Pénzügyi szószedet – A-tól D-ig

Számlakivonat

Az egyes számlákon lévő aktuális egyenleg és az egyenleg változásainak áttekintése.

Számlaösszesítő

Egy meghatározott számla állapota és kereskedési aktivitása. Amennyiben több számlával rendelkezik, a Számlaösszesítő külön tájékoztat minden egyes számlákról, és egy összevont jelentést is ad az összes számláról.

Számla értéke

A számla jelenlegi értéke, mely a készpénzegyenleget, a pozíciók nem realizált értékét és a még könyveletlen tranzakciókat összesíti.

Tevékenységi napló

A SaxoTraderPROban folytatott összes tevékenységének listája. A Tevékenységi napló a kereskedésekkel, a megbízásokkal, a beadott árakkal, a párbeszédekkel, a rendszerüzenetekkel és, szimulációs számlák esetén, a számla nullázásával kapcsolatos adatokat tartalmaz.

Amerikai opció

Opció, amely a birtokos választása szerint bármikor lehívható az opció lejáratáig.

Elemzés

A történelmi áradatok tanulmányozása és elemzése az instrumentumok jövőbeli mozgásának előrejelzése érdekében.

Értéknövekedés

Egy instrumentum értékének növekedése

Eladási árfolyam

Az ár, amelyen megveheti a meghatározott instrumentumot. Eladási árnak is nevezik. Forexkereskedés esetén azt az árat jelenti, amelyért a (jegyzésben elöl álló) kereskedési/alapdevizát megveheti a devizapár ellendevizájának eladásával. Ha például 100 000 EURUSD-t vásárol, akkor Ön 100 000 eurót vesz amerikai dollárért.

Eszköz

Az opciókereskedésben gyakran használt kifejezés a mögöttes eszközre. Azt a pénzügyi instrumentumot jelenti, melyen az opció, egy derivatív termék alapul. Például, az IBM részvényre szóló opció mögöttes eszköze maga az IBM részvény.

Kötelező lehívás

Egy opció eladóját terhelő kötelezettség a szerződéses feltételek teljesítésére (a mögöttes instrumentum megvételére vagy eladására), mely abból adódik, hogy a vevő az opció lehívása mellett döntött.

At the money (ATM) – piaci árral megegyező lehívási árú (opció)

Egy opció akkor „at the money”, amikor a mögöttes instrumentum értéke megegyezik vagy közel megegyezik az opciós kontraktus lehívási árával.

At the money (ATM) határidős lehívási ár

Az opció ATM határidős lehívási ára a hozzá tartozó határidős ár kamatláb-különbözetek alapján számolt lehívási ára egy meghatározott jövőbeli napon.

Automatikusan végrehajtható

Az instrumentum maximális mennyisége, amellyel automatikusan kereskedhet, anélkül, hogy egy kereskedő kézi megerősítésére lenne szükség („élő ár”). Változékony piaci időszakokban előfordulhat, hogy az automatikus kereskedés-végrehajtás le van tiltva.

Elérhető tőkeáttételes kereskedéshez

Tőkeáttételes kereskedéshez elérhető tőke, mely a számlaérték és a fedezeti követelményekre felhasznált érték különbözete.

Oszlopdiagram

Egy instrumentum mozgásának grafikus megjelenítése, mely általában egy adott időszak nyitó, legmagasabb, legalacsonyabb és záró árfolyamát tartalmazza.

HLC oszlopdiagram – technikai elemzés

Egy olyan diagramstílus, amely az időszakok legmagasabb, legalacsonyabb és záró árait mutatja.

OHLC oszlopdiagram – technikai elemzés

Egy olyan diagramstílus, amely az időszakok nyitó, legmagasabb, legalacsonyabb és záró árait mutatja.

Alapdeviza

Forexkereskedésnél ez az a deviza, amelyet a befektető megvesz vagy elad. Például, EURUSD kereskedésekor az EUR az alapdeviza, ami azt jelenti, hogy egy egységnyi EUR változó mennyiségű USD-t ér. Amikor EUR-t vásárol, USD-vel fizet, és amikor EUR-t ad el, USD-t kap. A másik deviza (példánkban az USD) a változó deviza.

Medve

Az a kereskedő, aki úgy gondolja, hogy az árak zuhanni fognak. A medve jellegű piac azt a piacot jelenti, ahol az árak zuhannak. Medve piacnak tekinthető egy piac, ha egy időszak alatt az árak tartósan legalább 20%-ot estek.

Béta

Mutató, amely X eszköznek az Y referenciaindexre (benchmark) vonatkozó érzékenységét jelzi.

Vételi árfolyam

Az ár, amelyen eladhat egy meghatározott instrumentumot. Forexkereskedés esetén azt az árat jelenti, amelyért a (jegyzésben elöl álló) kereskedési/alapdevizát eladhatja a devizapár ellendevizájának megvételével. Vagyis, 100 000 USDJPY eladásával 100 000 amerikai dollárt ad el, és egyben japán jent vásárol.

Black–Scholes modell

A pénzügyi instrumentumok árának változását az idő függvényében vizsgáló képlet. Gyakran használják az európai vételi opciók árszintjének meghatározására. A képlet figyelembe veszi a vételi opciók árát befolyásoló tényezőket, ideértve a mögöttes eszköz árát, az opciók lehívási árát, a kamatlábat és az opció lejáratáig hátralévő időt.

Átlépés/áttörés

Az az eset, amikor egy instrumentum ára egy meghatározott szinten áthalad. Ha például egy limitáras vételi megbízás végrehajtási ára 100-ra van beállítva, és az ár 105-ről 95-re esik, és így átlépi a 100-as árszintet, akkor a megbízás piaci megbízássá válik, és az első lehetséges alkalommal végrehajtásra kerül.

Bika

Az a kereskedő, aki úgy gondolja, hogy az árak emelkedni fognak. Bika jellegű az piac, ahol az árak emelkednek. Egy-egy piac akkor tekinthető bika piacnak, ha az árak egy huzamosabb ideig érvényes mélypontról legalább 20%-ot emelkedtek.

Vétel eladási árfolyamon

Limitáras megbízás az aktuális eladási árfolyamon történő vásárlásra.

Call (vételi opció)

Opciós kontraktus, amely jogot ad a birtokosának a mögöttes eszköz megvételére a kialkudott lehívási áron. A vételi opció kötelezi a kiíróját a mögöttes eszköz eladására a kialkudott lehívási áron, ha az opciót lehívják.

Vételi opció

Ön vehet vagy eladhat vételi opciót.

Ha vételi opciót vásárol, akkor Önnek joga, de nem kötelessége keletkezik arra, hogy a mögöttes instrumentumot a kialkudott lehívási áron, a kialkudott lejárati napon megvegye (európai opció).

Ha vételi opciót ad el, akkor Önnek köteles lesz a mögöttes instrumentumot a kialkudott lehívási áron, a kialkudott lejárati napon megvenni (európai opció).

Gyertyadiagram – technikai elemzés

A gyertyadiagram olyan diagramtípus, ahol egy vékony vonal jelzi az eszköz árának a diagram által mutatott időtartam alatt bejárt tartományát. Az időtartam nyitó és záró árát vastagabb vonal jelzi (piros, ha az ár lejjebb zárt, és zöld, ha magasabban). Az összhatás olyan, mintha gyertya lenne. Sok kereskedő szerint ezt a diagramtípust a legkönnyebb értelmezni.

Készpénzegyenleg

A számláján található készpénzállomány jelenlegi értéke.

Pénzbeli elszámolás

A pénzbeli elszámolás lényegében megegyezik a lejárati napon esedékes végső, fedezet elhelyezésére irányuló felszólítással (margin call). Lehívás esetén az alábbiakat kell kifizetni:

  • Vételi opcióknál: a záró elszámolóár és a vételi opció lehívási ára közötti különbséget.
  • Eladási opcióknál: az eladási opció lehívási ára és a záró elszámolóár közötti különbséget.

CFD-finanszírozás

CFD (Contract for Difference) birtoklásával Ön vállalja, hogy a pozíció nyitásakor és a pozíció zárásakor érvényes árfolyam közti különbséget a pozíció zárásakor kifizeti. Nyitáskor nem kell semmit fizetnie, de helyette a finanszírozási költséget Önre terhelik. Ha viszont rövid távú pozícióval rendelkezik, akkor kamatot kap.

Pozíció zárása

Egy befektetés zárása az ellentétes irányú kereskedés végrehajtásával. Ha például Ön 100 000 USDJPY-t vett, 100 000 USDJPY-t kell eladnia a pozíció zárásához.

Zárási árfolyam

Az az ár, amelyen a pozíciót zárták. Ez nem vonatkozik a nyitó kereskedésekre, és ugyanaz mint a kereskedési árfolyam.

Kategória (opcióké)

Azonos kategóriájú (amerikai vagy európai), ugyanazon a lejárati tartományon belül lévő (rövid vagy hosszú távú) és ugyanahhoz az instrumentumhoz tartozó kereskedett opciók készlete.

Elszámolóház

A tranzakciókat nyilvántartó és a tagoknak a végső elszámolást garantáló intézmény.

Záró index

A piac zárásakor kiszámolt és közzétett utolsó indexérték, amelyet a fedezet kiszámításához használnak.

Záró elszámolóár/szállításkori (teljesítéskori) elszámolóár

A lejárati napon (opciók) vagy az utolsó kereskedési napon (határidős kontraktusok) kiszámolt záró elszámolóár a lejáró opciókra és a határidős kontraktusok után utoljára fizetendő változó fedezetre vonatkozó referenciaár.

Jutalék

Minden meghatározott méretű kereskedésre vonatkozó fix jutalék és a szállítási díj (ticket fee).

Feltételes megbízás

A feltételes megbízások ugyanaz, mint a kapcsolódó kereskedési megbízás. Többféle típusa létezik: A Ha teljesül (másodlagos) típusnál a másodlagos megbízás csak akkor válik aktívvá, ha az elsődleges megbízás teljesült. Egymást kizáró megbízások (O.C.O.) esetén az egyik megbízás végrehajtása kizárja a másikat. Háromirányú feltételes megbízás is beadható: itt két megbízás aktiválódik akkor, ha az első (Ha teljesül)megbízás teljesül. Az utóbbiak is egymást kizáró megbízások, ami lehetővé teszi veszteségkorlátozó (stop loss) és a nyereség kivételét célzó (profit take) megbízások egyidejű beadását egy pozíció körül.

Contract for Difference (CFD) – árfolyam-különbözetre irányuló ügylet

A CFD egy részvényből származtatott, kereskedésre használt termék. A CFD ára pontosan úgy viselkedik, mint a mögöttes részvény ára. A CFD-kereskedés a hagyományos részvénykereskedéshez viszonyítva számos előnnyel rendelkezik, pl. lehetővé teszi a tőkeáttételes kereskedést, továbbá a direkt (azonnali) kereskedést a tőzsde helyett, ahol várni kell a kereskedési megbízás teljesülésére.

Kontraktusméret/szorzó

A mögöttes eszköz mennyisége egy opciós vagy határidős kontraktusban.

Kontraktusérték

A jegyzett prémium és a kontraktusméret szorzata.

Átváltási árfolyam

Az átutalások és a kereskedésekből származó nyereség/veszteség az adott napon érvényes átváltási árfolyamon kerülnek átváltásra a számla alapdevizájára.

Zárás költsége

A pozíciók zárásának költsége, például a jutalékok és a kereskedési díjak.

Ellendeviza

A forexben azt a pénznemet jelenti, amelyet a befektető fizet vagy kap, amikor kereskedik. Például, EURUSD kereskedésekor az USD a változó deviza, vagyis egy egységnyi EUR változó mennyiségű USD-t ér. Amikor EUR-t vásárol, USD-vel fizet, és amikor EUR-t ad el, USD-t kap. A másik deviza (példánkban az EUR) az alapdeviza.

Keresztdeviza

Válassza ki a kereskedni kívánt keresztdevizát, például USDJPY. Az USDJPY azt jelenti, hogy amerikai dollárral kereskedik a japán jen ellen. Ha vásárol, dollárt vesz, és japán jennel fizet, és amennyiben elad, dollárt ad el, és jent kap.

Fedezetek egymással szembeni beszámítása

Olyan fedezetszámítási módszer, ahol az eredeti fedezetet vagy ugyanarra a termékre szóló opciókat és határidős ügyleteket (opciók egymással szembeni beszámítása) vagy több kontraktust (kontraktusok egymással szembeni beszámítása) tartalmazó portfólió alapján számolják. Egy portfólió néha eltérő irányú piaci mozgásokból eredő kockázatnak van kitéve: a fedezetek egymással szembeni beszámítása ezt a tényt veszi figyelembe, és így lehetővé teszi az eredeti kockázat csökkentését.

Devizakereskedés

A devizakereskedés egy másik kifejezés a forexkereskedésre és az FX-kereskedésre. A Saxo Bank egy online devizakereskedési platform szolgáltatója.

Napi megbízás (DO)

Az adott nap végéig érvényes megbízás. Ha addig nem teljesül, akkor törlődik.

Forex esetében a nap végét 22:00 GMT jelenti a megbízás beadásának napján.

CFD-k és részvények esetében a nap végét az jelenti, amikor a tőzsde, amelyen a részvényt kereskedik, bezár.

Napi árlimit

A legnagyobb megengedett árfolyammozgás a piac üzemeltetője által meghatározott, előző napi elszámolóárhoz képest. A napi árlimit elérésekor a kereskedés felfüggeszthető, mely esetben új árlimitet szabnak meg, lehívják a változó fedezetet, és a kereskedés folytatódik.

Napi elszámolóár

A minden nap kiszámolt és közzétett napi elszámolóár a határidős kontraktusok változó fedezetének és a következő kereskedési nap árfolyam-ingadozási limitjeinek meghatározására szolgál. Az amerikai részvényopciók korai lehívásakor is ezt használják az elszámoláshoz.

Visszaesés

Egy instrumentum értékének csökkenése.

Szállítási dátum

Azt a dátumot jelenti, amelyen a határidős ügyletek alaptermékei szállításra kerülnek. Spekulációs célú határidős befektetések esetén, a határidős ügylet pozícióját ezen napon, vagy ezelőtt le kell zárni.

Delta

Mutatószám, mely megmutatja, hogy az opció ára mennyivel változik a mögöttes termék árfolyamának egységnyi változásakor. Vételi opció esetében a delta 0 és 1, eladási opció esetében −1 és 0 között lehet.

Értékcsökkenés

Egy instrumentum értékének csökkenése.

Származtatott (derivatív) termék

Olyan instrumentum, amely egy másik értékpapírból származik. A CFD például fizikai részvényből származtatott termék.

Közvetlen hozzáférés a piachoz (DMA)

Közvetlen részvétel a tőzsde által vezetett megbízási könyvben. Az ajánlati könyv az értékpapírok vételi és eladási megbízásait tartalmazza, és az aktuális vételi/eladási ár meghatározására szolgál.

Osztalék

Egy társaság részvényei után a részvényeseknek kifizetett hányad. Egy 100 dolláron kereskedett, évi 1 dollár osztalékot fizető részvény 1%-ot hoz a befektetőnek.

Downtick (árelmozdulás lefelé)

A jegyzett ár egy vagy több árlépésköznyi csökkenése. Sok tőzsdén érvényes az ún. „uptick” (árelmozdulás felfelé) szabály, amely szerint egy részvény csak akkor adható el, ha az ár a legutóbbi tranzakció árához képest felfelé mozdult el. Ez azokat a kereskedőket célozza, akik rövidre kívánnak eladni (shortolni), és célja a piac lavinaszerű visszaesésének megakadályozása. Más tőzsdéken ún. „tick test” (árelmozdulási teszt) szabály van érvényben, amely lényegében megegyezik az uptick szabállyal. Részvényt csak ún. „zero uptick” (nulla felfelé történő árelmozdulás) esetén lehet rövidre eladni, vagyis amikor az ügyleti ár magasabb, mint az utolsó ügyleti ár vagy változatlan, de magasabb, mint az azt megelőző ügyleti ár. Ez az ún. „zero uptick” (nulla árelmozdulás felfelé) vagy „zero plus tick” (nulla vagy pozitív árelmozdulás). A CFD azoknak a kereskedőknek kedvez, akik az adott részvény esésére számítanak, mert a CFD-re nem vonatkoznak ilyen szabályok.