Balancerede porteføljer Ofte stillede spørgsmål

Hvad er SaxoSelect?

SaxoSelect er en fuldt digitaliseret og automatiseret investeringsservice, der giver kunder mulighed for at investere i en bred vifte af investerings- og handelsstrategier direkte fra deres handelsplatform.

Når du åbner en SaxoSelect-investering, oprettes den automatisk på en ny konto i porteføljens valuta, og investeringsbeløbet overføres fra din standardkonto. SaxoSelect følger en konto, der forvaltes af en kyndig trader eller fondsforvalter, og kopierer automatisk handler på den forvaltede konto til SaxoSelect-kontoen med mindst mulig forsinkelse.

SaxoSelect tilbyder dig tre typer strategier:

Handelsstrategier

Handelsstrategier følger dygtige traderes konti. De pågældende tradere har en dokumenteret handelshistorik og høje risiko/afkast-forhold på aggressive handelsstrategier. Strategierne følger typisk et tema såsom Råvarefokus og Grafer & Mønstre på baggrund af tekniske handelssignaler, men baseres også på skønsmæssig vurdering og den kyndige traders fornemmelser.

Aktieporteføljer

Aktieporteføljer indeholder aktier og forvaltes af porteføljeforvaltere. Saxo Morningstar Moat-porteføljen bygger på Morningstar Moat-metoden og forvaltes og implementeres af Saxo Bank.

Balancerede Porteføljer

Balancerede Porteføljer for de langsigtede investorer er en portefølje af ETF'er, som indeholder aktier og obligationer, der bygger på analyser fra BlackRock. Disse porteføljer tilbyder attraktive investeringsmuligheder og er desuden ideelle som depot for midler til marginhandel, hvor en procentdel af værdien af porteføljens investeringer kan anvendes som sikkerhed for handel med marginprodukter såsom valuta, CFD'er og futures.

Hvordan kommer jeg i gang?

Du kan købe en Balanceret Portefølje på næsten samme måde, som du ville købe en aktie.

Du vælger simpelthen den portefølje, der passer bedst til din investorprofil, logger ind på SaxoTrader, gennemfører den korte onlineproces, beslutter dig for, hvor meget du ønsker at investere, hvorefter investeringen behandles og implementeres i realtid for øjnene af dig.

Porteføljen rebalanceres automatisk og løbende af Saxo Bank for at sikre, at porteføljen følger din valgte risikoprofil.

Hvor kan jeg overvåge min Balancerede Portefølje?

Du har altid fuld kontrol og overblik over din Balancerede Portefølje.

Når du gennemfører investeringen, opretter Saxo Bank en underkonto med henblik på den Balancerede Portefølje. Underkontoen fungerer som en mappe under din eksisterende SaxoTrader-konto.

På den måde bevarer du kontrollen over din Balancerede Portefølje og kan forvalte eller stoppe investeringen, når du finder det nødvendigt.

Hvordan sammensættes en Balanceret Portefølje?

Balancerede Porteføljer er sammensat af ETF'er (exchange traded funds).

En ETF kombinerer fordelene ved en fond og en aktie. Ligesom med en fond investerer ETF i en samling af obligationer, aktier og/eller andre aktivklasser. Ligesom det er tilfældet med en aktie, kan de enkelte ETF'er købes og sælges i dagens løb, så længe markedet er åbent.

At opbygge en veldiversificeret portefølje med et tilstrækkeligt antal forskellige obligationer og aktier kræver en stor investering. Med ETF'er får investorer i Balancerede Porteføljer imidlertid en omkostningseffektiv og veldiversificeret løsning uden at skulle binde et stort kapitalbeløb.

Hvad er iShares exchange traded funds?

Saxo Bank har valgt at sammensætte sine Balancerede Porteføljer med iShares exchange traded funds fra BlackRock.

iShares er global leder inden for ETF'er med over 10 års ekspertise og engagement i forhold til private og institutionelle investorer i alle størrelsesordener. iShares har over 700 fonde globalt på tværs af flere aktivklasser og strategier og aktiver for over 1 billion dollars under forvaltning pr. 30. juni 2016 og hjælper kunder overalt i verden med at sammensætte kernen af deres porteføljer, opfylde specifikke investeringsmål og implementere markedsvurderinger. Bag iShares-fonde står BlackRocks ekspertportefølje og risikostyring. BlackRock forvalter flere penge end noget andet investeringsfirma.*

(*Baseret på aktiver under forvaltning på 4,890 billioner dollars pr. 30.06.16)

Saxo Bank anvender BlackRocks analyser og data til at sammensætte sine Balancerede Porteføljer.

BlackRocks analyser og data, som anvendes af Saxo Bank til at sammensætte Balancerede Porteføljer, er baseret på bestemte interne antagelser. BlackRock har ikke taget alle investorers individuelle behov og risikotolerancer i betragtning ved udarbejdelsen af indholdet af analyser og data. BlackRocks analyser og data er derfor kun til informationsbrug og udgør ikke investeringsrådgivning eller et tilbud om salg eller en opfordring til at købe de nævnte værdipapirer. BlackRocks analyser og data er ikke udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav beregnet til fremme af investeringsanalysers uafhængighed og er ikke underlagt noget forbud mod handel forud for formidlingen af de analyser og data, der leveres til Saxo Bank, og betragtes som sådan som markedsføringskommunikation til SaxoBank.

Hvad koster det?

Saxo Bank opkræver et servicegebyr på 0,9 % p.a., som beregnes på grundlag af værdien af den Balancerede Porteføljekonto. Gebyret er inklusive moms, hvis relevant.

