Priser på valutaoptioner

Prismodel for handel med vanillaoptioner


Vanilla optioner


Saxo’s FX Vanilla option offering provides the possibility to both buy and sell European style options, giving clients the opportunity to express a directional view in two different ways. FX options not only enable clients to express a directional trading view but also offer more alternatives in relation to controlling risk, in addition to a traditional stop loss order.

The holder of an option (long) pays a premium for the right to exercise the option at a profit, or let the option expire with no further obligation. The writer of an option (short) receives the premium and assumes the possible liability of having to pay the difference between the strike price and market price at maturity.

The pricing model Saxo applies for FX Vanilla options is based on the Black-Scholes model. The price is calculated in pip terms of the 2nd currency. Pricing is available for options with maturities from 1 day to 12 months, providing you with maximum flexibility to implement your trading strategies and market views. 

 Niveau 1Niveau 2Niveau 3
Volumen i mio. USD (månedligt gennemsnit)0-5050-100> 100
SpændClassicPremiumPlatinum

Den volumenbaserede prismodel for valutaoptioner er en fordel både for tradere med lav og høj handelsvolumen. Vi opkræver et standardspænd – Classic – med den fordel, at spændene bliver mere fordelagtige i takt med større samlet handelsvolumen.

Eksempel:

  • Hvis du handler for mere end USD 50 mio., opkræver vi et Premium-spænd på en handelsvolumen op til USD 100 mio.
  • Hvis du handler for mere end USD 100 mio., opkræver vi et Platimum-spænd på en handelsvolumen over USD 100 mio.

Spændet defineres som afstanden mellem bid- og ask-prisen. Spænd kan variere afhængig af optionens løbetid og valutakrydsene.

Se Live Spreads

Saxo Bank forbeholder sig retten til at anvende forskellige spænd for nominelle beløb, der overstiger markedets standard, eller for kunder, der kræver et særligt serviceniveau.

Det maksimale realtidsbaserede nominelle beløb er 25 millioner enheder af basisvalutaen, med et mindste ticket-beløb på 10.000 for valutakryds, og for ædelmetaller 10 oz (guld) og 100 oz (sølv).
Nominelle beløb over det maksimale realtidsbaserede beløb tilbydes kun efter anmodning.

Ved små handelsbeløb beregnes en administrationsomkostning på USD 10 eller tilsvarende i en anden valuta. Handler, der udløser en ekstra omkostning, er handler, der ligger under nedenstående minimumsbeløb for beregning af gebyr.

Alle detaljer kan læses her

Touch Options (Professional Clients Only)


Ved handel med touch-optioner betaler indehaveren (køberen) af en option (lang) en præmie og modtager senere afregningsbeløbet, hvis vilkåret for udbetalingen opfyldes. Sælgeren (udstederen) af en option (kort) modtager præmien og skal eventuelt betale afregningsbeløbet, hvis vilkåret for udbetaling opfyldes.  Den prisfastsættelsesmodel, Saxo Bank anvender, ligner den, vi anvender for vanillaoptioner (baseret på Black-Scholes-modellen), hvor prisen udtrykkes som procentdel af afregningsbeløbet i den første valuta. Spreads er variable og afhænger af den tilgængelige likviditet. 

Når du handler touch-optioner, betaler du præmien (lange positioner) eller modtager præmien (korte positioner). Der beregnes ingen anden kurtage.

Beløb udtrykkes som det potentielle afregningsbeløb. Det maksimale realtidsbaserede nominelle beløb er 25.000 enheder af basisvalutaen, med et mindste ticket-beløb på 100 enheder. Prisen udtrykkes som procentdel af afregningsbeløbet i den første valuta, med handlebare løbetider fra 1 dag til 12 måneder. Nominelle beløb over det maksimale realtidsbaserede beløb tilbydes kun efter anmodning.

