Futures-kontrakter

Alle angivne tidspunkter i tidsoversigterne for handel gælder i tidszonen for den børs, hvor kontrakten handles.

risk-icon--red

En future er kategoriseret som et rødt produkt, da den vurderes som et investeringsprodukt med høj kompleksitet og høj risiko.

Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes retail-kunder, som grønne, gule eller røde, afhængigt af produktets kompleksitet og risiko.