Jogi menü megtekintése

Saxo Bank A/S adatvédelmi értesítés

Az alábbiakban az általános adatvédelmi rendeletben („GDPR“) előírt adatközlési kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy a Saxo Bank A/S („mi“) hogyan használja fel a vele kapcsolatban álló magánszemélyekről (ügyfelekről, új ügyfelet bemutatókról és egyéb partnerekről) (továbbiakban: Ön) gyűjtött adatokat.

 1. Jogilag ki a felelős az Ön személyes adatainak védelméért?

  Saxo Bank A/S
  Philip Heymans Allé 15, 
  DK 2900 Hellerup 
  Dánia 
  (Cégjegyzékszám: 15731249)

  Kötelesek vagyunk az Ön személyes adatait biztonságosan és minden egyéb tekintetben a GDPR szerint kezelni („feldolgozni“), és ha valamelyik nemzeti jogszabály a GDPR-hoz képest magasabb szintű védelmet követel meg, e szigorúbb követelményeknek is meg kell felelnünk.

  Ha kérdése vagy panasza lenne azzal kapcsolatban, ahogy mi az Ön személyes adatait feldolgozzuk, ezekkel a support@accountservices.saxo címen kereshet meg bennünket, illetve a fenti elérhetőségen vagy az alábbi e-mail címen az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat: privacy@saxobank.com.
 2. Milyen személyes adatokat gyűjthetünk Önről, és honnan származhatnak ezek az adatok?
  Csak olyan adatokat fogunk Önről gyűjteni, amelyeknek az Önnel fennálló ügyfélkapcsolatunk szempontjából jelentősége van. Mindezt az információt közvetlenül Öntől szerezzük be. Ugyanakkor kezelünk olyan személyes adatokat is, amelyek más forrásból, így a Saxo Bank A/S egyéb szervezeteitől, egyéb társaságoktól és pénzügyi intézményektől, nyilvános forrásokból (pld. a sajtóból, cégnyilvántartásokból, az Internetről, így a közösségi médiából) és az üzleti kockázat szűrésével foglalkozó szolgáltatóktól, csalás elleni adatbázisokból, szankciós listákról és újságcikk-adatbázisokból származnak.

  Az általunk kezelt személyes adatok típusai:
  • Név, elérhetőség;
  • A köztünk fennálló ügyfélkapcsolattal és a vonatkozó szolgáltatásokkal kapcsolatos feljegyzések, köztük azok az adatok, amelyek forrása az, hogy Ön az informatikai platformjainkat (például az elektronikus kommunikációt), mobil alkalmazásainkat, rögzített telefonvonalainkat használja, és a marketing tevékenységeinkben részt vesz;
  • Ügyfélismereti (KYC) feljegyzések, például útlevéladatok, társadalombiztosítási szám, születési hely és idő, vagyon forrása, a vállalati struktúrák használatának oka, köztisztviselőkkel fennálló kapcsolatok, bűnügyi nyilvántartás;
  • Pénzügyi információk, például bankszámla adatok, aláírási címpéldány, jövedelem, eszközök, kiadások, befektetési célok, családi állapot, valamint a pénzügyi termékek és szolgáltatások ismeretének részletei, kockázati étvágy, veszteségtűrő képesség, adóügyi jogállás és illetőség.
 3. Milyen célokra fogjuk az adatait felhasználni?
  Az alábbiakban az adatkezelést lehetővé tevő konkrét jogalapokkal együtt foglaljuk össze, hogy milyen célok miatt kezeljük az Ön személyes adatait.
  • Szerződés teljesítése érdekében
   Adatainak kezelésére szükség lehet a pénzügyi szolgáltatásainkkal kapcsolatosan közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez, illetve ahhoz, hogy egy szerződés megkötése során az Ön utasításai szerint járhassunk el. További részleteket a velük kötött szerződés dokumentációjában talál.

  • Jogi kötelezettségnek való megfelelés miatt vagy a közérdekből eljárva  
   Engedéllyel rendelkező bankként több olyan törvényes és szabályozói kötelezettség hatálya terjed ki ránk, amelyek miatt kötelesek vagyunk személyes adatokat gyűjteni, tárolni és közölni, például a pénzmosás elleni küzdelem céljából, vagy rendőrségi nyomozás során illetve a bizonyítékok bemutatására vonatkozó kérésre, a csoporthoz tartozó szervezetek szabályozóitól illetve egyéb állami hatóságoktól kapott végzésre reagálva.

