Jogi menü megtekintése

Szerzői jog

All content of the www.home.saxo website is the property of Saxo Bank unless otherwise stated. For pages where no third-party rights are listed (in the copyright statement at the bottom of each page), the following rules apply:

  • You may print the pages and store one copy on your PC for personal use.
  • You may not distribute the information to others but you may quote opinions and information on the site if you include a clear reference to Saxo Bank and to the website and to the disclaimer available on www.home.saxo. 
  • You may also link to any portion of the site if the link clearly states the name of www.home.saxo and if it opens the page in a new browser window and not in a foreign frameset.

No other uses of the website and its content than the ones described above are allowed or may be inferred unless expressly permitted in writing by Saxo Bank.

 

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Csehország

Magyar

Ismerje a kockázatokat
A kereskedés minden esetben kockázatokkal jár. Az esetleges kockázatok megismeréséhez, összeállítottuk a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat (KID-ek), melyek ismertetik az egyes termékek kockázatait és elonyeit. További kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat talál a kereskedési platformon. További információk

Ez a weboldal globálisan hozzáférhető de az ott található információk kizárólag a Saxo Bank A/S esetében érvényesek, és nem alkalmazhatóak más Saxo Group entitások esetében. Minden ügyfél közvetlenül a Saxo Bank A/S köteleződik el és az összes megállapodás a Saxo Bank A/S alatt hatályos, mely a Dán Jogi rendszer szerint szabályozott.