Se priser og betingelser

​Priser, gebyrer og abonnementer

Online børshandlede optioner bliver prisfastsat på baggrund af volumenbaserede priser.

Når du investerer i børshandlede optioner med Saxo Bank, er der ikke nogen minimums kurtage. Hver handel har en flad kurtage, som er baseret på positionens størrelse.

Når du investerer i børshandlede optioner med Saxo Bank, er der ikke nogen depotgebyrer for at opbevare optionerne.

Ligesom der findes muligheder for at abonnere på realtidskurser på alverdens futures børser, tilbyder Saxo Bank realtidskurser på samme børs uden merbetaling.

Det betyder, at du handler optioner på DMA (Direct Market Access) på en lang række underliggende aktiver på den respektive fondsbørs.

Positioner holdt natten over i korte Kontraktoptioner er genstand for en carrying cost. Carrying cost beregnes på baggrund af det daglige marginkrav og anvendes, når en position holdes natten over.
Finansieringssatsen, der anvendes til beregning af carrying cost er baseret på den relevante Interbank rate + markup (150 basispoint).

Carrying Cost = Marginkrav * Holdetid * (Relevant interbank rate + Markup) / (365 eller 360 dage)

Der opkræves ikke gebyr for at holde lange optionspositioner (alle løbetider) for de første 30 dage – gebyret opkræves først, efter investor har holdt positionen i mere end 30 dage. Gebyret beregnes dagligt i henhold til nedenstående skema og opkræves ultimo måneden.

Købte optioner, dagligt beholdningsgebyr pr. million (nominel værdi)
KategoriRentesatserValutakurser og guldAktierædelmetaller, undtagen guldRåvarer, undtagen ædelmetaller
<30 dages beholdning af positionenn.a.n.a.n.a.n.a.n.a.
>30 dages beholdning af positionen0,100,701,101,001,60


Beholdningsgebyr pr. dag = Nominel værdi / 1.000.000 * gebyr for underliggende kategori