Margin-/sikkerhedskrav på valutaoptioner

Vanilla optioner marginkrav

Marginkravene for valutaoptioner beregnes pr. valutakryds (for at sikre overensstemmelse med konceptet for niveaudelte marginer iht. valutaspot og terminskontrakter) og iht. udløbsdatoen. I hvert valutakryds er der en øvre grænse for det marginkrav, der har den højeste potentielle eksponering for alle valutaoptions-, valutaspot- og terminskontraktpositioner ganget med det gældende spot-marginkrav. Denne beregning tager også højde for den potentielle udligning mellem valutaoptions-, valutaspot- og terminskontraktpositioner.

Ved begrænsede risikostrategier, f.eks. et kort call spread, beregnes marginkravet for en portefølje af valutaoptioner, som det maksimale fremtidige tab.

Ved ubegrænsede risikostrategier, f.eks. "naked short"-optioner, beregnes marginkravet som det nominelle beløb ganget med det gældende spot-marginkrav.

Niveaudelte marginsatser er gældende for marginberegningen for valutaoptioner, når en kundes marginkrav afhænger af det gældende spot-marginkrav og ikke det maksimale fremtidige tab. De gældende spot-marginkravniveauer er niveaudelt baseret på nominelle beløb i USD. Jo højere det nominelle beløb er, jo højere er marginsatsen potentielt. Det niveaudelte marginkrav bregnes pr. valutakryds. I marginberegningen for valutaoptioner er det gældende spot-marginkrav i hver krydsvaluta den niveaudelte, eller blandede, marginsats, der er fastsat på basis af den højeste potentielle eksponering for alle valutaoptions-, valutaspot- og terminskontraktpositioner.

Eksempel 1: Kort call spread eller begrænset risikostrategi

Du sælger et call spread på 10 mio. USDCAD til strike-kurs 1,41 og 1,42. 
Den aktuelle spotkurs er 1,40. 
Marginkravet vil være det maksimale fremtidige tab på 71.429 USD (10 mio. x (1,42 - 1,41) = 100.000 CAD / USD ved 1,40).

Eksempel 2: Ubegrænset nedgangsrisiko

Du sælger 10 mio. USDCAD som put option. Du har en ubegrænset nedgangsrisiko. Marginkravet beregnes derfor som det nominelle beløb ganget med det gældende spot-marginkrav.

Den gældende spot-marginsats bestemmes af den højeste potentielle eksponering, der er 10 mio. USD. 
Den gældende spotkurs er således den blandede marginsats på 2,2 % ((1 % x 3 mio. USD + 2 % x 2 mio. USD + 3 % x 5 mio. USD) / 10 mio.). 
Marginkravet er derfor 220.000 USD (2,2 % x 10 mio. USD).

Du kan klikke her for at se flere eksempler.

Se politik for valutamargin.


The FX option margin calculation does not apply to Touch options, however open positions will affect the amount you have 'Available for Margin Trading' as displayed in the Account Summary.

Therefore, if margin positions are held on the account, the 'Margin Utilisation' will increase when adding Touch option positions.

Note. Before opening the position a pre-check will be done to ensure that you cannot accidentally open a Touch option position that will move the Margin Utilisation above 100%.

risk-icon--red

Optioner er kategoriseret som et rødt produkt, fordi de vurderes som et investeringsprodukt med høj kompleksitet og høj risiko.

Optioner indebærer risici og er ikke egnede for alle investorer, da de særlige risici i forbindelse med optionshandel kan udsætte investorer for potentielt hurtige og betydelige tab. Optionshandelsprivilegier er underlagt gennemgang og godkendelse af Saxo Bank A/S. Før køb eller salg af en option skal investorer læse en kopi af Characteristics & Risks of Standardized Options, også kendt som Options Disclosure Document (ODD). Det forklarer de karakteristika og risici, der er forbundet med børshandlede optioner.

Spreads, Straddles og andre flerbenede optionsstrategier kan indebære betydelige transaktionsomkostninger, herunder flere kurtager, hvilket kan påvirke eventuelt afkast. Disse er avancerede optionsstrategier og involverer ofte større og mere kompleks risiko end basale optionshandler.

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Læs mere

Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform.