Σχέσεις Επενδυτών

Χάρη στις ευέλικτες πλατφόρμες διαδικτυακών συναλλαγών και το ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδυτικών προϊόντων, ο Όμιλος Saxo έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών στον χώρο των διαδικτυακών επενδύσεων.

Παράλληλα με την προσπάθειά του να διατηρήσει την εξέχουσα θέση του στην αγορά, ο Όμιλος Saxo αντιλαμβάνεται απόλυτα τη σημασία της διαφάνειας. Σχετικές πληροφορίες και εκθέσεις διατίθενται στον ιστότοπο www.home.saxo, ώστε οι επενδυτές να είναι ενήμεροι για τον οργανισμό.

Σας προτρέπουμε να εξετάσετε αυτά τα έγγραφα ώστε να σχηματίσετε μια συνολική εικόνα για την απόδοση, τη φιλοσοφία και τους μελλοντικούς στόχους της Saxo.

Η Saxo Bank A/S είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Ο καθένας από τους συνιδρυτές της, Kim Fournais και Lars Seier Christensen, έχουν στην κατοχή τους το 25,71% των μετοχών της Τράπεζας, και η TPG Capital έχει στην κατοχή της το 29,26% των μετοχών. Οι υπόλοιπες μετοχές ανήκουν σε μειοψηφούντες μετόχους, όπως η Sinar Mas Group, η οποία κατέχει το 9,9%, και σε υφιστάμενους ή πρώην εργαζομένους της Τράπεζας.

Ως μέτοχος του Ομίλου Saxo, μπορείτε να συνδέεστε στην παρακάτω Πύλη Μετόχων.
Συνδεθείτε εδώ >

Τα ακόλουθα βασικά στοιχεία και δείκτες παρουσιάζουν συνοπτικά την οικονομική απόδοση της Saxo Bank.

ΟΜΙΛΟΣ SAXO BANK
(εκατ.
DKK)
2016 2015 * 2014 2013 2012
 Λειτουργικά έσοδα 2,929.7 2,126.7 3,006.8 2,861.0 2,966.4
EBITDA**
845.2 (109.4) 1,099.0 898.0 605.9
Προσαρμοσμένο EBITDA
954.5 864.7 1,208.1 1,223.3 724.8
Κέρδη προ φόρων
418.2 (778.4) 564.8 247.4 152.0
Καθαρά κέρδη
302.4 (644.6) 381.2 162.2 80.9
Σύνολο μετοχών
4,238.4 3,938.4 4,225.2 3,492.7 3,364.5
Σύνολο κεφαλαίων
43,578.5 33,501.6 36,008.3 27,746.2 25,623.2
Καταθέσεις εγγύησης 
πελατών
92,349.9 77,568.0 68,227.2 50,644.0 40,199.0
Κεφάλαιαυπό διαχείριση
(Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων)
13,314.1 14,227.0 14,101.9 12,845.9 14,633.8
Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας,
Δείκτης φερεγγυότητας

19.5% 20.7% 19.7% 16.2% 13.5%
Απόδοση ίδιων κεφαλαίων
προ φόρων

10.2% (19.1)% 14.6% 7.2% 4.6%
Αριθμός Προσωπικού Πλήρους Απασχόλησης (τέλος του έτους) 1,639 1,516 1,485 1,406 1,480

 Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για το 2015 περιλαμβάνουν τις συνέπειες της ανατίμησης του ελβετικού φράγκου.
** Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων


Για τους ορισμούς ανατρέξτε στην αναφορά του 2016 για τις Ετήσιες Εκθέσεις

Ετήσιες Εκθέσεις του Ομίλου Saxo
Εκθέσεις απολαβών
The Supervisory Diamond
Όμιλος Saxo – Διοικητικό Συμβούλιο

{{offCanvasCtrl.viewData.name}}

{{offCanvasCtrl.viewData.title}}

{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
Όμιλος Saxo – Διοικητική ομάδα

{{offCanvasCtrl.viewData.name}}

{{offCanvasCtrl.viewData.title}}

{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
Βραβεία και διακρίσεις

Η πλατφόρμα SaxoTrader παρέχει άμεση ελευθερία συναλλαγών στους επενδυτές, επαγγελματίες και μη. Η πλατφόρμα, σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει τα χαρακτηριστικά, την ταχύτητα και την απόδοση που χρειάζεστε, κατακτά συστηματικά τις υψηλότερες διακρίσεις του κλάδου.

Awards

Ο Όμιλος Saxo εκδίδει τακτικές εκθέσεις ICAAP και Εκθέσεις κινδύνου, σε συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς κανονισμούς που ισχύουν στη Δανία.

