Se priser og betingelser

Kurtage for Futures kontrakter

Handelsomkostninger forbundet med hver enkelt kontrakthandel inkluderer ikke de omkostninger som børsen måtte påligge de enkelte kontrakter, disse er listet under kontraktspecifikkationerne.

Minimumsgebyret for handel med futures kontrakter er USD 10, EUR 10, GBP 8, CHF 11, AUD 12.5, CAD 10, JPY 1200, SEK 100 or SGD 20.

 

Der skal betales en administrationsomkostning for dag-til-dag-positioner i Futures.

Administrationsomkostningen beregnes på grundlag af det daglige marginkrav og pålægges, når en position holdes fra dag til dag.

Den fundingsats, der bruges til at beregne administrationsomkostningen, er baseret på den relevante interbank-sats + tillæg (150 bps).

Administrationsomkostning = marginkrav * holdetid * (relevant interbank-sats + tillæg) / (365 eller 360 dage)

Bemærk, at de relevante benchmark-satser ikke kan gå længere ned end 0 %.

risk-icon--red

Risikoadvarsel

Futures er kategoriseret som et rødt produkt, da det betragtes som et investeringsprodukt med høj kompleksitet og høj risiko.

Danske banker er forpligtet til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes detailkunder afhængigt af produktets kompleksitet og risiko som enten grøn, gul eller rød. For yderligere oplysninger, klik her