Pénzügyi szószedet – Q-tól T-ig

A pénzügyi szószedet célja, hogy gyors hozzáférést biztosítson a deviza-, pénz-, részvény-, áru- és kötvénypiacokon használt fogalmak és kifejezések definícióihoz.

Árfolyam

Egy pénzügyi instrumentumért ajánlott vagy kért aktuális ár.

Kapcsolódó megbízás

A feltételes megbízás ugyanaz, mint a kapcsolódó kereskedési megbízás.

Többféle típusa létezik:

Ha teljesül (másodlagos): a másodlagos megbízás csak akkor válik aktívvá, ha az elsődleges megbízás teljesült.

Egymást kizáró megbízások (O.C.O.): az egyik megbízás végrehajtása kizárja a másikat.

Háromirányú feltételes megbízás is beadható: itt két megbízás aktiválódik akkor, ha az első (Ha teljesül)megbízás teljesül.

Az utóbbiak is egymást kizáró megbízások, ami lehetővé teszi veszteségkorlátozó (stop loss) és a nyereség kivételét célzó (profit take) megbízások egyidejű beadását egy pozíció körül.

Ellenállás

Az az árszint, amelyen egy emelkedő ár várhatóan megáll, amikor a piaci résztvevők elkezdik eladni az instrumentumot. Az ellenállás ellentéte a támasz.

Kockázatkezelés

Nyereségek vagy veszteségek ismert vagy előre jelezhető tartományának szabályozására tett kísérlet.

A kockázatkezelés számos lépésből áll, azzal kezdődik, hogy behatóan ismerni kell az adott üzletet, valamint a kitettségeket vagy kockázatokat, amelyeket fedezni kell az üzlet értékének megvédése érdekében.

Ezután fel kell mérni azokat a változótípusokat, amelyek hatással lehetnek az üzletre, és azt, hogy hogyan védhető a legjobban a váratlan eredmények ellen.

A kockázatkezelés lehet egyszerű, mint például veszteségkorlátozó (stop loss) megbízások beadása a nagy veszteségek ellen, de lehet összetett is, mint például a pozíciók fedezése opciókkal vagy annak biztosítása a portfólió diverzifikálásával, hogy ne legyen túl nagy kitettsége egyetlen iparágban vagy instrumentumtípusban.

Figyelembe kell venni a preferált kockázati profilt is, vagyis azt, hogy valaki kockázatkerülő vagy eléggé agresszív szemléletű. Ez magában foglalja annak eldöntését is, hogy milyen eszközöket használjanak a kockázat kezelésére és, hogy vajon használható-e természetes fedezés.

A bevezetett kockázatkezelési stratégiák hatékonyságát és költségét folyamatosan értékelni kell.

Risk reversal

Egy belső érték nélküli (OTM) vételi opció (eladási opció) vétele és egy belső érték nélküli (OTM) eladási opció (vételi opció) eladása egyidejűleg, általában a pozíció létrehozásakor fizetett prémium nélkül.

A megvett és eladott opciók névleges mérete és meghatározott lejárata megegyező, a deltáik pedig jellemzően 25% körüliek.

A Black–Scholes alapján a hasonló deltával rendelkező opciók (és ugyanígy a belső érték nélküli határidős ügyletek) vételének és eladásának költsége nulla. A gyakorlatban azonban a piac előnyben részesíti az egyik oldalt a másikkal szemben.

A legegyszerűbb esetben, az azonos lehívási árral és lejárattal rendelkező, belső érték nélküli eladási és vételi opciók implikált volatilitása különbözik, és a piac által favorizált oldal extra költségét nevezik gyakran risk reversal spreadnek.

Ez a különbözet azt tükrözi, hogy a piac szerint a hozzá tartozó valószínűségi eloszlás nem szimmetrikus a határidős pozíció körül, hanem a favorizált oldal irányába ferdül.

Ez másképpen úgy értelmezhető, hogy az implikált volatilitás korrelációban van az azonnali árfolyammal, ami lehetetlen a Black–Scholes világában.

Továbbgörgetés (rollover)

Ha egy azonnali forex pozíciót az értéknapot megelőző munkanap végén is megtartunk, azt a rendszer Tom/next alapon átviszi egy új értéknapra.

A továbbgörgetés részeként a pozíciókat a kereskedett devizapár LIBOR/LIBID kamatlábain alapuló csereügyletdíj vagy hitelkamat terheli, plusz (magánszámlák esetén) egy +/-0,25%-os árrés, plusz a pozíción nem realizált nyereség/veszteség után fizetett kamatösszetevő.

