Pénzügyi szószedet – I-től L-ig

A pénzügyi szószedet célja, hogy gyors hozzáférést biztosítson a deviza-, pénz-, részvény-, áru- és kötvénypiacokon használt fogalmak és kifejezések definícióihoz.

International Bank Account Number (IBAN) – egységes felépítésű nemzetközi bankszámlaszám 

Egy IBAN szám a következőkkel kapcsolatban tartalmaz információkat: a kedvezményezett országa, bankja vagy bankfiókja és számlaszáma.

A határon átnyúló fizetések automatikus feldolgozásának megkönnyítésére szolgál.

Az IBAN a kedvezményezett bankjától kérhető el. Az IBAN az EU-n belül kötelező.

„Ha teljesül” megbízás

A „Ha teljesül” megbízás valójában két megbízásból áll: egy elsődleges megbízásból, mely azonnal teljesül, ha a piaci feltételek ezt lehetővé teszik, és egy másodlagos megbízásból, mely csak akkor aktiválódik, ha az első teljesült.

In the money (ITM) – belső értékkel rendelkező (opció)

Egy vételi opció akkor rendelkezik belső értékkel, amikor a mögöttes termék piaci ára az opció lehívási ára felett van. Egy eladási opció akkor rendelkezik belső értékkel, amikor az opció lehívási ára a mögöttes termék piaci ára felett van.

Index

Numerikus mérőszám, mely a részvények egy reprezentatív csoportja árának időbeli változását mutatja. Minden nagyobb tőzsde rendelkezik egy vagy több indexszel. Például a NASDAQ tőzsde a NASDAQ 100 indexszel (ez a NASDAQ-on jegyzett 100 legnagyobb nem pénzügyi vállalatból áll). Néhány indexet magánvállalatok hoztak létre és kezelnek, ilyen például a Dow Jones Industrial Average és az S&P 500. A világ számos részvénypiaci indexén alapuló CFD-vel lehet kereskedni.

Alapbiztosíték

A tag által az elszámolóháznak, illetve az ügyfél által az elszámolóház tagjainak a határidős pozíció megnyitása vagy opció kiírása után fizetett kezdő összeg. Az alapbiztosíték a nemfizetés kockázatát fedezi, értékét pedig naponta kiigazítják az árkülönbözet elhelyezésére irányuló felszólítással.

Instrumentum

Egy pénzügyi értékkel rendelkező szimbólum, mellyel kereskedni lehet. A szimbólum lehet forex keresztdeviza (devizapár) vagy részvénykód (pl. CFD és részvény esetében) stb.

Instrumentum pénzneme

A pénznem, amelyben az instrumentummal kereskednek.

Bankközi

Bankok közötti rövid lejáratú (gyakran overnight, azaz másnapig fizetendő) hitelek és kölcsönök, ellentétben a bankok vállalati ügyfelekkel és más pénzintézetekkel folytatott üzletével.

Kamat

A kamat a kölcsönadott pénzre fizetett költség, melyet általában egy évre jutó százalékos formában fejeznek ki.

CFD-k vásárlása esetén Ön lényegében pénzt kap kölcsön a kereskedéshez, így standard kamatot kell rá fizetnie, melynek mértéke az aktuális LIBOR (londoni bankközi kínálati kamatláb) plusz egy kisebb százalék.

CFD eladásakor azonban Ön kap kamatot a CFD által képviselt összeg alapján. Ez a százalék a LIBID (londoni bankközi betéti kamatláb) mínusz egy kisebb százalék.

Kamatláb-különbözet

Két, eltérő pénznemben denominált, de egyébként összehasonlítható hitelinstrumentum hozamának különbözete.

Belső érték

Az az összeg, amennyivel az opció az árfolyam fölött van. Egy vételi opció esetében a belső érték a mögöttes eszköz aktuális ára mínusz a lehívási ár. Egy eladási opció esetében a belső érték a lehívási ár mínusz a mögöttes eszköz aktuális ára. Amennyiben az árak közti különbség bármelyik esetben nem pozitív, akkor a belső érték nulla.

Vétel vételi árfolyamon

Limitáras megbízás az aktuális vételi árfolyamon történő vásárlásra.

Eladás eladási árfolyamon

Limitáras megbízás az aktuális eladási árfolyamon történő eladásra.

Csúcsosság

A megfigyelt adatok átlag vagy középérték körüli szóródásának leírására használatos statisztikai mérték.

Néha a volatilitás volatilitásának is nevezik.

A nagy csúcsossággal rendelkező grafikonon a farok vastag, az eloszlás lapos és egyenletes, míg az alacsony csúcsossággal rendelkező grafikon vékony farkat mutat és a középérték körül sűrűsödő eloszlású.

Tőkeáttétel

A saját tőkéjénél (letétjénél) nagyobb értékű befektetési pozíció tartására való képesség. Amikor tőkeáttételt használ a befektetéséhez (vagyis idegen tőkét von be), az instrumentum aktuális értékének csak egy töredékét kell elhelyeznie letétként.

Ha például az árutőzsdei termékhez, amellyel kereskedik 5%-os fedezet szükséges, akkor az 20-szoros tőkeáttételt tesz lehetővé (20-szor nagyobb értékben képes befektetni). Más szóval, 10 000 dolláros letéttel 200 000 dolláros pozíció tartható.

Limitáras megbízás

A limitáras megbízásokat általában arra használják, hogy előre meghatározott árszinten lépjenek be a piacra vagy vegyenek ki profitot. A limitáras vételi megbízásokat a jelenlegi piaci árszint alatt adják be, és akkor teljesülnek, amikor az eladási árfolyam eléri vagy átlépi a meghatározott árszintet. (Amennyiben a megbízást a piaci ár fölé adják be, az a limitár alatt elérhető legjobb áron vagy a limitáron azonnal teljesül.)

A limitáras eladási megbízásokat a jelenlegi piaci árszint felett adják be, és akkor teljesülnek, amikor a vételi árfolyam átlépi a meghatározott árszintet. (Amennyiben a megbízást piaci ár alá adják be, az a limitár felett elérhető legjobb áron vagy a limitáron azonnal teljesül.) Ha egy limitáras megbízás aktiválódik, a piacon elérhető áron a lehető leghamarabb teljesül.

Ne felejtse el, hogy az ár, amelyen a megbízás teljesül, eltérhet az Ön által megadott ártól, amennyiben a piac nyitó ára jobb, mint az Ön által meghatározott limitár. Határidős ügylet esetében a megbízás, ha lehetséges, teljesül, az esetleg megmaradó mennyiség pedig nyitott limitáras megbízásként a piacon marad. CFD esetében a megbízás teljesül, ha lehetséges, és az esetleg megmaradó mennyiség nyitott limitáras megbízásként a piacon marad.

Likvid, likviditás

Az a képesség, amelynek folytán valami könnyen és minimális veszteséggel készpénzzé tehető. A nagyon rövid lejáratú kincstárjegy jó példa a likvid befektetésre. A likvid piac azt jelenti, hogy van elég forgalom mind a vevők, mind az eladók igényeinek kielégítésére.

Hosszú pozíció

Általánosságban a hosszú pozíció felvétele a vásárlás, a rövid pozíció felvétele pedig az eladás. Egy hosszú pozíció értéke növekedik, ha a piaci árak növekednek.

Forexkereskedés esetében például a hosszú pozíció felvétele a forex devizapár kereskedési devizájának megvételét jelenti. Aki USDJPY-re vesz fel hosszú pozíciót, USD-t vásárol JPY eladása ellenében.

Értékpapír esetében a hosszú pozíció felvétele a tulajdonjog megszerzését jelenti a papír megvásárlása révén, ellentétben a rövidre eladással, ahol az értékpapírt annak birtoklása nélkül adja el.

Kötés

Határidős ügyletek kereskedésénél használják a jövőben kereskedésre szánt termék fix mennyiségének megfelelő fix kontraktusméret meghatározására.