Κέντρο Τύπου

Είτε χρειάζεστε απλώς ένα σχόλιο για τις χρηματοπιστωτικές αγορές είτε θέλετε πληροφορίες για τους τομείς όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος Saxo, οι εξειδικευμένοι αναλυτές και οι διοικητικοί εκπρόσωποι της Saxo είναι πάντα στη διάθεση των μέσων ενημέρωσης.

Οι δημοσιογράφοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στο παγκόσμιο τμήμα Τύπου του Ομίλου Saxo, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που ακολουθούν.

Υπεύθυνοι Τύπου

Steffen Wegner Mortensen

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσίων Υποθέσεων
Τηλέφωνο:
+45 3977 6343
Κινητό:
+45 3065 4300
Email:
STEM@saxobank.com

Cathrine Kier

Παγκόσμια Επικεφαλής Επικοινωνίας
Τηλέφωνο:
+45 3977 4980
Κινητό:
+45 2068 4510
Email:
ck@saxobank.com

Kim Fournais

Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Saxo Bank

Ο Kim Fournais είναι συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Saxo Bank. Είχε αναλάβει διάφορες θέσεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προτού ιδρύσει τη Saxo Bank με τον Lars Seier Christensen υπό την επωνυμία Midas το 1992. Ο Kim Fournais προέδρευε μόνος του στη Midas μέχρι το 1995, όταν ήρθε ο Seier Christensen ως Συνδιευθύνων Σύμβουλος.

Claus Nielsen

Επικεφαλής Αγορών

​Ο Claus Nielsen είναι Επικεφαλής Αγορών στη Saxo Bank, καθώς και μέλος της Επιτροπής Εκτελεστικής Διοίκησης. Ήρθε στην εταιρία τον Ιούλιο του 2003.

Søren Kyhl

Διοικητικός Γενικός Διευθυντής της Saxo Bank

Ο Søren Kyhl είναι Διοικητικός Γενικός Διευθυντής (COO) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι αρμόδιος για όλο το εύρος της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας της ψηφιακής εμπειρίας που προσφέρει η Τράπεζα, του μάρκετινγκ, της διαχείρισης δεδομένων και της Saxo Privatbank.

Steen Blaafalk

Επικεφαλής Οικονομικών και Κινδύνου

Ο Steen Blaafalk είναι Παγκόσμιος Επικεφαλής Οικονομικών και Κινδύνου στη Saxo Bank και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι αρμόδιος για τη διαχείριση όλων των νομικών και οικονομικών θεμάτων, των θεμάτων συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνου, καθώς και για τις πληροφορίες πελατών και τις επιχειρηματικές πληροφορίες στη Saxo Bank.

Christian Lund Hammer

Επικεφαλής για τις Πλατφόρμες

Ο Christian Lund Hammer είναι ο επικεφαλής για τις πλατφόρμες στη Saxo Bank. Έχει την ευθύνη λειτουργίας για όλες τις πλατφόρμες συναλλαγών που απευθύνονται στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των SaxoTraderGo, OpenApi, WebConnect και Saxo Bank A/S Portfolio Manager.

Steen Jakobsen

Επικεφαλής Οικονομολόγος και Επικεφαλής Επενδύσεων (CIO)

O Steen Jakobsen ήρθε για πρώτη φορά στη Saxo Bank το 2000 και κατέχει τις θέσεις Επικεφαλής Οικονομολόγου και Επικεφαλής Επενδύσεων από το 2009. Εστιάζει στην ανάπτυξη στρατηγικών για την κατανομή επενδυτικών προϊόντων και την παρουσίαση αναλύσεων επί του γενικότερου μακροοικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος, όπως αυτά καθορίζονται από τα θεμελιώδη στοιχεία, την ψυχολογία της αγοράς και τις διαγραμματικές τεχνικές εξελίξεις.

Kay Van-Petersen

Παγκόσμιος Αναλυτής Μακροοικονομικής Στρατηγικής

Ο Kay Van-Petersen ήρθε στη Saxo Bank το 2014 ως Παγκόσμιος Αναλυτής Μακροοικονομικής Στρατηγικής, με έδρα στη Σιγκαπούρη. Εστιάζει στην ανάπτυξη στρατηγικών και την παρουσίαση αναλύσεων για διάφορες κατηγορίες προϊόντων, με βάση τις νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές, το παγκόσμιο γεωπολιτικό τοπίο, καθώς και άλλα μακροοικονομικά θεμελιώδη στοιχεία. Λαμβάνει, επίσης, υπόψη την ψυχολογία της αγοράς, τους τεχνικούς παράγοντες και τους συντελεστές δυναμικής.

John Hardy

Επικεφαλής Στρατηγικής Συναλλάγματος

Ο John Hardy ήρθε στη Saxo Bank το 2002 και έχει αναλάβει επικεφαλής του τμήματος Στρατηγικής Συναλλάγματος από τον Οκτώβριο του 2007. Εστιάζει στην ανάπτυξη στρατηγικών και την παρουσίαση αναλύσεων για την αγορά συναλλάγματος, σύμφωνα με τα θεμελιώδη στοιχεία, τις μακροοικονομικές μεταβολές και τις τεχνικές εξελίξεις.

Ole Hansen

Επικεφαλής Στρατηγικής Εμπορευμάτων

Ο Ole Hansen ήρθε στη Saxo Bank το 2008 και έχει αναλάβει τη θέση του επικεφαλής του τμήματος Στρατηγικής Εμπορευμάτων από το 2010. Εστιάζει στην ανάπτυξη στρατηγικών και την παρουσίαση αναλύσεων για τις αγορές εμπορευμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τα θεμελιώδη στοιχεία, την ψυχολογία της αγοράς και τις τεχνικές εξελίξεις.

Patrice Henault

Επικεφαλής Future και εισηγμένων Option

O Patrice Henault προσλήφθηκε στη Saxo Bank το 2011 και είναι ειδικός στα Future και τα εισηγμένα Option. Εστιάζει σε σενάρια συναλλαγών υπερτίμησης και υποτίμησης, χρησιμοποιώντας τεχνικούς δείκτες και τα spread εισηγμένων Option.

Peter Garnry

Επικεφαλής Στρατηγικής Μετοχών

Ο Peter Garnry, πιστοποιημένος οικονομικός αναλυτής (CFA), ήρθε στη Saxo Bank το 2010 και κατέχει τη θέση του Επικεφαλής Στρατηγικής Μετοχών. Το 2016 έγινε υπεύθυνος της ομάδας στρατηγικών ποσοτικής ανάλυσης, η οποία εστιάζει στον τρόπο εφαρμογής των υπολογιστικών μοντέλων στις χρηματοοικονομικές αγορές. Αναπτύσσει επενδυτικές στρατηγικές και παρουσιάζει αναλύσεις για τις αγορές μετοχών, αλλά και μεμονωμένες εταιρικές μετοχές, εφαρμόζοντας προηγμένες στατιστικές αρχές και μοντέλα για την επίτευξη υψηλής απόδοσης στην αγορά.

Simon Fasdal

Επικεφαλής Συναλλαγών Σταθερού Εισοδήματος

Ο Simon Fasdal ήρθε στη Saxo Bank το 2011 και είναι Επικεφαλής του τμήματος Συναλλαγών Σταθερού Εισοδήματος. Εστιάζει στην ανάπτυξη στρατηγικών και αναλύσεων για τις αγορές ομολόγων σύμφωνα με τα θεμελιώδη στοιχεία, την ψυχολογία της αγοράς και τις τεχνικές εξελίξεις.

Christopher Dembik

Επικεφαλής Μακροοικονομικής Ανάλυσης

Ο Christopher Dembik ήρθε στη Saxo Bank το 2014 και έχει αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής του τμήματος Μακροοικονομικής Ανάλυσης από το 2016. Εστιάζει στην παροχή αναλύσεων για τις νομισματικές πολιτικές και τις μακροοικονομικές εξελίξεις παγκοσμίως, σύμφωνα με τα θεμελιώδη στοιχεία, την ψυχολογία της αγοράς και τις τεχνικές αναλύσεις.

Φωτογραφικό αρχείο του Ομίλου Saxo

Kim Fournais

Φωτογραφία πορτρέτου 1

Kim Fournais

Φωτογραφία πορτρέτου 1

Kim Fournais

Φωτογραφία πορτρέτου 2

Kim Fournais

Φωτογραφία πορτρέτου 2

Κεντρικά γραφεία Ομίλου Saxo

Εξωτερικό κτιρίου - Εικόνα 1

Κεντρικά γραφεία Ομίλου Saxo

Εξωτερικό κτιρίου - Εικόνα 1

Κεντρικά γραφεία Ομίλου Saxo

Εξωτερικό κτιρίου - Εικόνα 2

Κεντρικά γραφεία Ομίλου Saxo

Εξωτερικό κτιρίου - Εικόνα 2

Κεντρικά γραφεία Ομίλου Saxo

Εξωτερικό κτιρίου - Εικόνα 3

Κεντρικά γραφεία Ομίλου Saxo

Εξωτερικό κτιρίου - Εικόνα 3

Λογότυπο Ομίλου Saxo

Έκδοση λογοτύπου

Λογότυπο Ομίλου Saxo

Έκδοση λογοτύπου