Servicegebyret beregnes dagligt og opkræves ved kvartalets afslutning. Hvis du stopper din investering imellem to kvartaler, opkræves det akkumulerede servicegebyr på det pågældende tidspunkt.

Vi opkræver ikke kurtage, når vi gennemfører din første investering, eller når vi rebalancerer din portefølje. Desuden pålægger vi ikke din portefølje depotgebyrer eller minimumsgebyrer for tickets.

Bemærk, at såfremt du vælger en Balanceret Portefølje, der er denomineret i en anden valuta end din finansieringskonto, vil der blive pålagt et valutaomregningsgebyr (0,5 % af det investerede beløb pr. omregning).

Forvalteren af ETF'er opkræver også et gebyr for at forvalte fondens aktiver. Gebyret kaldes Expense Ratio og fratrækkes værdien af fondens aktiver, så ETF'ens kurs er eksklusive Expense Ratio. Den samlede Expense Ratio for hver Balanceret Portefølje fremgår af beskrivelsen af hver portefølje og indgår ikke i servicegebyret.

Eksempel på beregning af servicegebyr:

En kunde investerer EUR 20.000 den 1. april

Startsaldoen på kontoen er EUR 20.000. Servicegebyr = 0,9 % p.a., der betales kvartalsvist bagud

Servicegebyret beregnes dagligt.

Servicegebyret beregnes dagligt på basis af nedenstående formel:

Kontoens saldo ved dagens afslutning * (Procentsats for servicegebyr/365)

Gebyret for den første dag beregnes som følger: 20.000 * (0,009/365) = EUR 0,49

For at forenkle eksemplet antager vi, at kontoens værdi er EUR 20.000 i april (30 dage) og EUR 21.000 i resten af kvartalet (maj og juni = 61 dage)

På grundlag af disse antagelser kan det tilskrevne servicegebyr for kvartalet beregnes som følger:

(20.000*(0,009*30/365)) + (21.000*(0,005*61/365)) = EUR 46,38

Bemærk, at det endelige tal kan variere en smule på grund af afrunding.

Kontoens status ved kvartalets afslutning:

Kontoens saldo ved kvartalets begyndelse

20,000

Gevinst og tab

1,000

Slutsaldo før gebyrer

21,000

Servicegebyr

(46.38)

Kontoens saldo ved kvartalets afslutning

20,953.62

*alle tal angives i EUR

Servicegebyret afregnes ud over ETF'ernes Expense Ratio. Expense Ratio fratrækkes aktiverne i ETF'erne og betales til forvalteren af ETF'erne.

Hvad er Expense Ratio?

ETF'er handles på samme måde som aktier med en købs- og salgskurs på en børs. I modsætning til hvad der gælder for aktier, opkræver forvalteren af ETF'en normalt et løbende administrationsgebyr, som fratrækkes aktiverne i ETF'en. Dette er Expense Ratio. Expense Ratio anvendes til at dække ETF'ens driftsomkostninger.

Eftersom en Balanceret Portefølje er en samling af ETF'er, offentliggør vi en vægtet gennemsnitlig Expense Ratio for at vise den omkostning, der allerede er indeholdt i elementerne i den Balancerede Portefølje. Den vægtede gennemsnitlige Expense Ratio kan til enhver tid ændre sig. Saxo Banks servicegebyr beregnes særskilt og er ikke indeholdt som en del af ETF'en (Saxo Banks gebyrer fremgår af ovennævnte afsnit).

Kan jeg prøve en Balanceret Portefølje i et demomiljø?

Denne tjeneste er desværre ikke tilgængelig som demoversion.

Kan jeg til enhver tid stoppe min investering?

Du kan til enhver tid stoppe din investering ved simpelthen at trykke på knappen "Stop" ud for strategien i din SaxoTrader-platform.

Når du beslutter dig for at stoppe med at investere, kan du vælge mellem at beholde dine eksisterende positioner eller at lukke alle positioner. Sidstnævnte er standardindstillingen. Hvis du på dette tidspunkt beslutter dig for at lukke alle åbne positioner, vil der blive genereret markedsordrer. Hvis de underliggende markeder lukker, gennemføres disse ordrer, så snart markederne åbner.

Bemærk, at hvis du beslutter dig for at beholde åbne positioner, er det til enhver tid dit eget ansvar at forvalte dem. Du skal selv lukke positionerne, så snart du har trykket på knappen "Stop".

Kan jeg genstarte en investering, efter at jeg har stoppet den?

Hvis du beslutter dig for at stoppe en investering, kan du genaktivere den ved hjælp af knappen Genstart. Du vil blive anmodet om at bekræfte, at din økonomiske situation ikke har ændret sig væsentligt, siden du sidst investerede, og du skal have tilstrækkelige midler til rådighed for at dække kravet om minimumsinvestering.

Kan jeg lukke individuelle positioner i min Balancerede Portefølje?

Når din investering er aktiv, er det ikke muligt at reducere eller øge risikoeksponeringen på niveauet for individuelle positioner i din Balancerede Portefølje.

En Balanceret Portefølje skal anses for at være et enkeltstående investeringstilbud. Enten er du inde, eller også er du ude.

Hvad er den Balancerede Porteføljeside?

Siden giver en oversigt over tidligere afkast for den Balancerede Portefølje på en konto med rigtige penge finansieret af Saxo Bank, som ligner en investorkonto. Bemærk, at tidligere afkast ikke nødvendigvis er indikative for fremtidige afkast.

Hvordan beregnes afkastet af en Balanceret Portefølje?

Afkastet i procent beregnes som et tidsvægtet afkast. Denne beregningsmetode er en standardmetode til sammenligning af forvaltere af Balancerede Porteføljer inden for kapitalforvaltning. Afkast er baseret på både realiserede og ikke-realiserede handler.