Handelsbetingelser for Valuta optioner

Vanilla optioner

Tilgængelig til handel i 44 valutakryds, herunder sølv og guld.

Call-optioner (option til at købe en valuta til en aftalt strike-kurs) og put-optioner (option til at sælge en valuta til en aftalt strike-pris).

Det maksimale realtidsbaserede beløb er 25.000.000 enheder af basisvalutaen med et mindste ticket-beløb på 10.000 enheder. Nominelle beløb over det maksimale realtidsbaserede beløb tilbydes efter anmodning om tilbud.

Bemærk. Maksimale realtidsbaserede beløb kan ændres uden forudgående varsel ved volatile eller illikvide markedsforhold.

Handlebare løbetider fra 1 dag til 12 måneder.

Beregnet som procentsats i point (pip) af den 2. valuta. Når du køber en option, er det maksimale tab den betalte præmie, men ved salg af en option modtager udstederen præmien, men påtager sig dog en potentiel meget større nedgangsrisiko.

Europæisk option (optionen kan kun udnyttes på udløbsdatoen, dvs. på ét enkelt foruddefineret tidspunkt).

Udløb er en automatisk proces, hvilket betyder, at du ikke behøver foretage et call for at styre udnyttelsen eller udløbet. Hvis optionen er "in the money", afregnes den automatisk i den foruddefinerede udnyttelsesmetode (beskrevet i næste punkt), eller optionen udløber automatisk (ophører med at eksistere) kl. 10 EST (Eastern Standard Time) (New York-cut) på udløbsdatoen.

Ved angivelse af valutapost kan du vælge den udnyttelsesmetode, der gælder, hvis optionen ender med at være "in the money". Optioner kan konverteres til en spotposition ved udløb eller kontant afregning. Udnyttelsesmetoden med kontant afregning er tilgængelig for både lange og korte positioner og udføres altid til midtkursen for det bedste bud/udbuds-spænd. Dette anvendes selv under volatile markedsforhold. Udnyttelsesmetoden kan ændres op til én time før udløb.

Marginkravene beregnes pr. valutakryds for at tilpasses niveaudelte marginer for valutaspot og iht. udløbsdatoen. Læs mere om marginer.

Not available. Trading is only available on live quotes.

Touch Options (Professional Clients Only)


EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDJPY, EURJPY og AUDUSD.

One Touch- og No Touch-optioner er tilgængelige.

Udtrykkes som det potentielle afregningsbeløb. Det maksimale realtidsbaserede beløb er 25.000 enheder af basisvalutaen, med et mindste ticket-beløb på 100 enheder. Nominelle beløb over det maksimale realtidsbaserede beløb tilbydes efter anmodning om tilbud.

Bemærk. Maksimale realtidsbaserede beløb kan ændres uden forudgående varsel ved volatile eller illikvide markedsforhold.

Handlebare løbetider fra 1 dag til 12 måneder.

Udtrykt som en procentvis afregning i den første valuta. Når du køber en option, er det maksimale tab den betalte præmie, men ved salg af en option modtager udstederen præmien. Afregningsbeløbet er reserveret på kontoen (og kan ikke bruges som sikkerhedsstillelse).

Grænser for handel over eller under den aktuelle spotkurs i trin på 50 pips.

I modsætning til FX Vanilla-optioner udnyttes Touch-optioner, når et trigger-niveau nås på et tidspunkt før udløbsdatoen. Hvis trigger-niveauet ikke er nået, genererer en No Touch-option et afregningsbeløb, hvorimod en One Touch-option udløber automatisk.

Niveauet for en trigger (eller grænse) betragtes som nået, hvis spot-midt-kursen for valutakrydset når trigger-niveauet.

Der er sikkerhedssystemer på plads for at forhindre fejlagtige handler. Der er således angivet en "værdi for omsættelighed" for hvert valutakryds. Formålet med denne parameter er at begrænse din handel, når sandsynligheden for, at den pågældende trigger nås (eller ikke nås) er for tæt på 100 %. Dette gøres for at beskytte kunden mod at lave en fejl, f.eks betale 100 % for en One Touch-option eller sælge en No Touch-option, når buddet er 0 %.

De aktuelle parametre er:

ValutakrydsVærdi for omsættelighed
ValutakrydsVærdi for omsættelighed
EURGBP0,25 %GBPUSD0,15 %
EURJPY0,20 %USDJPY0,25 %
EURUSD0,15 %AUDUSD0,20 %

Bemærk, at værdien for omsættelighed kan ændres uden forudgående varsel.

Du bliver selvfølgelig aldrig forhindret i at lukke en eksisterende åben position, uanset hvor tæt trigger-niveauet er på den aktuelle spot. Slutkurserne kan, hvis det er tæt på udløb, blive udbudt udelukkende efter anmodning om tilbud.

Eksempel:

Du vil gerne købe en One Touch-option med 3 måneder til udløb, og trigger-kursen (eller grænsen) er 10 pips væk fra markedet. I dette tilfælde vil præmien være 100 % (eller tæt på), og Saxo Bank vil automatisk afvise handlen.

One Touch-optioner genererer automatisk afregningsbeløbet ved udløsning før udløb. Ellers (hvis grænsen ikke er nået) udløber optionen automatisk og ophører med at eksistere kl. 10 EST (Eastern Standard Time) (New York-cut). No Touch-optioner ophører med at eksistere, hvis de udløses før udløb (grænseniveauet nås). Hvis en No Touch-option ikke er blevet udløst før udløb, genereres afregningsbeløbet automatisk.

Positioner med Touch-optioner afregnes automatisk kontakt, når de genererer et afregningsbeløb. Afregningsbeløbet er 100 % af basisvalutaen. Hvis optionen udløber uden udnyttelse, er afregningsbeløbet 0 %. For en One Touch-option er det, når trigger-niveauet er nået. For en No Touch-option er det ved udløb, forudsat at trigger-niveauet ikke er nået.

Selvom gevinst/tab på en lukket Touch-option (f.eks. køb og salg af en option, før den udnyttes/udløber) vil kunne bruges til handel med andre marginprodukter, vil den endelige afregning finde sted ved dagens afslutning (EOD) på samme måde som ved afregning af Vanilla-optioner.

Marginberegningen for valutaoptioner gælder ikke.

Not available. Trading is only available on live quotes.

Touch-optioner med samme type, udløb og afregning kan udlignes.  Ingen anden udligning af Touch-optioner er tilladt.

risk-icon--red

Optioner er kategoriseret som et rødt produkt, fordi de vurderes som et investeringsprodukt med høj kompleksitet og høj risiko.

Optioner indebærer risici og er ikke egnede for alle investorer, da de særlige risici i forbindelse med optionshandel kan udsætte investorer for potentielt hurtige og betydelige tab. Optionshandelsprivilegier er underlagt gennemgang og godkendelse af Saxo Bank A/S. Før køb eller salg af en option skal investorer læse en kopi af Characteristics & Risks of Standardized Options, også kendt som Options Disclosure Document (ODD). Det forklarer de karakteristika og risici, der er forbundet med børshandlede optioner.

Spreads, Straddles og andre flerbenede optionsstrategier kan indebære betydelige transaktionsomkostninger, herunder flere kurtager, hvilket kan påvirke eventuelt afkast. Disse er avancerede optionsstrategier og involverer ofte større og mere kompleks risiko end basale optionshandler.

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Læs mere

Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform.