Σχέσεις Επενδυτών

Χάρη στις ευέλικτες πλατφόρμες διαδικτυακών συναλλαγών και το ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδυτικών προϊόντων, ο Όμιλος Saxo έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών στον χώρο των διαδικτυακών επενδύσεων.

Παράλληλα με την προσπάθειά του να διατηρήσει την εξέχουσα θέση του στην αγορά, ο Όμιλος Saxo αντιλαμβάνεται απόλυτα τη σημασία της διαφάνειας. Σχετικές πληροφορίες και εκθέσεις διατίθενται στον ιστότοπο www.home.saxo, ώστε οι επενδυτές να είναι ενήμεροι για τον οργανισμό.

Σας προτρέπουμε να εξετάσετε αυτά τα έγγραφα ώστε να σχηματίσετε μια συνολική εικόνα για την απόδοση, τη φιλοσοφία και τους μελλοντικούς στόχους της Saxo.

Δομή ιδιοκτησίας του Ομίλου Saxo

Η Saxo Bank A/S είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Ο καθένας από τους συνιδρυτές της, Kim Fournais και Lars Seier Christensen, έχουν στην κατοχή τους το 25,71% των μετοχών της Τράπεζας, και η TPG Capital έχει στην κατοχή της το 29,26% των μετοχών. Οι υπόλοιπες μετοχές ανήκουν σε μειοψηφούντες μετόχους, όπως η Sinar Mas Group, η οποία κατέχει το 9,9%, και σε υφιστάμενους ή πρώην εργαζομένους της Τράπεζας.

Πύλη Μετόχων

Ως μέτοχος του Ομίλου Saxo, μπορείτε να συνδέεστε στην παρακάτω Πύλη Μετόχων.
Συνδεθείτε εδώ >

Οικονομικές εκθέσεις

Τα ακόλουθα βασικά στοιχεία και δείκτες παρουσιάζουν συνοπτικά την οικονομική απόδοση της Saxo Bank.

ΟΜΙΛΟΣ SAXO BANK
(εκατ. DKK)
2015* 2014 2013 2012 2011
Λειτουργικά έσοδα 2.126,7 3.006,8 2.861,0 2.966,4 3.526,9
EBITDA** (109,4) 1.099,0 898,0 605,9 1.155,6
Κέρδη προ φόρων (778,4) 564,8 247,4 152,0 847,9
Καθαρά κέρδη (644,6) 381,2 162,2 80,9 617,8
Σύνολο μετοχών 3.938,4 4.225,2 3.492,7 3.364,5 3.240,0
Σύνολο κεφαλαίων 33.501,6 36.008,3 27.746,2 25.623,2 27.018,2
Καταθέσεις εγγύησης
πελατών
77.568,0 68.227,2 50.644,0 40.199,0 35.275,3
Κεφάλαια υπό διαχείριση 
(Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων)
14.227,0 14.101,9 12.845,9 14.633,8 12.240,0
Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας,
Δείκτης φερεγγυότητας 
20,7% 19,7% 16,2% 13,5% 14,5%
Απόδοση ίδιων κεφαλαίων
προ φόρων 
(19,1)% 14,6% 7,2% 4,6% 27,7%
Μέσος αριθμός εργαζομένων 1.494 1.456 1.362 1.522 1.413

* Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για το 2015 περιλαμβάνουν τις συνέπειες της ανατίμησης του ελβετικού φράγκου.
** Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
Για τους ορισμούς ανατρέξτε στην αναφορά του 2015 για τις Ετήσιες Εκθέσεις

Ετήσιες Εκθέσεις του Ομίλου Saxo
Εκθέσεις απολαβών
The Supervisory Diamond
Όμιλος Saxo – Διοικητικό Συμβούλιο

{{offCanvasCtrl.viewData.name}}

{{offCanvasCtrl.viewData.title}}

{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
Όμιλος Saxo – Διοικητική ομάδα

{{offCanvasCtrl.viewData.name}}

{{offCanvasCtrl.viewData.title}}

{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
Βραβεία και διακρίσεις

Η πλατφόρμα SaxoTrader παρέχει άμεση ελευθερία συναλλαγών στους επενδυτές, επαγγελματίες και μη. Η πλατφόρμα, σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει τα χαρακτηριστικά, την ταχύτητα και την απόδοση που χρειάζεστε, κατακτά συστηματικά τις υψηλότερες διακρίσεις του κλάδου.

Βραβεία
ICAAP και Εκθέσεις κινδύνου

Ο Όμιλος Saxo εκδίδει τακτικές εκθέσεις ICAAP και Εκθέσεις κινδύνου, σε συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς κανονισμούς που ισχύουν στη Δανία.

Δείτε όλες τις εκθέσεις εδώ >

Διαφάνεια

Προκειμένου να επιδείξει τη δέσμευσή του στην αυξημένη διαφάνεια που απαιτεί ο χρηματοπιστωτικός κλάδος, ο Όμιλος Saxo πήρε την πρωτοβουλία να δημοσιεύει σε μηνιαία βάση σημαντικά δεδομένα που αφορούν τη δραστηριότητά του, κυρίως σε σχέση με τα ιδιωτικά κεφάλαια υπό διαχείριση, καθώς και με τον ημερήσιο μέσο όρο και τους μηνιαίους όγκους συναλλαγών.

2016

Ημερήσιος μέσος όρος (δις USD) Μηνιαίος όγκος (δις USD) Καταθέσεις εγγύησης πελατών για συναλλαγές (δις USD)
Ιαν. 2016 12,9 258 10,79
Φεβρ. 2016 12,3 259 10,95
Μάρτ. 2016 11 254 11,64
Απρ. 2016 12,4 260 12,06
Μάιος 2016 11,6 255 12,22
Ιούν. 2016 11,9 261 12,25
Ιούλ. 2016 12,6 265 12,79
Αύγ. 2016 9,6 221 12,89
Σεπτ. 2016 12,1 266 13,17
Οκτ. 2016 12,6 266 13,01
Νοέμ. 2016 15,6 344 12,95

2015

Ημερήσιος μέσος όρος (δις USD) Μηνιαίος όγκος (δις USD) Καταθέσεις εγγύησης πελατών για συναλλαγές (δις USD)
Ιαν. 2015 14,4 302 10,47
Φεβρ. 2015 9 179 11,09
Μάρτ. 2015 11,4 250 10,91
Απρ. 2015 10,1 222 11,31
Μάιος 2015 10,4 219 11,46
Ιούν. 2015 11 241 11,41
Ιούλ. 2015 7,9 181 11,45
Αύγ. 2015 10,5 220,4 11
Σεπτ. 2015 9,8 216 10,73
Οκτ. 2015 9,9 218 11,24
Νοέμ. 2015 10,4 218 11,41
Δεκ. 2015 9,8 226 11,29

2014

Ημερήσιος μέσος όρος (δις USD) Μηνιαίος όγκος (δις USD) Καταθέσεις εγγύησης πελατών για συναλλαγές (δις USD)
Ιαν. 2014 13,8 303 8,12
Φεβρ. 2014 13,2 264 8,68
Μάρτ. 2014 11,4 239 8,89
Απρ. 2014 10,2 214 9,08
Μάιος 2014 10,6 234 9,32
Ιούν. 2014 10,8 228 9,61
Ιούλ. 2014 9,8 215 9,71
Αύγ. 2014 10,1 212 10,01
Σεπτ. 2014 14,6 321 9,90
Οκτ. 2014 17,1 392 9,97
Νοέμ. 2014 15,0 299 11,37
Δεκ. 2014 12,5 287 11,1

2013

Ημερήσιος μέσος όρος (δις USD) Μηνιαίος όγκος (δις USD) Καταθέσεις εγγύησης πελατών για συναλλαγές (δις USD)
Ιαν. 2013 19,4 427 6,22
Φεβρ. 2013 18,4 367 6,26
Μάρτ. 2013 15,1 317 6,4
Απρ. 2013 15,6 342 6,49
Μάιος 2013 14,4 331 6,62
Ιούν. 2013 14,6 292 6,45
Ιούλ. 2013 11,9 273 6,83
Αύγ. 2013 10,6 232 7,14
Σεπτ. 2013 10,5 220 7,54
Οκτ. 2013 10,4 238 7,66
Νοέμ. 2013 11,4 251 7,83
Δεκ. 2013 10,7 235 8,02

Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν εμφανίζει αυτή την ιστοσελίδα σωστά.

Η ιστοσελίδα μας είναι βελτιστοποιημένη για πλοήγηση μέσω συστήματος με λειτουργικό σύστημα iOS 9.X και IE Desktop 10 ή νεότερη έκδοση. Εάν χρησιμοποιείτε παλαιότερο σύστημα ή πρόγραμμα περιήγησης, η ιστοσελίδα ίσως να μην εμφανίζεται σωστά. Για να βελτιώσετε την εμπειρία χρήσης της σελίδας μας, παρακαλούμε ενημερώστε το πρόγραμμα περιήγησης ή το σύστημά σας.