Ισορροπημένα Χαρτοφυλάκια – Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το SaxoSelect;

Το SaxoSelect είναι μια πλήρως ψηφιακή και αυτοματοποιημένη υπηρεσία επενδύσεων, η οποία παρέχει στους πελάτες τη δυνατότητα να επενδύουν σε μεγάλο εύρος επενδύσεων και επενδυτικών στρατηγικών απευθείας από την πλατφόρμα συναλλαγών τους.

Κάθε νέα επένδυση SaxoSelect που ξεκινάτε καταχωρείται αυτόματα σε νέο λογαριασμό στο νόμισμα του χαρτοφυλακίου, και το ποσό της επένδυσης μεταφέρεται εκεί από τον προεπιλεγμένο λογαριασμό σας. Το SaxoSelect παρακολουθεί τον λογαριασμό που διαχειρίζεται ένας έμπειρος επενδυτής ή διαχειριστής κεφαλαίων, και αντιγράφει αυτόματα τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτόν, μεταφέροντάς τις στον λογαριασμό σας SaxoSelect, με ελάχιστη χρονική διαφορά.

Το SaxoSelect προσφέρει τρία είδη στρατηγικών:

Επενδυτικές Στρατηγικές SaxoSelect Trading Strategies

Οι Επενδυτικές Στρατηγικές SaxoSelect Trading Strategies παρακολουθούν τους λογαριασμούς επενδυτών που έχουν διακριθεί για το επιτυχημένο ιστορικό συναλλαγών τους και υιοθετούν επιθετικές επενδυτικές στρατηγικές με υψηλό κίνδυνο, αλλά και υψηλή απόδοση. Οι στρατηγικές αυτές συνήθως ακολουθούν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, όπως την επικέντρωση στα εμπορεύματα ή την παρακολούθηση της πορείας διαγραμμάτων ή μοτίβων – ακολουθούν, δηλαδή, τεχνικές συναλλαγών, αλλά παράλληλα επηρεάζονται από τις εκτιμήσεις και την εμπειρία του ίδιου του επενδυτή.

Χαρτοφυλάκια Μετοχών SaxoSelect Equity Portfolios

Τα Χαρτοφυλάκια Μετοχών SaxoSelect Equity Portfolios περιλαμβάνουν μετοχές τις οποίες διαχειρίζονται διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Το χαρτοφυλάκιο Saxo Morningstar MOAT® στηρίζεται στη μεθοδολογία Morningstar MOAT® και βρίσκεται υπό τη διαχείριση και τον έλεγχο της Saxo Bank.

Ισορροπημένα Χαρτοφυλάκια SaxoSelect Balanced Portfolios

Τα Ισορροπημένα Χαρτοφυλάκια SaxoSelect Balanced Portfolios απευθύνονται σε μακροπρόθεσμους επενδυτές και περιλαμβάνουν χαρτοφυλάκιο Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) Μετοχών και Ομολόγων, το οποίο στηρίζεται στην έρευνα της εταιρείας BlackRock. Αυτά τα χαρτοφυλάκια προσφέρουν ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες και είναι επίσης ιδανικά ως αποθετήρια κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές περιθωρίου ασφάλισης, κατά τις οποίες ένα ποσοστό της αξίας των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενέχυρο για συναλλαγές προϊόντων με περιθώριο ασφάλισης, όπως συνάλλαγμα (Forex), συμβόλαια επί της διαφοράς (CFDs) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures).

Πώς αρχίζω;

Μπορείτε να αγοράσετε ένα Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο με τον ίδιο σχεδόν τρόπο που θα αγοράζατε μία μετοχή.

Απλώς επιλέγετε το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει καλύτερα στο επενδυτικό προφίλ σας, συνδέεστε στην πλατφόρμα SaxoTrader, ολοκληρώνετε τη σύντομη ηλεκτρονική διαδικασία, αποφασίζετε το ποσό που θέλετε να επενδύσετε – και η επένδυσή σας θα διεκπεραιωθεί και θα πραγματοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο, μπροστά στα μάτια σας.

Το χαρτοφυλάκιο εξισορροπείται αυτόματα από τη Saxo Bank σε τακτική βάση ώστε να συμβαδίζει πάντα με το προφίλ κινδύνου που έχετε επιλέξει.

Πώς μπορώ να παρακολουθώ το Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιό μου;

Μπορείτε να έχετε πλήρη έλεγχο και εικόνα του Ισορροπημένου Χαρτοφυλακίου σας.

Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία επένδυσης, η Saxo Bank δημιουργεί έναν ειδικό υπολογαριασμό όπου τηρείται το Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο. Αυτός ο υπολογαριασμός λειτουργεί ως φάκελος κάτω από τον υφιστάμενο λογαριασμό σας SaxoTrader.

Με τον τρόπο αυτό, το Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο παραμένει υπό τον έλεγχό σας για να τον διαχειρίζεστε ή για να σταματήσετε την επένδυση όταν το κρίνετε απαραίτητο.

Από τι αποτελείται ένα Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο;

Τα Ισορροπημένα Χαρτοφυλάκια αποτελούνται από διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (κοινώς γνωστά ως ETFs – Exchange Traded Funds).

Ένα ETF συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός αμοιβαίου κεφαλαίου και μιας μετοχής. Ένα ETF επενδύει, όπως και ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, σε ένα σύνολο ομολόγων, μετοχών ή/και άλλων κατηγοριών προϊόντων. Κάθε ETF μπορεί, όπως και μια μετοχή, να αγοραστεί ή να πωληθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, εφόσον η αγορά είναι ανοικτή.

Η διατήρηση επαρκούς αριθμού μεμονωμένων ομολόγων και μετοχών για να δημιουργηθεί ένα σαφώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϋποθέτει μεγάλη επένδυση. Ωστόσο, χάρη στα ETFs, οι επενδυτές Ισορροπημένων Χαρτοφυλακίων μπορούν να έχουν μια οικονομικά αποδοτική και σαφώς διαφοροποιημένη λύση χωρίς να χρειάζεται να δεσμεύσουν μεγάλα κεφάλαια.

Τι είναι τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια iShares;

Για τη δημιουργία των Ισορροπημένων Χαρτοφυλακίων της, η Saxo Bank έχει επιλέξει τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια iShares της BlackRock.

Η εταιρεία iShares αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων, με περισσότερα από δέκα χρόνια εξειδίκευσης και αφοσιωμένης εξυπηρέτησης ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών κάθε επιπέδου. Με περισσότερα από 700 αμοιβαία κεφάλαια σε παγκόσμια κλίμακα σε διαφορετικές κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων και στρατηγικές, και με κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους άνω του 1 τρισεκατομμυρίου USD στις 30 Ιουνίου 2016, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια iShares βοηθούν τους πελάτες ανά τον κόσμο να συνθέτουν τα βασικά στοιχεία των χαρτοφυλακίων τους, να επιτυγχάνουν συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους και να εφαρμόζουν ιδέες της αγοράς. Τα αμοιβαία κεφάλαια iShares στηρίζονται στην ειδικευμένη διαχείριση χαρτοφυλακίου και κινδύνου της BlackRock, στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση περισσότερων κεφαλαίων σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία επενδύσεων*.

(*Με βάση τα υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 4,890 τρισεκατομμυρίων USD στις 30/06/2016)

Η Saxo Bank χρησιμοποιεί την έρευνα και τα δεδομένα της BlackRock για τη δημιουργία των Ισορροπημένων Χαρτοφυλακίων της.

Η έρευνα και τα δεδομένα της BlackRock, τα οποία χρησιμοποιεί η Saxo Bank για τη δημιουργία των Ισορροπημένων Χαρτοφυλακίων, βασίζονται σε συγκεκριμένες εσωτερικές παραδοχές – η BlackRock δεν έχει εξετάσει την καταλληλότητα του περιεχομένου των ερευνών και των δεδομένων της με βάση τις προσωπικές ανάγκες και τον βαθμό ανοχής του κινδύνου κάθε επενδυτή. Ως εκ τούτου, η έρευνα και τα δεδομένα της BlackRock έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή ή προσφορά πώλησης ή πρόταση προσφοράς αγοράς των τίτλων που περιγράφονται σε αυτά. Η έρευνα και τα δεδομένα της BlackRock δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τη νομική απαίτηση που έχει σχεδιαστεί ώστε να προάγει την ανεξαρτησία της επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκεινται σε καμία απαγόρευση ως προς την πραγματοποίηση συναλλαγών πριν από τη διάδοση της έρευνας και των δεδομένων που παρέχονται στη Saxo Bank. Ως εκ τούτου, θεωρούνται επικοινωνία μάρκετινγκ προς τη Saxo Bank.

Ποιο είναι το κόστος;

Για την παροχή της υπηρεσίας, η Saxo Bank χρεώνει Κόστος Εξυπηρέτησης ύψους 0,9% ετησίως, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας του λογαριασμού του Ισορροπημένου Χαρτοφυλακίου. Η χρέωση αυτή περιλαμβάνει ΦΠΑ εφόσον αυτό απαιτείται.