  • Jogos érdekek miatt
   Szükség esetén az Ön személyes adatait saját jogos érdekeink illetve harmadik felek ilyen érdekei alapján is kezeljük (a GDPR ezt csak akkor engedi meg, ha ezekhez az érdekekhez képest az Ön adatainak védelme, mint igény nem élvez elsőbbséget). Azon esetek közé, amelyekben a saját jogos érdekeinkre támaszkodva kezeljük az Ön személyes adatait, az alábbiak tartoznak:

   • Ügyfélismereti ellenőrzések; ügyfél- és szolgáltatói kapcsolatok kezelése, üzleti elemzés, valamint termékek és szolgáltatások fejlesztése;
   • Az információbiztonsággal és az épületek biztonságával kapcsolatos tevékenységek, az adatrögzítést is ideértve;
   • A csoportunk működésével járó kockázatok kezelése és a működés hatékonyságának optimalizálása;
   • Telefonvonalak rögzítése és az elektronikus kommunikáció figyelemmel kísérése üzleti és megfelelőségi célok miatt;
   • A pénzügyi bűncselekmények megelőzése és felderítése;
   • Jogi követelések értékelése, benyújtása és védelme;
   • Termékeink kiszolgálása érdekében;
   • Ellenőrzések;
   • Vállalati szerkezetváltások.
  • Az Ön hozzájárulása alapján
   Az Ön hozzájárulására van szükségünk, ha személyes adatait nem a fent felsorolt jogilag indokolt módokon kívánjuk kezelni. Ha erre engedélyt ad, azt bármikor vissza is vonhatja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az engedély visszavonása miatt nem minősül jogszerűtlennek az, hogy mi az Ön adatait korábban kezeltük, egyszersmind a visszavonásnak hatása lehet arra is, hogy a jövőben képesek leszünk-e Önnek a szolgáltatásainkat ugyanolyan módon nyújtani.

   Vannak a személyes adatoknak olyan kategóriái is, amelyek a GDPR szerint annyira érzékenynek minősülnek, hogy általában szükségünk van az egyén hozzájárulására, hogy ezeket tárolhassuk, és felhasználhassuk. Az egyik példa erre a személy biometrikus adatainak köre. Ha Ön nekünk az ilyen információt önként olyan körülmények között adja át, ahol annak az általunk Önnek kínált pénzügyi termékek és szolgáltatások (például esetleg a megfelelő befektetéstervezés) szempontjából jelentősége van, akkor azt úgy értelmezzük, hogy Ön egyben engedélyt is adott nekünk az információ megfelelő felhasználására. Ezt az engedélyt Ön szintén visszavonhatja, csakhogy ebben az esetben kevésbé tudjuk garantálni Önnek a körülményei szempontjából leginkább megfelelő kiszolgálást.
 4. Kivel oszthatjuk meg az Ön adatait?
  Amennyiben az Öntől kapott utasítások teljesítéséhez vagy a fentebb vázolt célok miatt szükséges, az Önre vonatkozó információt több címzettel, többek között az alábbiakkal is megoszthatjuk: előéletet vizsgáló szolgáltatók, pénzügyi intézmények, alapok, kifizetések címzettjei, a fizetési és elszámolási infrastruktúra szolgáltatói, tőzsdék, szabályozók, állami hatóságok (többek között az adóhatóság), csoportunk többi szervezete és szolgáltatója, szaktanácsadók, ellenőrök, biztosítók és a vállalkozásunk egyes elemeinek lehetséges vásárlói.

  Önre vonatkozó információt kizárólag az Önnel kötött szerződés hatályos feltételei, a GDPR és a ügyfelekkel szemben fennálló titoktartási kötelezettségek alapján közlünk.

  A személyes adatok címzettjeinek kategóriát ide kattintvatekintheti meg.

 5. Továbbítani fogjuk az Ön adatait más országokba?
  Vállalkozásunk alapeleme a globális jelenlét, és annak érdekében, hogy Önnek a lehető legjobb szolgáltatást tudjuk kínálni, előfordulhat, hogy az Önre vonatkozó adatokat a fent felsorolt céloknak megfelelően az EU-n/EGT-n kívülre, azaz úgynevezett „harmadik országokba“, tehát az EU illetve az EGT területén kívüli olyan országokban fogjuk továbbítani, amelyek nem okvetlenül garantálják az Ön személyes adatainak azonos szintű védelmét.

  Amennyiben azonban harmadik országbeli szolgáltatókat veszünk igénybe, kötelesek vagyunk nekik előírni, hogy az Ön adatait az EU-ban szükséges védelemmel azonos szintű védelemben részesítsék. Ezt szokásos esetben az Európai Bizottság által e célokra jóváhagyott szabványos adatvédelmi záradékok alkalmazásával érjük el. Adatot harmadik országba kizárólag a GDPR-ban engedélyezett módon továbbítunk.
 6. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait?
  Általában véve az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, amíg azokra szükség van azoknak céloknak a teljesüléséhez, amelyek miatt az adatot beszereztük. Az adatok megőrzésére vonatkozóan hozott döntéseink során az alábbiakat vesszük figyelembe:
  • A vonatkozó szerződés vagy üzleti kapcsolat megszűnésének napja;
  • A törvényben, rendeletben vagy belső szabályzatban előírt megőrzési időszak;
  • Tényleges vagy esetleges ellenőrzések, adóügyek vagy jogi követelések miatt van-e bármilyen igény a feljegyzéseknek a fenti időszakon túli megőrzésére.
 7. Profilalkotáshoz fel fogjuk használni az Ön adatait?
  Ennek az adatvédelmi értesítésnek az értelmezésében a profilalkotás olyan automatikus folyamat, amely a személyes adatokat azért elemzi, hogy az Ön viselkedésének bizonyos aspektusait értékelje vagy előrejelezze. Profilalkotást az alábbi körülmények között alkalmazhatunk:
  • Ha pénzügyi bűncselekmények lehetséges eseteinek azonosításához segítséget kívánunk nyújtani;
  • Ha Önnek olyan termékekről és szolgáltatásokról nyújtanánk tájékoztatást, amelyek valószínűleg az érdeklődési körébe tartoznak.
 8. Milyen adatvédelmi jogok illetik meg Önt?
  A GDPR-be foglalt bizonyos kivételekkel és korlátozásokkal Önnek jogában áll:
  • A személyes adataihoz hozzáférést kérni. Így tehát másolatot kaphat azokról a személyes adatokról, amelyeket Önről nyilvántartunk.
  • Az általunk nyilvántartott személyes adatainak helyesbítését kérni. Így elérheti, hogy az általunk Önről nyilvántartott hiányos vagy pontatlan adatokat helyesbítsük.
  • Személyes adatainak törlését kérni. Tehát kérheti, hogy töröljük a személyes adatait, amennyiben a további adatkezelésnek részünkről megfelelő oka nincs. Erre időnként „elfeledtetéshez való jogként” szoktak hivatkozni.
  • A személyes adatai kezelésének korlátozását kérni. Tehát kérheti tőlünk, hogy függesszük fel a személyes adatainak kezelését, például amíg választ nem adunk az Ön által benyújtott követelésre, miszerint az adatok pontatlanok, vagy a feldolgozáshoz fűződő jogos érdekeinkkel szemben az Ön érdekei elsőbbséget élveznek.
  • Kérheti, hogy továbbítsuk Önnek általánosan használt elektronikus formátumban az Öntől kapott személyes adatokat. Ez az úgynevezett adathordozhatósághoz való jog.
  • Tiltakozhat az adatainak kezelése ellen. Tehát Ön tiltakozhat a személyes adatainak folyamatban lévő kezelése ellen.
  • Kérheti, hogy az automatizált döntéshozatal ne terjedjen ki Önre. Ezen az alapon Ön kérheti tőlünk, hogy Önre vonatkozóan ne hozzunk olyan döntést, amely kizárólag az Ön jogi helyzetét érintő adatainak az automatikus kezelésén alapul (vagy Önre nézve egyéb jelentős következménnyel jár). Ilyen jellegű döntéseket rendszerint nem hozunk kizárólag automatizált adatkezelés alapján, mindennemű emberi értékelés nélkül. Ha mégis így járnánk el, arról konkrétan értesítenénk.

  Ha bármelyik jogával élni kíván, forduljon hozzánk írásban a support@accountservices.saxo címen.

  Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan Önnek velünk szemben panasza lenne, jogában áll azt a dán adatvédelmi ügynökséghez benyújtani.

 9. Köteles Ön a személyes adatait nekünk átadni?
  Önt jogszabály nem kötelezi arra, hogy a személyes adatait nekünk átadja. Ha azonban ezt nem teszi meg, előfordulhat, hogy Önnel a továbbiakban nem tudunk majd együttműködni. Például a pénzmosás elleni közdelemmel kapcsolatos kötelezettségeink teljesítéséhez többek között igazolnunk kell az ön személyazonosságát abban az esetben, ha Ön velünk ügyfélként kereskedési jogviszonyt létesít. Ilyen esetben mi kötelesek vagyunk Öntől, mint ügyféltől bizonyos személyes adatokat beszerezni.
 10. A jelen adatvédelmi értesítés módosításai
  Jogunkban áll a jelen adatvédelmi értesítést pontosítani, illetve a GDPR vagy az üzleti tevékenységünk változásainak kezelése érdekében időről időre frissíteni. Ha lényeges módosítást vezetünk be, értesíteni fogjuk.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Csehország

Magyar

Ismerje a kockázatokat
A kereskedés minden esetben kockázatokkal jár. Az esetleges kockázatok megismeréséhez, összeállítottuk a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat (KID-ek), melyek ismertetik az egyes termékek kockázatait és elonyeit. További kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat talál a kereskedési platformon. További információk

Ez a weboldal globálisan hozzáférhető de az ott található információk kizárólag a Saxo Bank A/S esetében érvényesek, és nem alkalmazhatóak más Saxo Group entitások esetében. Minden ügyfél közvetlenül a Saxo Bank A/S köteleződik el és az összes megállapodás a Saxo Bank A/S alatt hatályos, mely a Dán Jogi rendszer szerint szabályozott.