Valutaoptioner er tilgængelige med realtidsbaserede købs- og salgskurser. Spreads varierer afhængigt af den til rådighed værende likviditet og markedsvilkårene. De kurser, der vises på din handelsplatform, er dynamiske bid/ask spreads, anført som procentdel af det potentielle afregningsbeløb. De afspejler markedets forventninger til sandsynligheden for, at spotkursen når (eller ikke når) trigger- (eller barriere-)niveauet inden udløb.

Prisen på en touch-option kaldes præmie og udtrykkes som en procentdel (%) af det potentielle afregningsbeløb. Det vil sige, at for et nominelt beløb på 1.000 og en kurs på 10 %, er præmien 100 enheder af basisvalutaen, og afregningsbeløbet er 1.000 enheder af basisvalutaen. For lange positioner betaler du præmien, og for korte positioner modtager du præmien.

Eksempel:

  • Du forventer et potentielt afregningsbeløb på EUR 1.000, hvis EURUSD når 1,1500 inden for to uger. Prisen på den pågældende One Touch Option er 20 %.
  • Du betaler EUR 200 (EUR 1.000 x 20 %) for optionen.
  • Hvis EURUSD-spotkursen når 1,15000 inden udløb, modtager du et afregningsbeløb på EUR 1.000 
    (nettooverskud på EUR 800).
  • Hvis den ikke når trigger-niveauet på 1,15000, er dit tab på handlen den oprindelige præmie, du betalte for 
    optionen (EUR 200).

Hos Saxo Bank kan touch-optioner på valuta købes eller sælges.

At handle 'long' (købe)
Når du køber en option, skal du betale den fulde præmie kontant. Præmien trækkes fra kontantbeholdningen (oprindeligt vist som 'Ikke-bogførte transaktioner'. Ved dagens afslutning trækkes den fra kontantbeholdningen).

Den købte positions aktuelle værdi (positiv) vises i 'Ikke-margin-positioner' og trækkes fra 'Ikke til rådighed som marginsikkerhed'. Du kan således ikke anvende touch-optioners værdi som marginsikkerhed.
At handle 'short' 
(sælge)
Når du sælger (udsteder) en option, skal du have et tilstrækkeligt kontant indestående til det potentielle afregningsbeløb i tilfælde af udnyttelse (One Touch) eller udløb (No Touch). Præmien lægges til kontantbeholdningen (oprindeligt vist som 'Ikke-bogførte transaktioner'. Ved dagens afslutning lægges den til kontantbeholdningen).

Den solgte positions aktuelle værdi (negativ) vises i 'Ikke-margin-positioner'. For at reservere det fulde potentielle afregningsbeløb trækkes forskellen mellem den aktuelle værdi og det potentielle afregningsbeløb fra 'Ikke til rådighed som marginsikkerhed'. Det fulde potentielle tab fra optionens afregningsbeløb er derfor ikke til rådighed som marginsikkerhed.

Updated 30 Oct, 2014

risk-icon--red

Optioner er kategoriseret som et rødt produkt, fordi de vurderes som et investeringsprodukt med høj kompleksitet og høj risiko.

Optioner indebærer risici og er ikke egnede for alle investorer, da de særlige risici i forbindelse med optionshandel kan udsætte investorer for potentielt hurtige og betydelige tab. Optionshandelsprivilegier er underlagt gennemgang og godkendelse af Saxo Bank A/S. Før køb eller salg af en option skal investorer læse en kopi af Characteristics & Risks of Standardized Options, også kendt som Options Disclosure Document (ODD). Det forklarer de karakteristika og risici, der er forbundet med børshandlede optioner.

Spreads, Straddles og andre flerbenede optionsstrategier kan indebære betydelige transaktionsomkostninger, herunder flere kurtager, hvilket kan påvirke eventuelt afkast. Disse er avancerede optionsstrategier og involverer ofte større og mere kompleks risiko end basale optionshandler.

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Læs mere

Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform.