank vagy annak leányvállalatai által kínált termékbe, portfólióba vagy szolgáltatásba tanácsos-e a befektetés. A Morningstar a Saxo Bank vagy annak leányvállalatai által kínált termék, portfólió vagy szolgáltatás működésével, marketingjével, kereskedelmével vagy értékesítésével kapcsolatban nyilatkozatot nem tesz, szavatosságot nem vállal, és a Saxo Bank ügyfeleivel és vevőivel szemben semmiféle kötelezettséggel vagy felelősséggel nem tartozik.

Nem felelős a fent ismertetett veszteségekért a BlackRock sem. Azok a meglátások és adatok, amelyeket a BlackRock a Saxo Bank a befektetési portfólióinak felépítéséhez felhasznál, bizonyos belső feltevéseken alapulnak, és a BlackRock nem vizsgálta, hogy meglátásai és adatai megfelelőek-e minden befektető egyéni szükségletei és kockázattűrése szempontjából. Emiatt a BlackRock információi és adatai csupán tájékoztatásul szolgálnak, nem minősülnek sem befektetési tanácsnak, sem az azokban ismertetett értékpapírok eladására tett ajánlatnak, sem pedig vételi ajánlat tételére vonatkozó felhívásnak. A BlackRock meglátásai és adatai nem a befektetési kutatás függetlenségének elősegítésére szolgáló jogi követelmények alapján készültek, és nem vonatkozik rájuk a Saxo Bank részére szolgáltatott meglátások és adatok terjesztése előtti kereskedés tilalma, így a Saxo Bank részére történő marketingkommunikációnak minősülnek.

Az iShares® és a BlackRock® a BlackRock, Inc. és a leányvállalatainak („BlackRock”) licenccel védett, lajstromozott védjegye. A BlackRock nem a Saxo Bank kapcsolt vállalkozása. A BlackRock nem vállal garanciát arra nézve, hogy a Saxo Bank vagy annak leányvállalatai által kínált termékbe, portfólióba vagy szolgáltatásba tanácsos-e a befektetés. A BlackRock a Saxo Bank vagy annak leányvállalatai által kínált termék, portfólió vagy szolgáltatás működésével, marketingjével, kereskedelmével vagy értékesítésével kapcsolatban nyilatkozatot nem tesz, szavatosságot nem vállal, és a Saxo Bank ügyfeleivel és vevőivel szemben semmiféle kötelezettséggel vagy felelősséggel nem tartozik.

A SaxoSelect szerepvállalási politikája

A Saxo Bank fontos feladatának tartja a befektetők érdekeinek védelmét. Portfóliókezelői szerepünk részeként azért vállalunk szerepet a befektetést befogadó társaságokban, hogy meggyőződhessünk arról, hogy e társaságok a részvényesek legjobb érdekei szerint járnak el. Fontos megjegyezni azonban, hogy a befektetést befogadó társaságokban soha nem fogunk jelentős részvénytulajdont szerezni, ezért nem minősülünk „aktív szerepet vállaló“ részvényesnek. Az elektronikus szavazati jogok átvétele után stratégiaszolgáltatóink kutatásainak segítségére támaszkodva a befektetési stratégia megvalósításának legjobb érdekei szerint járunk el. Ha arra kapunk felkérést, hogy ügyfeleink nevében olyan körülmények között szavazzunk, ahol az összeférhetetlenséget kezelni képtelenek vagyunk, tartózkodni fogunk. Megítélésünk szerint ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy az érintett fél (tartózkodás esetén) előre felhívja igazgatósága figyelmét e politikánkra, és így a szavazásról vezetett statisztikát ennek megfelelően korrigálni lehet.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Csehország

Magyar

Ismerje a kockázatokat
A kereskedés minden esetben kockázatokkal jár. Az esetleges kockázatok megismeréséhez, összeállítottuk a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat (KID-ek), melyek ismertetik az egyes termékek kockázatait és elonyeit. További kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat talál a kereskedési platformon. További információk

Ez a weboldal globálisan hozzáférhető de az ott található információk kizárólag a Saxo Bank A/S esetében érvényesek, és nem alkalmazhatóak más Saxo Group entitások esetében. Minden ügyfél közvetlenül a Saxo Bank A/S köteleződik el és az összes megállapodás a Saxo Bank A/S alatt hatályos, mely a Dán Jogi rendszer szerint szabályozott.