Το Κόστος Εξυπηρέτησης υπολογίζεται σε ημερήσια βάση και χρεώνεται στο τέλος κάθε τριμήνου. Εάν σταματήσετε την επένδυσή σας εντός κάποιου τριμήνου, θα χρεωθεί το ποσό του Κόστους Εξυπηρέτησης που έχει σωρευτεί έως εκείνη τη χρονική στιγμή.

Δεν χρεώνουμε προμήθειες συναλλαγών όταν διεκπεραιώνουμε την αρχική σας επένδυση ή όταν εξισορροπούμε το χαρτοφυλάκιό σας. Επίσης, το χαρτοφυλάκιό σας δεν επιβαρύνεται με προμήθεια θεματοφυλακής ή προμήθεια αδράνειας, ούτε με χρεώσεις για την πραγματοποίηση συναλλαγών.

Έχετε υπόψη ότι αν επιλέξετε κάποιο Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο το οποίο είναι εκφρασμένο σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα του λογαριασμού χρηματοδότησης που τηρείτε, θα επιβαρυνθείτε με προμήθεια μετατροπής νομίσματος (0,5% του επενδεδυμένου ποσού ανά μετατροπή).

Ο διαχειριστής των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) χρεώνει επίσης προμήθεια για τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η προμήθεια αυτή ονομάζεται Συντελεστής Δαπανών και αφαιρείται από την αξία των στοιχείων ενεργητικού που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο, επομένως η τιμή του ETF διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση του Συντελεστή Δαπανών. Ο συνολικός Συντελεστής Δαπανών που βαρύνει κάθε Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο αναφέρεται στην περιγραφή κάθε χαρτοφυλακίου και υπολογίζεται χωριστά από το Κόστος Εξυπηρέτησης.

Παράδειγμα υπολογισμού του Κόστους Εξυπηρέτησης:

Ένας πελάτης επενδύει 20.000 EUR την 1η Απριλίου

Το αρχικό υπόλοιπο του λογαριασμού είναι 20.000 EUR. Κόστος Εξυπηρέτησης = 0,9% ετησίως, καταβαλλόμενο σε δόσεις ανά τρίμηνο

Το Κόστος Εξυπηρέτησης υπολογίζεται σε ημερήσια βάση.

Το καθημερινό ποσό του Κόστους Εξυπηρέτησης υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση:

Υπόλοιπο λογαριασμού στο τέλος της ημέρας * (ποσοστό Κόστους Εξυπηρέτησης / 365)

Το κόστος για την πρώτη ημέρα υπολογίζεται ως εξής: 20.000 * (0,009 / 365) = 0,49 EUR

Για να απλοποιήσουμε το παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η αξία του λογαριασμού παραμένει στα 20.000 EUR καθ' όλη τη διάρκεια του Απριλίου (30 ημέρες) και αυξάνεται στα 21.000 EUR για το υπόλοιπο τρίμηνο (Μάιος και Ιούνιος = 61 ημέρες).

Σύμφωνα με αυτές τις υποθέσεις, το δεδουλευμένο κόστος εξυπηρέτησης για το εν λόγω τρίμηνο υπολογίζεται ως εξής:

(20.000*(0,009*(30/365)) + (21.000*(0,009*(61/365)) = 46,38 EUR

Επισημαίνεται ότι το πραγματικό ποσό ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς για λόγους στρογγυλοποίησης.

Κατάσταση λογαριασμού στο τέλος του τριμήνου:

Υπόλοιπο λογαριασμού στην αρχή του τριμήνου

20.000

Κέρδη - Ζημίες

1.000

Τελικό υπόλοιπο πριν από χρεώσεις

21.000

Κόστος εξυπηρέτησης

(46,38)

Υπόλοιπο λογαριασμού στο τέλος του τριμήνου

20.953,62

*όλα τα ποσά αναγράφονται σε EUR

Το Κόστος Εξυπηρέτησης χρεώνεται επιπλέον του Συντελεστή Δαπανών των ETFs. Ο Συντελεστής Δαπανών αφαιρείται από τα στοιχεία ενεργητικού των ETFs και καταβάλλεται στον διαχειριστή αυτών.