Δείτε όλες τις εκθέσεις εδώ >

   Διαφάνεια

Προκειμένου να επιδείξει τη δέσμευσή του στην αυξημένη διαφάνεια που απαιτεί ο χρηματοπιστωτικός κλάδος, ο Όμιλος Saxo πήρε την πρωτοβουλία να δημοσιεύει σε μηνιαία βάση σημαντικά δεδομένα που αφορούν τη δραστηριότητά του, κυρίως σε σχέση με τα ιδιωτικά κεφάλαια υπό διαχείριση, καθώς και με τον ημερήσιο μέσο όρο και τους μηνιαίους όγκους συναλλαγών.

2017.

USD bn

Jul. 2017 Aug. 2017 Sep. 2017 Oct. 2017 Nov. 2017 Dec. 2017
Commodities - Daily average 1.4 1.7 1.6 1.4 1.4 1.3
Commodities - Monthly volume 29.1 38.2 34.2 31.7 29.8 27.5
Equities - Daily average 2.4 2.5 2.4 2.3 3.1 2.6
Equities - Monthly volume 51.0 57.2 50.8 50.6 68.5 54.9
Fixed Income - Daily average 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4
Fixed Income - Monthly volume 7.0 8.0 11.5 8.3 11.8 8.9
FX - Daily average 11.9 10.7 11.7 10.8 12.6 9.4
FX - Monthly volume 249.2 245.1 246.2 237.9 278.2 197.8
Total - Daily average 16.0 15.1 16.3 14.9 17.7 13.8
Total - Monthly volume 336.4 348.4 342.6 328.5 388.3 289.2

USD bn

Jan. 2017 Feb. 2017 Mar. 2017 Apr. 2017 May. 2017 Jun. 2017
Commodities - Daily average 1.1 1.3 1.3  1.3  1.4 1.4 
Commodities - Monthly volume 24.4 25.3 31.0  25.1   33.2 30.5 
Equities - Daily average 1.8 2.1 2.4  2.2   2.4  2.9
Equities - Monthly volume 40.5 42.8 55.3  44.4   54.3  64.2
Fixed Income - Daily average 0.5 0.6 0.7  0.4   0.4 0.4 
Fixed Income - Monthly volume 9.9 12.2 15.2  8.1   8.7  9.7
FX - Daily average 13.4 11.8 12.0  10.3   10.2  11.0
FX - Monthly volume 295.2 235.9 275.2  206.5   235.0  241.6
Total - Daily average 16.8 15.8 16.4  14.2   14.4  15.7
Total - Monthly volume 370.0 316.1 376.7  284.1   331.1  346.0

2016.

USD bn

Jul. 2016 Aug. 2016 Sep. 2016 Oct. 2016 Nov. 2016 Dec. 2016
Commodities - Daily average 1.1 1.0 1.1 1.2 1.5 1.1
Commodities - Monthly volume 24.0 22.8 24.4 25.5 33.1 23.8
Equities - Daily average 2.0 1.8 2.6 2.2 2.5 1.9
Equities - Monthly volume 41.3 41.4 57.4 46.1 54.8 42.0
Fixed Income - Daily average 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4
Fixed Income - Monthly volume 8.0 9.2 9.4 9.0 14.0 8.7
FX - Daily average 11.2 8.1 10.3 10.9 13.5 10.1
FX - Monthly volume 235.6 187.4 225.6 229.2 298.0 222.2
Total - Daily average 14.7 11.3 14.4 14.8 18.2 13.5
Total - Monthly volume 308.9 260.8 316.8 309.8 400.0 296.8

USD bn

Jan. 2016 Feb. 2016 Mar. 2016 Apr. 2016 May. 2016 Jun. 2016
Commodities - Daily average 0.7 1.0 1.0 1.3 1.2 1.2
Commodities - Monthly volume 14.3 21.1 23.9 27.1 26.1 26.8
Equities - Daily average 3.8 3.2 2.3 2.4 2.3 2.6
Equities - Monthly volume 76.9 66.3 53.4 50.9 51.4 58.3
Fixed Income - Daily average 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
Fixed Income - Monthly volume 4.9 6.3 6.9 6.9 7.6 10.2
FX - Daily average 10.5 10.2 9.5 10.6 9.8 10.2
FX - Monthly volume 209.7 215.1 217.8 223.0 215.8 223.9
Total - Daily average 15.3 14.7 13.1 14.7 13.7 14.5
Total - Monthly volume 305.8 308.8 302.1 307.8 300.9 319.3