Pénzügyi szószedet – M-től P-ig

A pénzügyi szószedet célja, hogy gyors hozzáférést biztosítson a deviza-, pénz-, részvény-, áru- és kötvénypiacokon használt fogalmak és kifejezések definícióihoz.

Fedezet

Egy befektetési pozícióhoz szükséges tőke (letét) az aktuális érték százalékában kifejezve.

Amikor tőkeáttétellel kereskedik („idegen tőkét” vagy „tőkeáttételt” használ), az instrumentum aktuális értékének csak egy töredékét kell elhelyeznie letétként.
 
Ha például az árutőzsdei termékhez, amellyel kereskedik, 5%-os fedezet szükséges, akkor 20-szor nagyobb értékben (avagy 20-szoros tőkeáttétellel) képes befektetni. Más szóval, 10 000 dolláros letéttel 200 000 dolláros pozíció tartható.

Margin call (fedezet elhelyezésére irányuló felszólítás)

Amikor túllépi a kereskedésre felhasználható fedezetet, további fedezet elhelyezésére irányuló felszólítást kap a helyzet megoldása érdekében.

A pozíciók lezárásának elkerülése érdekében le kell zárnia vagy csökkentenie kell a nyitott pozíciókat, vagy további tőkét kell átutalnia a pozícióinak fedezete érdekében.

Letéti fedezet

A kereskedő birtokában lévő értékpapírok jelenlegi piaci értékének egy bizonyos százaléka, melyet a kereskedőnek a letéti számláján kell tartania.

Az opciót kiíró kereskedőnek a piaci mozgásokból származó lehetséges veszteségek elkerülése érdekében az opciós prémium mellett további tőkét is kell a számláján tartania.

A szükséges fedezet mértéke függ az opció típusától, továbbá attól, hogy az eladónak van-e pozíciója a mögöttes eszközben.

A Saxo Bank kereskedési feltételeivel kapcsolatos további információkért lépjen a kliensállomáson található Számlaösszesítő menüpontba, és nyissa meg a Számlaösszesítő jobb felső sarkában található Kereskedési feltételek részt.

Fedezeti kihasználtság

Az elérhető és a felhasznált fedezet százalékos értéke.

Árjegyző

Olyan elismert intézmény vagy magánszemély, aki bármikor hajlandó bizonyos értékpapírokat forgatni, amikor valamelyik kereskedő venni vagy eladni szeretne. Az árjegyzőt a vételi és az eladási árfolyam különbözete (a spread) ösztönzi arra, hogy mindig hajlandó legyen venni vagy eladni.

Piaci áras megbízás

Adott instrumentum azonnali, a piacon elérhető áron történő megvásárlására vagy eladására irányuló megbízás.

Középárfolyam

A középárfolyam a vételi és az eladási árfolyam közti ár. Ha például a vételi árfolyam 1,4426 és az eladási árfolyam 1,4430, akkor a középárfolyam 1,4428.

Modul

A platform egy funkcionális eleme, például a Nyitott megbízások modul, a Diagram modul stb. A modulokat a Menüből lehet megnyitni.

Mozgóátlag konvergencia/divergencia (MACD) – technikai elemzés

Egy trendjelző grafikonelem, mely két mozgóátlagár (általában a 26 és a 12 napos átlagok) közti kapcsolatot követi. Erre általában az MACD vonal 9 napos mozgóátlagát is ráillesztik, mely kontroll- vagy jelzővonalként funkcionál. Az MACD vonal és a jelzővonal keresztezései jelezhetik az eladási és vételi lehetőségeket.

Nettó kitettség

Az Ön nettó kitettsége az aktuális pozícióinak a számla alapdevizájába átkonvertált névértéke.

Forex esetében ez az összes forexpozíció értéke a számla alapdevizájába átkonvertálva.

Nem tőkeáttételes pozíció

A fedezeti követelményekkel szemben fedezetként tartott értékpapírok (pl. részvények, kötvények stb.) aktuális piaci értéke. A piaci érték a vételi árfolyam alapján kerül kiszámolásra.

Letéti fedezetként nem használható

Az aktuális befektetéseinek egy bizonyos százaléka, amely nem használható letéti fedezetként. Azt az összeget mutatja, amely nem használható fel letéti fedezetként.

Eladási ár

Az az ár, amelyen egy meghatározott instrumentum megvehető.

Forexkereskedés esetén azt az árat jelenti, amelyért a (jegyzésben elöl álló) kereskedési/alapdevizát megveheti a devizapár ellendevizájának eladásával.

Ha például 100 000 EURUSD-t vásárol, akkor Ön 100 000 eurót vásárol amerikai dollárért.

Egymást kizáró (O.C.O.) megbízások

Az egymást kizáró megbízások két megbízást tartalmaznak. Ha a megbízások valamelyike a piaci feltételek miatt teljesül, a hozzá kapcsolódó megbízás automatikusan törlődik.

Nyitott pozíció

Egy még (ellentétes irányú ügylettel) le nem zárt devizapozíció.

Ha például 100 000 USDJPY-t vásárol, akkor egészen addig nyitott pozíciója van USDJPY-ban, amíg azt 100 000 USDJPY eladásával le nem zárja.

Opció

Az opció jogot ad (de nem ír elő kötelezettséget) a vevőnek (az opció birtokosának) a mögöttes eszköz meghatározott mennyiségének megvételére (vételi opció esetén) vagy eladására (eladási opció esetén) a meghatározott árfolyamon (lehívási ár) egy megadott időpontban vagy időszakon belül.

Megbízás

Egy meghatározott instrumentum eladására vagy vételére irányuló kereskedési megbízás. Fő típusai a limitáras és a stop megbízások.

Megbízás időtartama

Az időtartam, ameddig a megbízás érvényes. Részletekért lásd: egyetlen napra szóló megbízás (DO) vagy visszavonásig érvényes megbízás (GTC).

Más fedezetek

Olyan instrumentumok, melyekkel nem lehet online kereskedni. Például olyan kötvények és más pozíciók, melyeket egy másik bankból utalt át.

Out of the money (OTM) – belső érték nélküli (opció)

Egy vételi opció akkor belső érték nélküli, amikor a mögöttes termék piaci ára az opció lehívási ára alatt van. Egy eladási opció akkor belső érték nélküli, amikor az opció lehívási ára a mögöttes termék piaci ára alatt van.

Kiütési ár

Egy meghatározott árszint, amelyet ha az opció elér az élettartama alatt, az azonnal érvényteleníti az opciót.

Tőzsdén kívüli (OTC)

Olyan kereskedés, amikor két fél tőzsde használata nélkül köt üzletet.

Például az olyan értékpapírokat, amelyekkel nem tőzsdén kereskednek, OTC értékpapíroknak nevezik. Olyan piac, ahol az árucikkek és az instrumentumok közvetlenül cserélnek gazdát két fél között, például egy befektetési bank és egy ügyfél között.

Ez különbözik a nyilvános tőzsdén való kereskedéstől, amely egy nyitott piactér.

A tőzsdén kívüli piac termékei az egyéni ügyfelekhez igazíthatók, míg a tőzsdéken szabványosított kontraktusokkal kereskednek.

A forex és forexopciók esetében hatalmas tőzsdén kívüli piac alakult ki.

PIP

A Pip százalékpontot jelent, azaz a legkisebb növekményt, amellyel a forex keresztár változik.

A legtöbb devizapárt négy tizedesig közlik, ami azt jelenti, hogy egy devizapár változása 1,1850-ről 1,1851-re éppen egy pip.

Egy bizonyos pozícióra a fenti képletettel tudja kiszámolni egy pip értékét.

Például tudjuk, hogy az EUR/USD-t négy tizedesig jegyzik, tehát egy adott pozícióban összeszorozhatja a pozíció összegét egy pip értékével, vagyis 0,0001 USD-vel.

Tehát egy 100 000 értékű EUR/USD kontraktuson egy pip 10 USD lenne. Egy 100 000 USD/JPY értékű szerződésen egy pip 1000 JPY-nal egyenlő, mert az USD/JPY-t csak két tizedesig közlik (azaz egy pip = 0,01).

Portfólió

A befektetési portfolió a tulajdonunkban lévő pénzügyi instrumentumok, például vállalati részvények, rögzített kamatozású értékpapírok vagy pénzpiaci eszközök teljes köre.

Adott befektetési portfolióban a kockázat minimalizálása érdekében egymástól viszonylag független, vagyis korrelálatlan befektetéseknek kell lenniük – a brókerek és a befektetési tanácsadók is arra figyelmeztetik a befektetőt, hogy „ne tegyen fel mindent egy lapra”.

Pozíció

Befektetés egy instrumentumba.

Ha például Ön USDJPY-nel kereskedik (mondjuk vesz), akkor USDJPY pozíciót nyit.

Amikor ezután végrehajtja az ellentétes irányú kereskedést (ebben az esetben eladást) USDJPY-ben, akkor pozíciót zár.

A pozíció továbbá utalhat még egy kereskedő készpénz/értékpapír/deviza egyenlegére, hogy vajon az illetőnek kevés-e a pénze, vagy van pénze kölcsönözni, illetve egy adott devizából túl sokat vett vagy adott el stb.

Tranzakció dátuma

A tranzakció dátuma, amikor a jóváírást vagy terhelést végrehajtották a számláján.

Prémium

Az opció ára, amely a piacra beadott vételi és eladási megbízások párosításából ered.

Piaci árfolyam és az egy részvényre jutó nyereség (EPS) hányadosa

Az árfolyam/nyereség arány a részvény ára osztva az egy részvényre jutó nyereséggel.

Elsődleges megbízás

Egy háromirányú vagy „Ha teljesül” feltételes megbízás elsődleges megbízása. A hozzájuk kapcsolódó (másodlagos) megbízások nem válnak aktív piaci megbízásokká, ameddig ez a megbízás nem teljesül.

Profitkivét

Pozíció lezárása profit kivétele céljából. Általában limitáras megbízást használnak a pozíció zárására és a profit automatikus kivételére, amikor a piac áttör egy meghatározott szintet.

Proxy

A proxy egy olyan eszköz, amely közvetítőként működik egy számítógép és az internet között.

A proxykba általában gyorsítótárat építenek, hogy gyorsabbá tegyék az interneten való böngészést, és néhány az internetes tartalom biztonsági okokból történő szűrését is lehetővé teszi.

Put (eladási opció)

Opciós kontraktus, amely jogot ad a vevőnek a mögöttes eszköz eladására a kialkudott lehívási áron. Az eladási opció kötelezi az eladót (kiírót) a mögöttes eszköz megvételére a kialkudott lehívási áron, ha az opciót lehívják.