Teljes körös jutalék

A jutalék tartalmazza a pozíció nyitását és zárását is.

Ennek alternatívája a félkörös jutalék, ahol kereskedésenként kell fizetni (azaz a vétel és az eladás esetén is).

Másodlagos deviza

A forexben az a pénznem, amelyet a befektető fizet vagy kap, amikor kereskedik.

Például, EURUSD kereskedésekor az USD a változó deviza, vagyis egy egységnyi EUR változó mennyiségű USD-t ér.

Amikor EUR-t vásárol, USD-vel fizet, és amikor EUR-t ad el, USD-t kap.

A másik deviza (példánkban az EUR) az alapdeviza.

Másodlagos megbízás

Egy háromirányú vagy „Ha teljesül” feltételes megbízás másodlagos megbízása addig nem lesz aktív piaci megbízás, amíg az elsődleges megbízás nem teljesül.

Értékpapírok

Vállalat, kormány vagy egyéb szervezet által befektetésre kibocsátott instrumentum, kivéve a biztosítási kötvényt és a rögzített évjáradékot. Az értékpapír jellemzően részvény illetve kötvény.

Sorozat (opcióké)

Az azonos kategóriába tartozó, azonos típusú (vételi vagy eladási), a mögöttes instrumentum azonos mennyiségére szóló és azonos lehívási árral és lejárati nappal rendelkező opciók.

Eladás vételi árfolyamon

Limitáras megbízás az aktuális vételi árfolyamon történő eladásra.

Részvények

Egy társaságban résztulajdont megtestesítő pénzügyi instrumentum. Angolul több neve is van: (stocks, equities, shares).

Rövidre eladás

A forexkereskedésben a rövidre eladás a forex devizapár változó devizájának megvételét jelenti.

Például, ha Ön rövidre adja el a GBPUSD devizapárt, akkor USD-t vesz, és érte GBP-t ad el.

Részvények esetében a rövidre eladás azt jelenti, hogy úgy ad el értékpapírokat, hogy azok nincsenek az Ön tulajdonában, ellentétben azzal, amikor hosszú pozíciót vesz fel, és így a részvény megvásárlásával tulajdonjogot szerez.

A rövid pozíció csökkenő piaci árak esetén nyereséges.

Másodlagos megbízás

Két megbízásból álló „Ha teljesül” megbízás:

  • egy elsődleges megbízás, mely azonnal teljesül, ha a piaci feltételek ezt lehetővé teszik,
  • és egy másodlagos megbízás, mely csak akkor aktiválódik, ha az első teljesült.

Spekulatív

Eladás és vétel kizárólag a profitszerzés reményében, nem pedig üzleti okokból.

Azonnali

Közvetlen kereskedés a piaci áron, melynek szabványos elszámolása a kereskedés napjától számított két munkanap múlva történik meg (értéknap).

Azonnali piac

A piacnak az a része, ahol a tranzakciókat azonnal rendezik.

Az azonnali pontos jelentése a helyi árutőzsdei, értékpapírpiaci vagy devizapiaci szokásoktól függ.

Az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Ausztrália devizapiacain az azonnali két napos leszállítást jelent.

Különbözet (indexpontokban) – spread

A vételi árfolyam – amelyen el tudja adni a kereskedési instrumentumot – és az eladási árfolyam – amelyen meg tudja venni a kereskedési instrumentumot – közötti különbség.

Állapotsáv

A platform munkaterülete és több kereskedési modul alján található terület, ahol a rendszerüzenetek és az állapotinformációk kerülnek megjelenítésre.

Részvények

Olyan pénzügyi instrumentumok, melyek résztulajdont jelent egy vállalatban. Lehetnek törzsrészvények vagy elsőbbségi részvények.

Stop

A vételi stop a jelenlegi piaci árfolyam feletti meghatározott áron történő vételre szóló megbízás, az eladási stop pedig a jelenlegi piaci árfolyam alatti meghatározott áron történő eladásra szóló megbízás.

A kereskedők gyakran használják a stop loss (veszteségkorlátozó) megbízás fogalmát, melyeket a piaci ár alá adnak be, ha a kereskedő hosszú pozícióban van, és a piaci ár fölé, ha rövid pozícióban.

Ezek a megbízások akkor aktiválódnak, amikor a piaci ár eléri a megadott szintet, hogy megakadályozzák a további veszteségeket a kereskedői pozícióban.

A stop megbízások nem mindig a meghatározott áron teljesülnek, mert a piac túl gyorsan változhat.

Vételi árfolyamos stop megbízás

A vételi árfolyamos stop megbízásokat egy meghatározott instrumentum emelkedő piacon történő megvételére használják. Ha a megadott árszint ténylegesen vételi árfolyam a piacon, a megbízás a bank által ajánlott eladási árfolyamon teljesül.

Ha Ön például GBPUSD-t adott el 1,4280-as áron, akkor 1,4330 értékű vételi árfolyamos stoppal a pozíciót lezárják (GBPUSD-t vesznek), ha a vételi árfolyam eléri vagy meghaladja az 1,4330-at.

A vételi árfolyamos stop megbízásokat csak forexpozíciók vételéhez ajánljuk.

Ha vételi árfolyamos stop megbízást használ forexpozíció eladására, akkor az korai pozíciózárást eredményezhet, amikor egy piaci esemény miatt a vételi/eladási spread rövid ideig kiszélesedik.

Eladási árfolyamos stop megbízás

Az eladási árfolyamos stop megbízást egy meghatározott instrumentum eső piacon történő eladására használják. Ha a megadott árszint ténylegesen eladási árfolyam a piacon, a megbízás a bank által ajánlott vételi árfolyamon teljesül.

Ha Ön például USDJPY-t vett 132,00-ás áron, akkor 131,50 értékű eladási árfolyamos stoppal a pozíciót lezárják (USD-t adnak el JPY ellen), ha az eladási árfolyam eléri vagy átlép a 131,50-et (más szóval, ha az eladási ár 131,50 vagy kisebb).

Az eladási árfolyamos stop megbízást csak forexpozíció eladásához ajánljuk.

Ha eladási árfolyamos stop megbízást használ forexpozíció vételére, akkor az korai pozíciózárást eredményezhet, amikor egy piaci esemény miatt a vételi/eladási spread rövid ideig kiszélesedik.

Limitáras stop megbízás (határidős ügyletek)

A határidős ügyletekben a limitáras stop megbízás a stop megbízások egy változata alsó/felső limitárral, amelynél felfüggesztik a kereskedést, ha az ár túl sokat csökken/emelkedik azelőtt, hogy a megbízást teljesítenék.

Ez gyakorlatilag egy meghatározott ártartományra korlátozza a kereskedést.

Stop megbízás

A stop megbízást általában pozíciókból való kilépésre és a kereskedési veszteségek elleni védelemre használják.

Az eladási stop megbízást a jelenlegi piaci árszint alatt adják be, és az akkor teljesül, amikor a vételi árfolyam eléri vagy átlépi a meghatározott árszintet.

A vételi stop megbízást a jelenlegi piaci árszint felett adják be, és az akkor teljesül, amikor az eladási árfolyam eléri vagy átlépi a meghatározott árszintet.

Ha eladási megbízás esetén a vételi árfolyam (vagy vételi megbízások esetén az eladási árfolyam) eléri vagy átlépi a meghatározott szintet, a megbízás piaci megbízássá válik és a lehető leghamarabb teljesül az elérhető piaci áron.

Érdemes megjegyezni, hogy ez az ár különbözhet attól az ártól, amelyet Ön a megbízásban meghatározott.

Határidős ügylet esetében a megbízás, ha lehetséges, teljesül, az esetleg megmaradó mennyiség pedig nyitott piaci megbízásként bennmarad.

CFD esetében a megbízás teljes mértékben teljesül, ha a volumen a piacon ezt megengedi. Részleges teljesülés esetén a megbízás fennmaradó része megbízásként nyitva marad.

Opciós kontraktus esetén a piaci korlátozások miatt a Saxo Bank nem tud stop megbízásokat végrehajtani, hacsak nincs a piacon kereskedett ár. Ezért opciós kontraktus esetén a stop megbízás használata nem javasolt.

Stop megbízás (forex)

A forex stop megbízást általában pozíciókból való kilépésre és a befektetések védelmére használják arra az esetre, ha a piac a nyitott pozíció ellen mozdul.

Az eladási stop megbízást a jelenlegi piaci árszint alatt adják be, és az akkor teljesül, amikor a vételi árfolyam eléri vagy átlépi a meghatározott árszintet.

