Bővített közzététel

A Saxo úgy véli, hogy a nyíltság és átláthatóság, a szolgáltatók és az ügyfelek érdekeinek teljes összehangolásával párosítva valódi lehetőséget kínál a résztvevők közötti differenciálásra, ami segíti a piachoz való hozzáférést. A pénzügyi szakmán belüli feddhetetlenség és bizalom iránti elkötelezettségünk demonstrálása érdekében a Saxo saját kezdeményezésére bővített közzétételt vállal annak érdekében, hogy elnyerje az ügyfelek nagyobb bizalmát, és így azok a legtájékozottabb döntést tudják meghozni, amikor szolgáltatót választanak.

Ez a közzététel olyan időkben érkezik, amikor a brókerek tevékenységét fokozott figyelem övezi, különösen a szabályozói követelmények tekintetében; a közzététel ESMA és az Egyesült Királyságbeli Financial Conduct Authority ajánlásait követve többlet adatokat tesz közzé annak érdekében, hogy fokozza a befektetők védelmét az FX és CFD termékek kockázatának a lakossági befektetők esetében történő korlátozása révén.

A megadott információk a Saxo Bank Csoport elmúlt 12 hónapos, illetve előző naptári negyedéves összesített adatain alapulnak.

1. Mekkora az átlagos százalékértéke az elvi kitettségnek, amelyet Ön átfogó piaci kockázati pozícióként fedez?

Deviza összesen az előző naptári negyedévben*98,9%
CFD indexek az előző naptári negyedévben99,2%

*Saxo Bank Csoport elsődleges FX azonnali és határidős ügyletek, kivéve a Prime DMA ügyleteket.

Miért fontos ez: Ez mutatja a nettó ügyfélkitettség azon átlagos értékét, amely teljesen fedezve van egy kereskedési nap bármely időpontjában, akár belsőleg a különböző ügyfelek ellentétes érdekeltségeinek összepárosításával, akár külsőleg a piaccal. Minél nagyobb a százalékérték, annál kisebb a potenciális érdekütközés, amely egy brókernél felléphet, amikor megbízóként jár el ügyfelével szemben. Egy felelős bróker nem veszi figyelembe az ügyfél-nyereségességet akkor, amikor meghatározza a fedezeti stratégiát.


2. Mennyi az Ön nettó bevétele, és hogyan aránylik a nettó bevétel a teljes kezelt eszközállományhoz (AUM)?

A Saxo 2017. évi bevétele 400 millió EUR (3 milliárd DKK) volt, amely mindössze 2,5% jövedelmet jelent az ügyfél AUM-hez képest.

Miért fontos ez:  Minél alacsonyabb a százalékérték, annál valószínűbb, hogy a bróker felelős kereskedési szokásokat ösztönző környezet kialakítására törekszik, és próbálja elősegíteni ügyfelei sikerét. Továbbá fontos feltárni és összehasonlítani a kapcsolatot a tőkeáttétel és a nyereségesség között, tekintettel arra, hogy a Saxo úgy döntött, nem kínál olyan magas tőkeáttételt az ügyfeleinknek, amelyet felelőtlenül magasnak tart. Gondoskodunk róla, hogy az ügyfeleknek kínált tőkeáttétel összhangban legyen a dinamikus piaci viszonyokkal, tiszteletben tartva a volatilitási szinteket és a likviditás rendelkezésre állását, ami időről időre felelősen meghatározott korlátokat tehet szükségessé a tőkeáttételre vonatkozóan, hogy megvédjük ügyfeleinket a kedvezőtlen piaci körülményektől. 


3. Mi az Ön jelenlegi AUM értéke, és mi volt az AUM trendje az elmúlt 5 évben?

A Saxo jelenlegi AUM értéke körülbelül 15,0 milliárd EUR (112 milliárd DKK), amely több mint duplájára nőtt az elmúlt öt évben, ami az előző évekhez viszonyítva éves szinten mintegy 25% átlagos növekedési aránynak felel meg. 

Miért fontos ez: Az AUM általában a brókerhez beáramló és tőle kiáramló pénz függvényében változik. Továbbá az ügyfélszámlákon lévő alapbefektetések értékének változása alapján is ingadozik. Az AUM érték növekedése azt mutatja, hogy a fogyasztók rá merik bízni pénzüket a brókerre, valamint jelzi a bróker törekvését és képességét olyan ügyfélbázis fenntartására, amely nyereséges vagy egyébként elégedett az ő teljesítményével.


4. Vesz fel Ön vagy bármelyik kapcsolt csoportvállalata saját pozíciókat? 

Nem

Miért fontos ez: A saját számlás kereskedés összeférhetetlenséget hozhat létre, mikor a bróker megbízóként jár el ügyfeleivel szemben. Ebbe beletartozhat többek között az ügyfélmegbízásokkal, pozíciókkal és más információkkal való visszaélés, valamint a mérleget érintő kockázat növekedése, amelynek eredményeképpen veszélybe kerülhet az ügyfelek pénze, ha a bróker elbukik egy ügyletet.


5. Hoz Ön vagy bármelyik kapcsolt csoportvállalata fedezet végrehajtási döntéseket az ügyfél kereskedési magatartása vagy számlájának nyereségessége alapján?

Nem

Miért fontos ez: Az ügyfél kereskedési magatartása és számlájának nyereségessége, mint tényező nem szerepelhet a bróker fedezeti stratégiájának kialakításában.


6. Kap Ön vagy bármelyik kapcsolt csoportvállalata bármilyen formában nyereség- vagy veszteségmegosztást egy devizakockázatot fedező partnertől, amely a náluk fedezett volumen ügyletet követő nyereségéhez vagy veszteségéhez kapcsolódik?

Nem

Miért fontos ez: Egy felelős bróker nem sérti meg azokat a szabályokat, amelyek korlátozzák a megbízások áramlásáért kapott fizetséget, és nem bújik harmadik féllel fennálló olyan átláthatatlan, rejtegetett kapcsolatok mögé, amelyek gyakorlatilag azt eredményezik, hogy a bróker közvetve nyereséget realizál az ügyfelei kereskedési tevékenysége alapján felvett pozíciókból.

1. Mely kereskedelmi partnereinél helyez el biztosítékot az olyan ügyletekből származó piaci kockázat kiküszöbölését szolgáló fedezeti ügyletek végrehajtásának támogatása céljából, ahol ügyfelei megbízójaként jár el?

Az EU-ban és az USA-ban 100%-ban engedélyezett bankok
Citibank N.A
Deutsche Bank AG
UBS AG
Royal Bank of Scotland PLC
Morgan Stanley & Co. International PLC
Nomura International PLC
J.P Morgan Securities PLC

Megjegyzés: A Saxo Bank Csoport tagvállalatai az ügyfelek minden ügyletét 1:1 arányban fedezik az európai banki engedéllyel rendelkező Saxo Bank A/S vállalattal, mint üzleti partnerrel. Természetesen a Saxo piaci hozzáférése és likviditásbeszerzése rendkívül átfogó, és messze nemcsak a fenti nevekre terjed ki, azonban ezek azok az intézmények, amelyeknél a Saxo partner-nemteljesítési kockázatnak van kitéve, ami a legfontosabb szempont.

Miért fontos ez: Amikor fedezet céljából szerződő felet választ, a brókernek hitelképes és megfelelő engedélyekkel rendelkező intézményeket kell választania. Fontos, hogy az ügyfelek megértsék a tőkeáttételes termékekkel való kereskedés kockázatait, azonban azon brókerekben rejlő kockázatokkal is tisztában kell lenniük, akikkel kereskednek. Az ügyfélnek tisztában kell lennie azzal az eshetőséggel, hogy amennyiben az ügyfél összesített nyereségét a bróker kockázatos partnerrel fedezi, az ügyfél pénzeszközei nem feltétlenül lesznek biztonságban, ha a bróker szerződő partnere a fedezeti ügylethez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalásait nem teljesíteti, és emiatt a bróker fizetésképtelenné válik.


2. Mi volt az Ön teljes tőkemegfelelési mutatója az elmúlt 3 év során?

201722,7%
201619,5%
201520,7%

Megjegyzés: The total solvency need and buffer requirement for the Saxo Bank Group is 12.6% (Q4 2016). Saxo Bank Group subsidiaries maintain healthy solvency ratios in their own right. E.g. Saxo Capital Markets UK Limited solvency ratio is 38.0% (2017). 

Miért fontos ez: Ez a bróker pénzügyi erejét, más néven fizetőképességét mutatja. Fontos információ, hogy a bróker milyen valószínűséggel marad működőképes, azaz milyen valószínűséggel tudja teljesíteni az ügyfeleivel kötött ügyletekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségeit. Továbbá a Saxo Bank A/S, mint engedéllyel rendelkező európai bank erősebb szabályozói felügyelet alatt áll, és magasabb szolvencia előírások vonatkoznak rá, mint azokra a brókerekre, akik nem teljes körű engedély alapján működnek.


3. Mi az Ön likviditásfedezeti mutatója az elmúlt 3 év során?

2017182,1%
2016146,7%
2015101,0%

Megjegyzés: This compares to a legal requirement of 100% in 2018 which is an increase from 80% in 2017.

Miért fontos ez: A tőkemegfeleléssel ellentétben, amely a bróker pénzügyi erejét és a váratlan veszteségekkel való megbirkózási képességét mutatja, a likviditásfedezeti mutató az esedékessé váló fizetési kötelezettségek teljesítésére való képességet tükrözi. Ez kedvezőtlen piaci körülmények között merülhet fel, ami azt eredményezheti, hogy további biztosítékok iránti igény merülhet fel a szerződő partnerektől vagy tőzsdéktől, illetve nagy kifizetések vagy pénzfelvételek válhatnak szükségessé. Fontos, hogy az ügyfelek tudják, hogy a brókernél elhelyezett pénzösszegek nincsenek oly módon lekötve, hogy azokat ne lehetne felvenni őket bármely időpontban.4. Milyen szabályozói engedélyekkel rendelkezik Ön világszerte?

 • A Saxo Bank A/S Dániában bejegyezett, engedéllyel rendelkező bank (engedély száma: 1149), amely – a Saxo Bank A/S Italy, Saxo Bank A/S Czech Republic és Saxo Bank A/S Netherlands társaságokkal együtt – a Danish Financial Supervisory Authority (FSA) felügyelete alatt áll.
 • A Saxo Capital Markets UK Limited társaságot a Financial Conduct Authority engedélyezte és szabályozza (cég hivatkozási száma: 551422).
 • A Saxo Bank A/S Italy társaságot a Bank of Italy regisztrálta (regisztrációs szám: 5720).
 • A Saxo Bank A/S Czech Republic társaságot a Cseh Nemzeti Bank regisztrálta (regisztrációs szám: 28949587).
 • A Saxo Bank A/S Netherlands társaságot a Bank of the Netherlands regisztrálta (regisztrációs szám: 34357130).
 • A Saxo Capital Markets Pte. Ltd. Singapore engedély alapján pénzpiaci szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató és mentességet élvező pénzügyi tanácsadó, melyet a Monetary Authority of Singapore. Co. felügyel (regisztrációs szám: 200601141M).
 • A Saxo Bank (Switzerland) AG engedéllyel rendelkező bank, melyet a Svájci Szövetségi Banktanács szabályoz (regisztrációs szám: CH-660-0511991-1).
 • A Saxo Banque (France) SAS a Bank of France által kiadott engedéllyel rendelkező hitelintézet(regisztrációs szám: 483632501 R.C.S. Paris).
 • A Saxo Bank Abu Dhabi A/S társaságot a Central Bank of the United Arab Emirates engedélyezte (engedély száma: CN-1747174).
 • A Saxo Bank Dubai Ltd a Dubai Financial Services Authority által engedélyezett 4-es kategóriájú pénzügyi szolgáltató cég (regisztrációs szám: CL0820).
 • Saxo Bank Securities Ltd. társaságot a Japanese Financial Services Agency engedélyezte (regisztrációs szám: 239).
 • A Saxo Capital Markets South Africa (PTY) Ltd. társaságot a Financial Services Board regisztrálta (regisztrációs szám: 40983).
 • A Saxo Capital Markets Hong Kong Ltd. társaságot a hongkongi Securities and Futures Commission regisztrálta (regisztrációs szám: 1395901).
 • A Saxo Privatbank A/S a Danish Financial Supervisory Authority (FSA) által engedélyezett bank (regisztrációs szám: 9695).
 • A Saxo Capital Markets (Australia) Pty. Ltd társaságot az Australian Securities and Investments Commission (ASIC) regisztrálta (regisztrációs szám: 126 373 859).
 • A Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.S. teljes körű felhatalmazással és engedéllyel rendelkező brókerház, amelyet a Capital Markets Board of Turkey (CMBT) szabályoz. Engedély száma: G-042(405) (kereskedelmi regisztrációs szám: 228474).

Miért fontos ez: Mindenki életében kritikus szerepet játszanak a pénzügyi piacok, amelyek nélkül a modern gazdaság nem működne. A pénzügyi szolgáltatásokat kínáló szabályozott brókerek és magánszemélyek kötelesek vállalkozásukat az ügyfelek legjobb érdekét szem előtt tartva folytatni, illetve a pénzügyi szolgáltatások ágazatának feddhetetlenségét megőrizni. A felügyeleti engedély tanúsítja, hogy a bróker betartja a helyi felügyelet, vagy az esetében illetékes szabályozó hatóság által meghatározott szigorú követelményeket a pénzügyi piacok hatékony, tisztességes és rendes működésének elősegítése érdekében. Továbbá a Saxo devizakereskedésért felelős globális vezetője a Bank of England devizaügyi közös állandó bizottságának tagja, aki abban a megtiszteltetésben részesült, hogy részt vehetett a nemrég kiadott Globális FX Magatartási Kódex megalkotásában és lektorálásában (lásd http://www.globalfxc.org/). A Saxo büszke arra, hogy az elkötelezettségi nyilatkozat hivatalos aláírásával a világon az egyik első intézményként vállalta a Kódex betartását.

1. Mekkora a maximális tőkeáttétel, ami elérhető volt a lakossági ügyfelek számára 2018-ban?

FX100:1
CFD indexek50:1
CFD részvények10:1
CFD határidős ügyletek100:1

Miért fontos ez: Fontos feltárni és összehasonlítani a kapcsolatot a tőkeáttétel és a nyereségesség között, mivel a tőkeáttétel mértéke jelentősen eltér a brókerek között. A Saxo úgy döntött, nem kínál olyan magas tőkeáttételt az ügyfeleinknek, amelyet felelőtlenül magasnak tart. Az FX és CFD termékekkel való kereskedés számos előnnyel jár, például a befektetők a teljes globális makro ciklussal kereskedhetnek, és piaci kitettségüket rugalmasan és hatékonyan fedezhetik. Azonban túlzott tőkeáttétel esetén az ilyen termékekkel való kereskedés kockázatai túlnőhetnek az előnyökön. A tőkeáttételre vonatkozó felelős korlátok ezért fontosak a fogyasztóvédelem érdekében, és ebben a tekintetben a Saxo érdekei teljesen egybeesnek ügyfeleink érdekeivel.


2. A nettó szabad tőke milyen százalékát használják az ügyfelek fedezetként?

Az elmúlt 12 hónapban24,4%
Az előző naptári negyedévben24,0%

Megjegyzés: Ebben a mérésben nem szerepelnek a fehércímkés ügyfelek.

Miért fontos ez: Ez azt jelzi, milyen mértékig felelős a tőkeáttétel az ügyfelek kereskedési volumenéért; minél alacsonyabb a százalékérték, annál kisebb tőkeáttételt használnak. Segít azt is megérteni, hogyan és milyen mértékig használják az ügyfelek a tőkeáttételt az egyes brókereknél. A Saxo gondoskodik róla, hogy az ügyfeleknek kínált tőkeáttétel összhangban legyen a dinamikus piaci viszonyokkal, tiszteletben tartva a volatilitási szinteket és a likviditás rendelkezésre állását, ami időről időre felelősen meghatározott korlátokat tehet szükségessé a tőkeáttételre vonatkozóan, hogy megvédjük ügyfeleinket a kedvezőtlen piaci körülményektől.

Hogyan történik ennek kiszámítása: Fedezeti követelmény / Nettó szabad tőke. 

Megjegyzés: Nettó szabad tőke = Teljes tőke (AUM) mínusz fedezet, amely nem használható fel pozíciók finanszírozására, azaz egyes eszközök, mint például részvények és kötvények nem teljes értékükkel használhatók fel biztosítékként tőkeáttételes termékekhez. 


3. Az ügyfelek tőkeáttételes termékekre irányuló ügyleteinek mekkora százaléka következett be kikényszerített automatikus zárás és/vagy kötelező kereskedéssel kapcsolatos veszteségkorlátozó (stop loss) megbízások végrehajtása miatt?

Megjegyzés: A kikényszerített zárás olyan pozíciólezárást jelent, amelynek oka az előírt fenntartandó tőkeáttétel túllépéséből származó számlakockázat, és NEM szükségszerűen eredményezi a teljes számlaegyenleg elvesztését.

Az elmúlt 12 hónapban0,3%
Az előző naptári negyedévben0,3%

Megjegyzés: Ebben a mérésben nem szerepelnek a fehércímkés ügyfelek.

Miért fontos ez: A mögöttes piaci körülményekkel összhangban nem álló túlzott tőkeáttétel felkínálása álláspontunk szerint felelőtlenség. Az extrém tőkeáttétel ahhoz vezet, hogy az ügyfelek pozícióit túl gyorsan és túl gyakran lezárják ahhoz, hogy nyereségesek lehessenek, még a szokásos napi árfolyammozgások esetén is. A túl korai lezárás azt jelenti, hogy az ügyfél elől elveszik annak lehetőségét, hogy visszanyerjen egy azonnali veszteséget, amelyet rövid távú piaci anomáliák miatt szenvedett el. Lehetséges, hogy egyes brókerek kötelező kereskedéssel kapcsolatos veszteségkorlátozó (stop loss) megbízásokat használnak további eszközként arra, hogy rákényszerítsék az ügyfeleket a pozíciók normál piaci mozgások során történő lezárására a túlzott tőkeáttétellel rendelkező számlákon – vagyis minél alacsonyabb a százalékérték, annál kevesebb ügyfélügylet kényszerül lezárásra. A kikényszerített automatikus zárás és/vagy kötelező kereskedéssel kapcsolatos veszteségkorlátozó (stop loss) megbízások célja az kell legyen, hogy megvédjék az ügyfelet és a brókert egy nem normális piaci mozgástól. Ha az automatikus zárás és/vagy kötelező kereskedéssel kapcsolatos veszteségkorlátozó (stop loss) megbízások végrehajtása túl gyakran következik be, az annak a jele, hogy az ügyfelek számára elérhetővé tett vagy általuk használt tőkeáttétel valószínűleg nem megfelelő, vagy hogy a bróker viselkedése nem arra irányul, hogy megvédje az ügyfeleket a veszteségek realizálásától azok bekövetkezésekor (pl. elégtelen oktatás vagy segítségnyújtás a megfelelő kockázatkezelésre vonatkozóan).


4. Mekkora az átlagos fennállási ideje az Ön jelenlegi ügyfélbázisának?

Több mint 4 év

Miért fontos ez: Ez a mérték mutatja a bróker törekvését és képességét olyan ügyfélbázis fenntartására, amely nyereséges vagy egyébként elégedett az ő teljesítményével.

Megjegyzés: Tartalmazza az összes magánügyfél ügyleteit mind készpénzes elszámolású, mint tőkeáttételes termékekre vonatkozóan. Számos ügyfelünk vegyesen tart tőzsdén jegyzett és OTC termékeket, a diverzifikált portfólió előnyeit ötvözve egy olyan szolgáltatóval, aki gondoskodik a biztosítékok hatékonyságáról a termékek közötti tőkeáttétel előnye révén egyetlen számlán belül.

Kattintson ide, és mondja el nekünk, milyen egyéb információkat találna még hasznosnak annak érdekében, hogy tájékozottabb döntést hozhasson a kereskedelmi és befektetési igényeit támogató bróker kiválasztása tekintetében.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Csehország

Magyar

Ismerje a kockázatokat
A kereskedés minden esetben kockázatokkal jár. Az esetleges kockázatok megismeréséhez, összeállítottuk a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat (KID-ek), melyek ismertetik az egyes termékek kockázatait és elonyeit. További kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat talál a kereskedési platformon. További információk

Ez a weboldal globálisan hozzáférhető de az ott található információk kizárólag a Saxo Bank A/S esetében érvényesek, és nem alkalmazhatóak más Saxo Group entitások esetében. Minden ügyfél közvetlenül a Saxo Bank A/S köteleződik el és az összes megállapodás a Saxo Bank A/S alatt hatályos, mely a Dán Jogi rendszer szerint szabályozott.