Τι είναι ο Συντελεστής Δαπανών;

Τα ETFs τίθενται υπό διαπραγμάτευση σε κάποιο χρηματιστήριο όπως οι μετοχές, με τιμή αγοράς και πώλησης. Αντίθετα με τις μετοχές, ένα ETF έχει τρέχουσα προμήθεια διαχείρισης, η οποία χρεώνεται συνήθως από τον διαχειριστή του ETF και αφαιρείται από τα στοιχεία ενεργητικού του ETF. Αυτή η προμήθεια είναι ο Συντελεστής Δαπανών. Ο Συντελεστής Δαπανών χρησιμοποιείται για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του ETF.

Δεδομένου ότι ένα Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο συνιστά μια επιλογή από διάφορα ETFs, δημοσιεύουμε έναν μέσο σταθμισμένο Συντελεστή Δαπανών για να εκφράσουμε το κόστος που είναι ήδη ενσωματωμένο στα συστατικά μέρη του Ισορροπημένου Χαρτοφυλακίου. Ο μέσος σταθμισμένος Συντελεστής Δαπανών μπορεί να αλλάζει κατά καιρούς. Το Κόστος Εξυπηρέτησης της Saxo Bank υπολογίζεται χωριστά και δεν ενσωματώνεται στο ETF (ανατρέξτε στην πιο πάνω ενότητα σχετικά με τις χρεώσεις της Saxo Bank).

Μπορώ να δοκιμάσω ένα Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο σε περιβάλλον demo;

Δυστυχώς, η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν διατίθεται σε demo λειτουργία.

Μπορώ να σταματήσω μια επένδυση οποιαδήποτε στιγμή;

Μπορείτε να σταματήσετε μια επένδυση ανά πάσα στιγμή, απλώς πατώντας πάνω στο κουμπί “Stop” (Κλείσιμο) που θα βρείτε δίπλα στην εν λόγω στρατηγική, στην πλατφόρμα SaxoTrader.

Όταν αποφασίσετε να σταματήσετε να επενδύετε, έχετε την επιλογή είτε να κρατήσετε τις υφιστάμενες θέσεις σας είτε να κλείσετε όλες τις θέσεις σας, όπως ορίζεται από προεπιλογή. Αν αποφασίσετε να κλείσετε όλες τις ανοιχτές θέσεις σας σε αυτό το στάδιο, θα δημιουργηθούν οι ανάλογες εντολές Market. Σε περίπτωση που οι υποκείμενες αγορές είναι κλειστές, οι εντολές αυτές θα εκτελεστούν αμέσως μόλις οι αγορές ανοίξουν.

Σημειώστε ότι εάν αποφασίσετε να διατηρήσετε τις ανοιχτές θέσεις σας, η διαχείρισή τους αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη σε μόνιμη βάση. Θα πρέπει να κλείσετε οι ίδιοι τις θέσεις σας, αφού πατήσετε το κουμπί “Stop”.

Μπορώ να επανεκκινήσω μια επένδυση αφού την έχω σταματήσει;

Αν αποφασίσετε να σταματήσετε μια επένδυση, έχετε τη δυνατότητα να την ενεργοποιήσετε εκ νέου με το κουμπί Restart (Επανεκκίνηση). Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι η οικονομική σας κατάσταση δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά από την τελευταία σας επένδυση, ενώ θα χρειαστεί να έχετε επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια ώστε να καλύψετε την ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση.

Μπορώ να κλείσω μεμονωμένες θέσεις στο Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιό μου;

Για όσο διάστημα η επένδυσή σας είναι ενεργή, δεν μπορείτε να μειώσετε ή να αυξήσετε την έκθεση στον κίνδυνο μέσω μίας μεμονωμένης θέσης στο Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιό σας.

Η επένδυση σε ένα Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να θεωρείται αυτόνομη επενδυτική πρόταση, την οποία επιλέγετε είτε να ακολουθήσετε είτε όχι.

Τι αφορά η σελίδα Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο (Balanced Portfolio);

Αυτή η σελίδα παρέχει μια επισκόπηση των προηγούμενων αποδόσεων που είχε καταγράψει το Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο σε πραγματικό λογαριασμό χρηματοδοτούμενο από τη Saxo Bank και ανάλογο με οποιονδήποτε λογαριασμό επενδυτή. Υπενθυμίζουμε ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις.

Πώς υπολογίζεται η απόδοση ενός Ισορροπημένου Χαρτοφυλακίου;

Η ποσοστιαία απόδοση υπολογίζεται ως χρονικά σταθμισμένη απόδοση. Η μεθοδολογία υπολογισμού είναι η πρότυπη μεθοδολογία για τη σύγκριση διαχειριστών Ισορροπημένων Χαρτοφυλακίων στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων. Οι αποδόσεις βασίζονται τόσο στις πραγματοποιηθείσες όσο και στις μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγές.