Margin Trading

Lave margin-/sikkerhedskrav

Med Saxo Bank kan du handle valuta med stor fleksibilitet og lav kapitalbinding. På de fleste større kryds skal du derfor kun stille 1% af positionens samlede størrelse i margin/sikkerhed.

Margin-/sikkerhedskravet på valutapositioner afhænger af positionens samlede størrelse. Ved større positioner med en nominel størrelse på over 3 mio. USD kan margin-/sikkerhedskravet derfor være højere på den del, der overstiger adskillelsesniveauet (3 mio. USD i dette eksempel). Du kan altid finde margin-/sikkerhedskrav til positionen i den nederste del af handelsvinduet, før du handler.

Eksempel 1:

Du har indsat 75.000 DKK (ca. 10.000 EUR) på din handelskonto i Saxo Bank. Du påtænker at købe 250.000 EURUSD, da du forventer en stigning i EUR overfor USD. I handelsvinduet vil du herefter kunne se, at margin-/sikkerhedskravet for at åbne positionen er:

 
1% * 250.000 EUR = 2.500 EUR = ca. 18.750 DKK

Eksempel 2:

Du har indsat 1.875.000 DKK (ca. 250.000 EUR) på din handelskonto i Saxo Bank. Du påtænker at sælge 10.000.000 USDCAD, da du forventer en stigning i CAD overfor USD. Eftersom margin-/sikkerhedskravet forhøjes ved positionsstørrelser på over 3.000.000 og 5.000.000, beregnes margin-/sikkerhedskravet til i alt 220.000 USD (ca. 1,5 mio. DKK):

 1% * 3 mio. USD + 2% * 2 mio. USD + 3% * 5 mio. USD = 220.000 USD = ca. 1.500.000 DKK

Du kan til enhver tid finde de gældende margin-/sikkerhedskrav for alle valutakryds og positionsstørrelser i SaxoTraderGO under Handelsbetingelser, der findes under hovedfanen Konto. Herefter kan du søge efter det valutakryds, som du vil vide mere om.

 Du kan læse mere om beregning af margin-/sikkerhedskrav på valutapositioner ved at klikke her.

 De gældende margin-/sikkerhedskrav kan ændres uden foregående varsel. Saxo Bank forbeholder sig retten til at forhøje margin-/sikkerhedskravet på ekstraordinært store positioner.

Marginkald

Du skal til enhver tid opretholde den nødvendige marginsikkerhed som anført i Kontooversigten på handelsplatformene.
Hvis der opstår en situation, hvor en valutaposition er åben, og den nødvendige margin til at opretholde positionen overstiger det beløb, der er til rådighed til marginhandel på kontoen, misligholder du din aftale og skal igen opfylde marginkravet. Det kan ske ved enten:

  • at reducere størrelsen på de åbne marginpositioner og/eller
  • at indbetale yderligere beløb (marginsikkerhed) på handelskontoen

Hvis den krævede margin overstiger din marginsikkerhed, er der risiko for stop-out, hvor Saxo Bank kan lukke dine marginpositioner på dine vegne.

Risikoadvarsel

Handel på margin indbefatter en høj grad af risiko for din kapital, og du kan tabe mere end din oprindelige investering. Handel på margin er ikke egnet for alle investorer.

Vær sikker på, at du forstår de involverede risici og søg uafhængig rådgivning om nødvendigt.

Se vores risikoadvarsel.

Risikoadvarsel for valutahandel

Valuta er kategoriseret som et rødt produkt, fordi det vurderes som et investeringsprodukt med en høj kompleksitet og en høj risiko.


Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes retail-kunder, som grønne, gule eller røde, afhængigt af produktets kompleksitet og risiko.

Din browser kan ikke vise websiden korrekt

Vores hjemmeside er blevet optimeret og bruger nu iOS 9.X og IE10 eller nyere. Hvis du bruger et ældre system eller en anden browser, kan vores hjemmeside se anderledes ud. For at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at opdatere din browser eller dit system.