Συνάλλαγμα – Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το πρόγραμμα τιμολόγησης βάσει όγκου συναλλαγών FX Volume;

Πιστεύουμε ότι κάθε πελάτης της Saxo αξίζει να έχει την ελευθερία να επιλέξει τη δομή τιμολόγησης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του. Επιπλέον, δεν αναγκάζουμε τους πελάτες μας να πληρώσουν προμήθεια. Παρέχουμε, λοιπόν, στους πελάτες την επιπλέον δυνατότητα να επιλέξουν αν προτιμούν να πραγματοποιούν συναλλαγές με μικρότερα, μεταβλητά spread, με την επιβολή μιας προμήθειας μετά την εκτέλεση της συναλλαγής (πρόγραμμα τιμολόγησης βάσει όγκου συναλλαγών FX Volume) Ή να πραγματοποιούν συναλλαγές με spread που περιλαμβάνουν όλες τις χρεώσεις (πρόγραμμα τιμολόγησης FX All-inclusive), τα οποία είναι μεν συνήθως υψηλότερα, αλλά σε γενικές γραμμές παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνέπεια (δεν είναι σταθερά, αλλά διατηρούνται συνήθως στο ίδιο επίπεδο).

Ποιο είναι το κόστος συναλλαγών μου με το πρόγραμμα τιμολόγησης βάσει όγκου συναλλαγών FX Volume;

Εσείς επιλέγετε το πρόγραμμα τιμολόγησης που ταιριάζει καλύτερα στους αναμενόμενους μηνιαίους όγκους συναλλαγών σας. Θα χρεωθείτε με την αντίστοιχη προμήθεια σε USD ανά εκατομμύριο USD που συναλλάσσεστε, η οποία υπολογίζεται με διαφάνεια για κάθε συναλλαγή. Μπορείτε να δείτε την προμήθεια στο παράθυρο επιβεβαίωσης συναλλαγής, καθώς και στην οθόνη "Ανοιχτές θέσεις".

Η προμήθεια υπολογίζεται στο -ισοδύναμο σε USD- ονομαστικό ποσό κάθε συναλλαγής, το οποίο εμφανίζεται στο παράθυρο συναλλαγών και στο παράθυρο επιβεβαίωσης συναλλαγής σε όρους του δευτερεύοντος νομίσματος του ζεύγους και το οποίο μετατρέπεται στο ισοδύναμό του στο νόμισμα του λογαριασμού, με βάση τις τιμές συναλλάγματος που επικρατούν στην αγορά τη στιγμή της συναλλαγής. Στους λογαριασμούς που είναι εκφρασμένοι σε άλλο νόμισμα, εκτός του USD, η Saxo Bank χρησιμοποιεί τη συναλλαγματική ισοτιμία κλεισίματος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα, προκειμένου να καθοριστεί αν έχει καλυφθεί το ποσό της ελάχιστης μηνιαίας προμήθειας στον λογαριασμό σας.

Ποιες είναι οι επιλογές στο πρόγραμμα τιμολόγησης βάσει όγκου συναλλαγών FX Volume;

Επιλέγετε το ύψος της προμήθειας που επιθυμείτε να καταβάλλετε ανά συναλλαγή (60 USD, 30 USD ή 20 USD ανά εκατομμύριο συναλλαγής σε USD), καθώς και το επίπεδο ελάχιστης μηνιαίας προμήθειας, το οποίο είστε διατεθειμένοι να επωμιστείτε προκειμένου να κατοχυρώσετε το ύψος προμήθειας ανά συναλλαγή που θεωρείτε κατάλληλο για τις επενδυτικές κινήσεις σας. Αυτά τα 3 διαφορετικά επίπεδα περιγράφονται παραπάνω.

Με ποιον τρόπο υπολογίζεται το ύψος της προμήθειας που καταβάλλω;

Το ύψος της προμήθειας είναι ενιαίο σε ΟΛΑ τα ζεύγη νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του XAU. Αυτό ακριβώς διασφαλίζει η έκφραση της προμήθειας σε USD ανά εκατομμύριο συναλλαγής σε USD (το οποίο, εναλλακτικά, θα είναι EUR ανά εκατομμύριο συναλλαγής σε EUR, κ.ο.κ.). Η προμήθεια αυτή χρεώνεται στο νόμισμα του λογαριασμού σας. Παράδειγμα υπολογισμού προμήθειας: Ας υποθέσουμε ότι η τιμή spot είναι 1,10 για το ζεύγος EURUSD. Ένας πελάτης πραγματοποιεί συναλλαγή ύψους 100.000 EURJPY στον λογαριασμό του, ο οποίος είναι εκφρασμένος σε USD, και έχει επιλέξει να καταβάλλει προμήθεια 30 USD ανά εκατομμύριο συναλλαγής. Συνεπώς: Εκατομμύρια συναλλαγής σε EUR = 100.000 EUR / 1.000.000 = 0,1. Προμήθεια σε EUR = 0,1 EUR * 30 = 3,00 EUR. Προμήθεια σε USD = 3,00 EUR * 1,10 = 3,30 USD. Για τη μετατροπή της προμήθειας στο νόμισμα του λογαριασμού, θα υπάρξει η καθιερωμένη χρέωση μετατροπής.

Αν ο λογαριασμός μου είναι εκφρασμένος σε άλλο νόμισμα, εκτός του USD, πώς προσδιορίζεται αν πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις τιμολόγησης;

Για να υπολογίσουμε το ισοδύναμο των προμηθειών σε USD, χρησιμοποιούμε την ισοτιμία κλεισίματος της τελευταίας ημέρας συναλλαγών του μήνα.

Γιατί να μην επιλέξουν όλοι το χαμηλότερο ποσό προμήθειας των 20 USD ανά εκατομμύριο USD, αντί της προμήθειας των 60 USD;

Οι χαμηλότερες προμήθειες δεν είναι απαραιτήτως κατάλληλες για όλους τους πελάτες. Η διάρθρωση των τιμών με βάση τις προμήθειες σάς επιτρέπει να καταβάλλετε χαμηλότερες προμήθειες ανά μονάδα, ωστόσο υφίστανται επίσης ελάχιστες προμήθειες που καταβάλλονται κάθε μήνα. Ένας πελάτης, ο οποίος πραγματοποιεί συναλλαγές ύψους 8 εκατομμυρίων USD ανά μήνα, κατά πάσα πιθανότητα θα επέλεγε το πρόγραμμα προμήθειας των 60 USD ανά εκατομμύριο συναλλαγής σε USD, βάσει του οποίου θα κατέβαλε συνολική προμήθεια 480 USD. Αν ο ίδιος πελάτης είχε επιλέξει να πληρώνει προμήθεια 30 USD ανά εκατομμύριο συναλλαγής σε USD, τότε η συνολική προμήθεια για αυτά τα 8 εκατομμύρια συναλλαγής σε USD θα ήταν 240 USD. Ωστόσο, επειδή το ποσό των 240 USD είναι μικρότερο από την ελάχιστη μηνιαία προμήθεια των 600 USD (η οποία απαιτείται προκειμένου να ισχύει η χρέωση των 30 USD), στην αρχή του επόμενου μήνα η διαφορά των 360 USD (600 USD μείον 240 USD) θα χρεωνόταν στον λογαριασμό του συγκεκριμένου πελάτη.

Τι ισχύει εάν θέλω να αλλάξω τους όρους τιμολόγησης στα μέσα του μήνα;
Μπορείτε να αλλάξετε το ποσοστό προμήθειας (και τη συνδεόμενη ελάχιστη μηνιαία προμήθεια) ανά πάσα στιγμή. Οι ελάχιστες προμήθειες υπολογίζονται κατ' αναλογία, με βάση τις ημέρες που ήταν σε ισχύ η αντίστοιχη ελάχιστη προμήθεια. Με τον τρόπο αυτό, θα προσδιοριστεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις ελάχιστης χρέωσης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επενδυτικής δραστηριότητας ή αν πρέπει να χρεωθεί κάποια διαφορά στο τέλος του μήνα.

Ποια είναι η ελάχιστη μηνιαία προμήθεια για τους πελάτες που ανοίγουν τον λογαριασμό τους στα μέσα του μήνα;

Η ελάχιστη μηνιαία προμήθεια για πελάτες που ανοίγουν τον λογαριασμό τους στα μέσα του μήνα υπολογίζεται αναλογικά. Με τον τρόπο αυτό, θα προσδιοριστεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις ελάχιστης χρέωσης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επενδυτικής δραστηριότητας ή αν πρέπει να χρεωθεί κάποια διαφορά στο τέλος του μήνα.

Πού κυμαίνονται τα spread για το πρόγραμμα τιμολόγησης FX Volume;

Με την επιλογή του προγράμματος τιμολόγησης βάσει όγκου συναλλαγών FX Volume, τα spread ξεκινούν από μόλις 0,2 στο ζεύγος EURUSD.  Το μόνο που αλλάζει σε αυτό το πρόγραμμα τιμολόγησης είναι το ύψος της προμήθειας: 60 USD, 30 USD ή 20 USD ανά συναλλαγή.  Τα spread είναι ίδια ανεξάρτητα από το ύψος προμήθειας που επιλέγετε. Στο πρόγραμμα τιμολόγησης FX All-inclusive, όπου τα spread περιλαμβάνουν όλα τα κόστη, τα spread είναι συνήθως λίγο υψηλότερα, αλλά σε γενικές γραμμές παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνέπεια (δεν είναι σταθερά, αλλά διατηρούνται συνήθως στο ίδιο επίπεδο).  Μπορείτε να δείτε τα ιστορικά spread μας και για τα δύο προγράμματα τιμολόγησης εδώ.

Υπάρχει διαφοροποίηση των spread που προσφέρονται στο πρόγραμμα FX All-inclusive και στο πρόγραμμα FX Volume;

Ναι. Η Saxo Bank συνιστά σε όλους τους πελάτες της να συγκρίνουν τα τρέχοντα και τα ιστορικά spread στο Forex, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη τους τις ελάχιστες μηνιαίες προμήθειες, προκειμένου να είναι βέβαιοι ότι οι όροι τιμολόγησης εξυπηρετούν όσο καλύτερα γίνεται τις δικές τους ανάγκες.

Δεν θα ήταν αναμενόμενο όλοι να επιλέξουν τιμολόγηση με πιο χαμηλά spread και να καταβάλλουν προμήθεια, αντί για υψηλότερα ενιαία spread;

Όχι απαραίτητα. Γνωρίζουμε ότι πολλοί πελάτες προτιμούν συνέπεια στις χρεώσεις με ενιαία spread (FX All-inclusive). Για παράδειγμα,όταν το spread του EURUSD είναι 2 pip στο 99% των περιπτώσεων. Ωστόσο, κατανοούμε επίσης ότι οι πιο δραστήριοι επενδυτές, που πραγματοποιούν συναλλαγές μεγαλύτερου όγκου, ίσως να προτιμούν να βλέπουν τα spread να αλλάζουν παράλληλα με κάθε αλλαγή στα tick, ώστε να έχουν την ευκαιρία να επιλέγουν το σημείο εισόδου και εξόδου τους με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Είμαι ήδη πελάτης της Saxo. Μπορώ να αλλάξω τους τρέχοντες όρους τιμολόγησής μου προκειμένου να αξιοποιήσω τα οφέλη του προγράμματος FX Volume;

Ναι. Κάθε πελάτης έχει αυτήν την επιλογή. Αν ποτέ θελήσετε να αλλάξετε τους όρους τιμολόγησης για τον λογαριασμό σας, απλώς επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του λογαριασμού σας ή στείλτε ένα email στην ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών. Θα χαρούν να εκτελέσουν την αλλαγή εκ μέρους σας.

Επέλεξα το πρόγραμμα των 30 USD ανά εκατομμύριο συναλλαγής σε USD, και ήδη οι συναλλαγές μου έχουν ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια USD. Είναι μόλις η 13η ημέρα του μήνα. Πώς μπορώ να επωφεληθώ από τη μείωση της προμήθειας από τα 30 USD στα 20 USD;

Το ύψος της προμήθειας δεν αλλάζει αυτόματα ανάλογα με τον όγκο των συναλλαγών σας. Για να υποβάλετε αίτημα αλλαγής της προμήθειας ανά συναλλαγή (και της αντίστοιχης ελάχιστης μηνιαίας χρέωσης), παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του λογαριασμού σας ή στείλτε email στην ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών. Θα χαρούν να εκτελέσουν την αλλαγή εκ μέρους σας.

Μπορώ να πληρώνω υψηλότερη προμήθεια ανά συναλλαγή με χαμηλότερο μηνιαίο ελάχιστο όριο προμήθειας σε περίπτωση που αρχίσω να κάνω λιγότερες συναλλαγές;

Αυτό μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, αλλά όχι αυτόματα. Η ελάχιστη μηνιαία προμήθεια που έχει επιλεγεί από κάθε πελάτη ισχύει μέχρι ο πελάτης να ζητήσει αλλαγή. Για να υποβάλετε αίτημα αλλαγής της προμήθειας ανά συναλλαγή (και της αντίστοιχης ελάχιστης μηνιαίας χρέωσης), παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του λογαριασμού σας ή στείλτε email στην ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών. Θα χαρούν να εκτελέσουν την αλλαγή εκ μέρους σας.

Ποια ζεύγη νομισμάτων είναι διαθέσιμα στο πρόγραμμα τιμολόγησης βάσει όγκου συναλλαγών FX Volume;

Όπως ισχύει και στο πρόγραμμα τιμολόγησης ενιαίων spread (FX All-inclusive), έτσι και στο FX Volume είναι διαθέσιμα όλα τα ζεύγη νομισμάτων και όλα ακολουθούν την ίδια δομή κόστους, συμπεριλαμβανομένων των πολύτιμων μετάλλων. Το ύψος της προμήθειας δεν αυξάνεται όταν διαπραγματεύεστε κάποιο λιγότερο δημοφιλές ζεύγος νομισμάτων.

Υπάρχει διαφοροποίηση στα κόστη μετακύλισης θέσης σε αυριανή/επόμενη ημέρα (Tom/Next rollover) μεταξύ του προγράμματος τιμολόγησης FX Volume και του προγράμματος FX All-inclusive;

Όχι. Τα κόστη μετακύλισης σε αυριανή/επόμενη ημέρα (Tom/Next rollover) είναι ίδια, ανεξάρτητα από το αν ο πελάτης επιλέξει τα spread του FX All-inclusive Ή τα χαμηλότερα spread του FX Volume με τις πρόσθετες προμήθειες βάσει όγκου συναλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα παρουσίασης των τιμών.

Ισχύουν οι ελάχιστες χρεώσεις για μικρότερες συναλλαγές στο πρόγραμμα τιμολόγησης FX Volume;

Όχι, στο πρόγραμμα τιμολόγησης FX Volume δεν ισχύουν οι ελάχιστες χρεώσεις για μικρότερες συναλλαγές. Θα καταβάλετε μόνο τις προμήθειες που ισχύουν για το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

 

 

Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν εμφανίζει αυτή την ιστοσελίδα σωστά.

Η ιστοσελίδα μας είναι βελτιστοποιημένη για πλοήγηση μέσω συστήματος με λειτουργικό σύστημα iOS 9.X και IE Desktop 10 ή νεότερη έκδοση. Εάν χρησιμοποιείτε παλαιότερο σύστημα ή πρόγραμμα περιήγησης, η ιστοσελίδα ίσως να μην εμφανίζεται σωστά. Για να βελτιώσετε την εμπειρία χρήσης της σελίδας μας, παρακαλούμε ενημερώστε το πρόγραμμα περιήγησης ή το σύστημά σας.