A vételi stop megbízásokat a jelenlegi piaci árszint felett adják be, és akkor teljesülnek, amikor az eladási árfolyam eléri vagy átlépi a meghatározott árszintet.

Veszteségkorlátozó (stop loss) megbízás

Ez egy olyan stop megbízás, amely a veszteségek korlátozása érdekében teljesül, és lezárja a pozíciót, ha a piaci mozgás kedvezőtlen.

Amikor egy stop megbízás teljesül, piaci megbízássá válik, és a piacon elérhető áron a lehető leghamarabb teljesül.

Érdemes megjegyezni, hogy ez az ár különbözhet attól az ártól, amelyet Ön a megbízásban meghatározott.

Azonnali és közvetlen feldolgozás (STP)

Ebben az esetben az Ön megbízása egyenesen a tőzsdére kerül.

Lehívási ár/kötési ár

Az ár, amelyen az opció birtokosa (vételi opció esetén) megveheti, illetve (eladási opció esetén) eladhatja a mögöttes eszközt.

Összesítő

A számlájának/számláinak összevont kereskedési állapotát és tevékenységét, azaz a számla értékét, az értékpapírokat és a részvényeket, a nettó pozíciókat, és a záró összeget (azaz az összes pozíció nyereségét és veszteségét) mutatja.

Tájékoztat a rendelkezésre álló fedezetről és a nyitott pozíciók letétigényéről, és áttekintést ad a nyitott pozíciókról is.

Támasz

Az az árszint, amelyen az árcsökkenés várhatóan lelassul vagy megfordul, amikor a piaci résztvevők elkezdik vásárolni az instrumentumot.

A támasz ellentéte az ellenállás.

Csereügylet (swap)

Forex instrumentum azonnali kereskedésére (például vételére) és az ellenirányú tranzakció későbbi időpontban rögzített áron történő végrehajtására (például eladására) adott megbízás.

Ha az első tranzakció is egy későbbi időpontra szól, a tranzakció forward-forward kontraktusnak minősül. Ennek további változata az ún. overnight (éjszakai) és az ún. tom/next (holnapi/holnaputáni) csereügylet.

Csereügylet ár

A pozíció nyitóárának kiigazítása a forexkereskedés eredeti értéknapon túli időpontba történő eltolása miatt.

Ez a két deviza közötti kamatláb-különbözet függvénye, ami az Ön számára kedvező vagy hátrányos lehet.

Szimbólum

Egy kereskedett instrumentum egyedi azonosítására szolgáló betűk kombinációja. Kódnak is nevezik.

Példa: a dollár-jen forex instrumentum szimbóluma az USDJPY.

A VOLVb:xome például CFD-szimbólum.

Határidős ügylet szimbóluma például a JYZ5.

A MAERSKa:xcse pedig egy részvényt jelöl.

Időérték

Az az összeg, amellyel az opció értéke meghaladja a belső értéket.

Théta

Egy opció értékváltozását mutatja az idő függvényében.

Az értékváltozás a lejáratig tartó idő csökkenéséből, és így az opció élettartamának csökkenéséből adódik.

Vagy:

Egy opció árcsökkenésének közelítése egy adott időszakra nézve, ha minden más tényező állandó.
A thétát általában egy napra kifejezve adják meg. Ha például egy vételi opció ára 3,00 USD és a théta 0,10, akkor egy nappal később, ha minden más változatlan, a vételi opció ára 2,90 USD (3,00 USD – (0,10 x 1)) lenne.
A matematikai modell alapján létrehozott théta függ a részvény árától, a lehívási ártól, a volatilitástól, a kamatlábtól, az osztalékoktól és a lejáratig hátralévő időtől.

Követő stop megbízás

A követő stop megbízás egy olyan megbízás, amelynek az aktiválási ára az azonnali árfolyammal változik.

Ha a piaci ár emelkedik (hosszú pozíciók esetén), a stop ár a felhasználó által beállított arányban növekszik, de amikor a piaci ár esik, akkor a stop ár változatlan marad.

Az ilyen típusú stop megbízás lehetőséget ad a befektetőnek arra, hogy a pozíció nyereségének korlátozása nélkül limitálja a maximális veszteséget.

Ráadásul nem kell állandóan figyelni a nyitott pozíciók piaci árait sem.

Könyveletlen tranzakciók

Még le nem könyvelt kereskedések, jutalékok stb. Például egy ma végrehajtott kereskedés könyvelése csak a következő munkanapon történik.