Aktieporteføljer Ofte stillede spørgsmål

Hvad er SaxoSelect?

SaxoSelect er en fuldt digitaliseret og automatiseret investeringsservice, der giver kunder mulighed for at investere i en bred vifte af investerings- og handelsstrategier direkte fra deres handelsplatform.

Når du åbner en SaxoSelect-investering, oprettes den automatisk på en ny konto i porteføljens valuta, og investeringsbeløbet overføres fra din standardkonto. SaxoSelect følger en konto, der forvaltes af en kyndig trader eller fondsforvalter, og kopierer automatisk handler på den forvaltede konto til SaxoSelect-kontoen med mindst mulig forsinkelse.

SaxoSelect tilbyder dig tre typer strategier:


Handelsstrategier

Handelsstrategier følger dygtige traderes konti. De pågældende tradere har en dokumenteret handelshistorik og høje risiko/afkast-forhold på aggressive handelsstrategier. Strategierne følger typisk et tema såsom Råvarefokus og Grafer & Mønstre på baggrund af tekniske handelssignaler, men baseres også på skønsmæssig vurdering og den kyndige traders fornemmelser.

Aktieporteføljer
Aktieporteføljer indeholder aktier og forvaltes af porteføljeforvaltere. Saxo Morningstar MOAT®-porteføljen er sammensat i henhold til Morningstar MOAT®-metoden og forvaltes og implementeres af Saxo Bank.

Balancerede Porteføljer

Balancerede Porteføljer for de langsigtede investorer er en portefølje af ETF'er, som indeholder aktier og obligationer, der bygger på analyser fra BlackRock. Disse porteføljer tilbyder attraktive investeringsmuligheder og er desuden ideelle som depot for midler til marginhandel, hvor en procentdel af værdien af porteføljens investeringer kan bruges som sikkerhed for handel med marginprodukter såsom valuta, CFD'er og futures.

Hvordan udvælges aktier til porteføljen?

Morningstar Investment Management Europe stiller en modelbaseret global portefølje med 30 aktier til rådighed, som Saxo Bank forvalter gennem Saxo Morningstar MOAT®-porteføljen.

Aktierne i porteføljen udvælges fra 33 børser, som opfylder kravene til optagelse, ved hjælp af Morningstar Economic Moat®-metoden. Kun selskaber, der ifølge Morningstar har en holdbar konkurrencefordel optages.  Selskaberne skal være i en position, hvor de kan klare sig godt i forhold til konkurrenterne, og skal potentielt være i stand til at opnå en høj forrentning af den investerede kapital i mindst 20 år (Wide Moat) eller 10 år (Narrow Moat).  Aktier vurderes derefter ved hjælp af fundamentale analyser for at nå frem til fair værdi-estimater, og kun aktier, der handles med en stor rabat i forhold til disse estimater, vil blive optaget i porteføljen.


Hvordan rebalanceres porteføljen?
Ved kvartalets afslutning gennemgår Morningstar Investment Management Europe porteføljen, hvorefter den efter behov rebalanceres af Saxo Bank. For at mindske antallet af aktier, der udskiftes, og de dermed forbundne handelsomkostninger, udskifter porteføljen kun aktier, hvis der kan findes et alternativ til en kurs, der ligger 25 % over den fair værdi. Rebalanceringen til målvægte er desuden med forbehold for en buffer for at minimere transaktionsomkostningerne.

Al rebalancering afspejles automatisk i din portefølje.

Hvad er Morningstar Economic Moat®?

Economic Moats er holdbare konkurrencefordele, der gør det muligt for virksomheder at beskytte deres værdi og skabe merafkast over en lang investeringshorisont.

Egnede aktier til porteføljen rates yderligere ved hjælp af Morningstar Economic Moat®-metoden for at fastslå deres konkurrencefordel ud fra fem principper:

Switching Costs – virksomheder, hvis kunder er låst fast på grund af høje omkostninger ved at skifte til en konkurrent
Network Effect – virksomheder, der udbyder varer eller tjenesteydelser, hvor produktets værdi stiger i takt med antallet af brugere af varerne eller tjenesteydelserne
Immaterielle aktiver – patenter, statslige licenser og stærke brands, der giver en virksomhed en fordel i forhold til konkurrenterne
Omkostningsfordele – virksomheder, der kan tilbyde varer eller tjenesteydelser billigere end konkurrenterne og dermed kan underbyde konkurrenterne eller opnå større rentabilitet
Efficient Scale – en fordel for virksomheder, der opererer i markeder med få konkurrenter.

Aktier, der er omfattet af Saxo Morningstar MOAT®-porteføljen, skal have en "Wide" eller "Narrow" Moat og vise en holdbar konkurrencefordel. Det betyder, at det forventes, at de klarer sig godt i forhold til konkurrenterne og genererer en høj forrentning af den investerede kapital i mindst 20 år (Wide Moat) eller 10 år (Narrow Moat).

Hvad er omkostningerne?

Lav kurtage

Saxo opkræver en lav kurtage på 0,06 % af værdien af en handel, dog minimum EUR 2 eller tilsvarende i en anden valuta uden depotgebyr.

Lavt servicegebyr

Saxo opkræver et servicegebyr på 0,75 % p.a. (inklusive moms), der beregnes af slutværdien af din portefølje ved dagens afslutning og opkræves ved kvartalets afslutning.

Omregningsgebyrer

For Saxo Morningstar MOAT®-porteføljen beregnes et særligt lavt omregningsgebyr på 0,2 %. Gebyret beregnes af værdien af handler i andre valutaer end porteføljens valuta (EUR).

Ved overførsler til og fra Saxo Morningstar MOAT®-porteføljens investeringskonto i andre valutaer end porteføljens valuta (EUR) beregner Saxo Bank som standard et omregningsgebyr på 0,5 %.

Hvem forvalter porteføljen?

Saxo Bank forvalter Saxo Morningstar Moat®-porteføljen, der er baseret på en portefølje med 30 globale aktier udvalgt af Morningstar Investment Management Europe Ltd. Udvælgelsen foretages fra et univers af aktier, der af Morningstars aktieanalytikere er tildelt en Wide eller Narrow Moat-rating.

Hvordan investerer jeg i en Saxo Morningstar MOAT®-portefølje?

Du kan investere direkte i alle SaxoSelect-porteføljer via SaxoTraderGO- eller SaxoTrader-handelsplatforme. De tilgængelige SaxoSelect-porteføljer ligger under SaxoSelect-fanen på platformen. Her finder du en fuld beskrivelse, oplysninger om afkast, statistikker samt et overblik over investeringerne i porteføljen.

Sådan investerer du fra handelsplatformen:

  1. Klik på knappen INVESTER på den strategi, du ønsker at investere i.
  2. Du vil om nødvendigt blive guidet igennem en kort egnethedstest (Bemærk: Du kan kun investere i porteføljer, hvor du anses for at have det kendskab, de aktiver, den erfaring og den risikobevidsthed, der er nødvendig.)
  3. I investeringsmodulet kan du vælge størrelsen på din investering.

Når du har gennemført investeringsprocessen, opretter SaxoSelect en konto til porteføljen og placerer i løbet af få sekunder de enkelte investeringer på denne konto (hvis markedet er åbent). Din portefølje åbnes på den måde meget hurtigt.

Hvor overvåger og forvalter jeg min portefølje?

Forvaltning af porteføljen

Aktive porteføljer overvåges på Porteføljelisten. Her kan du overvåge afkast, justere størrelsen af din investering eller afslutte porteføljen.

Hvordan stopper jeg min investering?

For at afslutte en portefølje, skal du klikke på knappen Stop ved porteføljen på Porteføljelisten på din SaxoTraderGO- eller SaxoTrader-platform.
Du kan vælge mellem at lukke positionerne (standard) eller at beholde dine eksisterende positioner.
BEMÆRK: Hvis du beslutter dig for at beholde positionerne, er det dit eget ansvar at forvalte og lukke dem manuelt.

Kan jeg genstarte min investering, efter at jeg har stoppet den?

Ja, du kan genstarte din investering på handelsplatformen fra Porteføljelisten ved hjælp af knappen Genstart. Du skal genbekræfte, at din økonomiske situation ikke har ændret sig væsentligt, siden du sidst investerede, og du skal have tilstrækkelige midler til rådighed for at dække kravet om minimumsinvestering.

Kan jeg investere mere i en eksisterende portefølje?

Du kan investere yderligere midler i en portefølje ved at klikke på knapperne Forvalt > Indbetal penge ved strategien på Porteføljelisten på din SaxoTraderGO- eller SaxoTrader-platform.

Du kan supplere med en minimumsinvestering på 5.000 i strategiens basisvaluta. Strategien vil allokere de yderligere midler på bedste vis, men bemærk, at det muligvis ikke er en præcis allokering, hvis beløbet ikke kan fordeles jævnt mellem de enkelte investeringer.

Hvordan trækker jeg midler ud?

For at trække midler ud af porteføljen, skal du først afslutte porteføljen. Det er ikke muligt at trække midler ud, som indgår i en aktiv portefølje.

Du kan trække frie midler fra SaxoSelect-kontoen ud og overføre dem til en af dine andre handelskonti ved at klikke på knapperne Forvalt > Træk penge ud.