Συχνές ερωτήσεις για τα ομόλογα

Ποια ομόλογα είναι διαθέσιμα για διαδικτυακές συναλλαγές;

Ένα ευρύ φάσμα από τα πλέον δημοφιλή κρατικά και εταιρικά ομόλογα υψηλής ρευστότητας στην Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, καθώς και ένας περιορισμένος αριθμός ομολόγων από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Συνολικά διατίθενται προς διαδικτυακή διαπραγμάτευση περισσότερα από 5.000 ομόλογα. Η διαθεσιμότητα των ομολόγων της Λατινικής Αμερικής και των εταιρικών ομολόγων των ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθεί στο άμεσο μέλλον.

Τι μπορώ να κάνω αν ένα ομόλογο δεν είναι διαθέσιμο για διαδικτυακές συναλλαγές;

Η Saxo Bank υποστηρίζει 33.000 ομόλογα εκτός διαδικτύου, επομένως υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μπορείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές στο συγκεκριμένο ομόλογο μέσω του αντίστοιχου γραφείου μας. Επικοινωνήστε με τη Saxo Bank για να ρωτήσετε σχετικά με τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης του συγκεκριμένου ομολόγου εκτός διαδικτύου. Αν αυτό είναι εφικτό, η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μη αυτόματα, αλλά θα εμφανίζεται στην κατάσταση του λογαριασμού σας όπως ισχύει με κάθε άλλη θέση σας.

Ποιο είναι το ωράριο για τις διαδικτυακές συναλλαγές;

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων 24 ώρες το 24ωρο, 5 ημέρες την εβδομάδα, εφόσον η αντίστοιχη υποκείμενη αγορά του ομολόγου είναι ανοιχτή. Οι ώρες συναλλαγών περιορίζονται στις ώρες της ημέρας για την υποκείμενη αγορά ομολόγων, δηλαδή όταν η ρευστότητα είναι η βέλτιστη (για παράδειγμα, τα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα ακολουθούν το ευρωπαϊκό ωράριο). 

Πού και με ποιον τρόπο παρέχει η Saxo Bank ρευστότητα για τις διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων;

Οι συναλλαγές για τα ομόλογα εκτελούνται κυρίως στη διεθνή εξωχρηματιστηριακή αγορά και λιγότερο συχνά στα χρηματιστήρια. Επομένως, η Saxo Bank χρησιμοποιεί το δίκτυο αντισυμβαλλομένων της που περιλαμβάνει περισσότερους από 40 παρόχους ρευστότητας στην εξωχρηματιστηριακή αγορά για την παροχή ρευστότητας στις διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς λειτουργεί μια εντολή Market;"

Ποιος είναι ο μέγιστος όγκος συναλλαγής;

Υπάρχουν μέγιστα όρια τα οποία ορίζονται σύμφωνα με τις κανονικές συνθήκες ρευστότητας στις υποκείμενες αγορές ομολόγων. Αυτά τα όρια διαφέρουν και κυμαίνονται από 1 εκατ. EUR και άνω για τα εταιρικά ομόλογα και από 25 εκατ. EUR και άνω για τα κρατικά ομόλογα.

Τι είναι ο ελάχιστος όγκος συναλλαγής;

Τα ομόλογα έχουν διαφορετικούς ελάχιστους όγκους συναλλαγής, οι οποίοι μπορεί να φτάνουν μέχρι τις 50.000, 100.000 ή 200.000 στο αντίστοιχο νόμισμα. Μπορείτε να δείτε τα ελάχιστα ποσά διαπραγμάτευσης και τις επαυξήσεις για κάθε ομόλογο στο μενού "Λογαριασμός" > "Όροι συναλλαγών", καθώς και στο παράθυρο συναλλαγών. Ωστόσο, υπάρχουν ομόλογα για τα οποία οι συναλλαγές διαμορφώνονται σε χαμηλότερα ποσά, τα οποία θα γίνουν διαθέσιμα στο μέλλον (σε όλα τα ομόλογα ισχύει ελάχιστο όριο 10.000 σε EUR ή USD, ακόμα και αν η υποκείμενη ελάχιστη συναλλαγή για το συγκεκριμένο ομόλογο είναι χαμηλότερη).

Μπορώ να πραγματοποιήσω συναλλαγές στην τιμή που βλέπω στην πλατφόρμα;

Η τιμή που βλέπετε στην πλατφόρμα και στο παράθυρο συναλλαγών για ένα ομόλογο διαδικτυακής διαπραγμάτευσης αποτελεί ενδεικτική τιμή σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τις ενδεικτικές τιμές της εξωχρηματιστηριακής (OTC) αγοράς ομολόγων. Για αυτόν το λόγο, οι πραγματικές τιμές διαπραγμάτευσης ενδέχεται να διαφέρουν από αυτήν την τιμή που βλέπετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς λειτουργεί μια εντολή Market;" Επιπλέον, η τιμή που αναγράφεται στην κατάσταση λογαριασμού σας αποτελεί ενδεικτική τιμή κλεισίματος, και μπορεί να διαφέρει από τις πραγματικές τιμές διαπραγμάτευσης, καθώς και από την τιμή που θα δείτε στο παράθυρο συναλλαγών.

Πώς λειτουργεί μια εντολή Market;

Η εντολή Market είναι η προεπιλεγμένη εντολή για τις συναλλαγές ομολόγων. Οι εντολές Market για τα ομόλογα, σε αντίθεση με τις μετοχές, δεν εκτελούνται στα χρηματιστήρια, αλλά δρομολογούνται σε μια παγκόσμια, μεγάλη ομάδα παρόχων ρευστότητας, οι οποίοι εκτελούν τη συναλλαγή σε λίγα δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική τιμή που βλέπετε σε πραγματικό χρόνο λειτουργεί ως το μέγιστο όριο για την εντολή Market. Αν η εντολή δεν εκτελεστεί εντός 45 δευτερολέπτων, ακυρώνεται αυτόματα. Η διάρκεια των εντολών Market δεν μπορεί να αλλάξει. 

Τι συμβαίνει αν μια εντολή ακυρωθεί;

Αν δεν λάβουμε κάποια καλύτερη τιμή ή το ανώτατο όριο τιμής (δηλαδή την ενδεικτική τιμή σε πραγματικό χρόνο που περιγράφεται παραπάνω), η εντολή ακυρώνεται αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Saxo Bank για να ρωτήσετε για τη δυνατότητα συναλλαγής του συγκεκριμένου ομολόγου εκτός διαδικτύου. Η ακύρωση θα συμβεί μετά από 30-45 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την εκάστοτε αγορά ομολόγων.

Πώς λειτουργεί μια εντολή Limit;

Όταν καταχωρείτε μια εντολή Limit, αυτή προωθείται αυτόματα στο πλέον κατάλληλο από τα διαθέσιμα χρηματιστήρια. Οι εντολές Limit συνήθως χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση εντολών εκτός των ορίων ή στο μέσο ενός spread, ή για συγκεκριμένο όριο. Οι εντολές Limit ισχύουν μόνο σε χρηματιστήρια, επομένως ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις μη εκτέλεσης σε κάποιο χρηματιστήριο λόγω έλλειψης ρευστότητας, ενώ υπάρχει πιθανότητα εκτέλεσης μιας εντολής Market (αφού στην περίπτωση αυτή η ρευστότητα δεν εξαρτάται από το συγκεκριμένο χρηματιστήρια αλλά από την εξωχρηματιστηριακή (OTC) αγορά ομολόγων). Η διάρκεια των εντολών Limit μπορεί να οριστεί.

Για ποια ομόλογα είναι δυνατή η χρήση των εντολών Limit;

Οι εντολές Limit λειτουργούν μόνο για επιλεγμένα ομόλογα τα οποία παρουσιάζουν επαρκή ρευστότητα στα χρηματιστήρια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης των εντολών Limit στα χρηματιστήρια, επικοινωνήστε μαζί μας.

Υπάρχουν άλλοι διαθέσιμοι τύποι εντολών;

Επί του παρόντος, δεν διατίθενται άλλοι τύποι εντολών για τις διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων.

Υποστηρίζεται η λειτουργία διαγραμμάτων στα ομόλογα;

Επί του παρόντος, η λειτουργία διαγραμμάτων δεν είναι διαθέσιμη στις διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί μερική εκπλήρωση εντολής;

Τόσο το σύστημα εντολών Limit όσο και το σύστημα εντολών Market λειτουργούν στη βάση ενός πλαισίου "όλα ή τίποτα", επομένως όλες οι εντολές είτε εκπληρώνονται στο 100% είτε δεν εκτελούνται καθόλου. Επομένως, δεν είναι δυνατή η μερική εκπλήρωση.

Πώς γίνεται η διαχείριση των εντολών;

Η διαχείριση των εντολών είναι πλήρως ψηφιοποιημένη. Επιπλέον, χάρη στη χρήση ρομποτικής, ο εντοπισμός της τιμής και η εκτέλεση βελτιστοποιούνται, εξασφαλίζοντας στους πελάτες μας μια ανώτερη εμπειρία χρήσης.

Ποιο είναι το κόστος για την πραγματοποίηση συναλλαγών;

Οι προμήθειες για τις συναλλαγές ομολόγων είναι οι εξής:

Αγορά

Κανονική τιμολόγηση

Active Pricing*

Κρατικά ομόλογα Ευρώπης

0,20%
(ελάχ. χρέωση 80 EUR)**

0,05%
(ελάχ. χρέωση 50 EUR)**

Κρατικά ομόλογα ΗΠΑ***

0,20%

(ελάχ. χρέωση 80 EUR)**

0,05%

(ελάχ. χρέωση 50 EUR)**

Εταιρικά ομόλογα Ευρώπης και τις ΗΠΑ

0,20%
(ελάχ. χρέωση 80 EUR)**

0,10% **
(ελάχ. χρέωση 50 EUR)**

Ομόλογα αναδυόμενων αγορών

0,20%
(ελάχ. χρέωση 80 EUR)**

0,10%
(ελάχ. χρέωση 50 EUR)**

*Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του λογαριασμού σας για περισσότερες πληροφορίες. 
** Το ισοδύναμο ποσό σε περίπτωση συναλλαγής σε άλλο νόμισμα.
*** Για τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ ισχύει μια εξωτερική χρέωση εκτέλεσης που είναι ενσωματωμένη στην τιμή για λόγους πρόσβασης στη συγκεκριμένη αγορά. 
Η χρέωση κυμαίνεται από 0,000335% έως 0,0004%.

Ισχύουν άλλα κόστη στη διαπραγμάτευση ομολόγων;

Εκτός από τις προμήθειες για τις συναλλαγές ομολόγων, οι θέσεις ομολόγων υπόκεινται επίσης σε προμήθεια θεματοφυλακής.