Se priser og betingelser

Handel med margin

Valuta handles på margin. Det betyder, at du kan geare din investering ved at åbne positioner, som er større end de midler, du har at stille som marginsikkerhed. Margin betyder de midler (f.eks. kontantbeløb eller sikkerhed stillet til Saxo (hvis relevant)), som reserveres på din handelskonto til dækning af de potentielle tab på åbne valutapositioner og andre marginpositioner.

Marginkravene varierer ud fra de enkelte valutakryds og afhænger af valutakrydsets eksponering. Marginkravene kan være underlagt lovgivningsmæssige minimumsbeløb og kan blive ændret i forhold til valutakrydsets underliggende likviditet og volatilitet. Derfor har de mest likvide valutakryds (majors) i de fleste tilfælde et lavere marginkrav.

Saxo tilbyder en trindelt marginmetode, som er en mekanisme, ved hjælp af hvilken man kan håndtere politiske og økonomiske begivenheder, der kan medføre volatilitet og hurtige ændringer på markedet. Med trindelt margin øges det gennemsnitlige marginkrav ("Blended Margin Requirement") i forhold til eksponeringsniveauet. Omvendt bliver marginkravet også mindre, når eksponeringsniveauet bliver mindre. Konceptet er illustreret nedenfor:

De forskellige eksponeringsniveauer (eller trin) er defineret som et absolut beløb i amerikanske dollars (USD) på tværs af alle valutakryds. Hvert valutakryds har et specifikt marginkrav på hvert trin. En fuldstændig liste over marginkrav for de enkelte valutakryds kan ses her samt i SaxoTrader-platformene under Handelsbetingelser.

Bemærk, at marginkravene kan ændres uden forudgående varsel. Saxo forbeholder sig retten til at øge marginkravene for store positioner, herunder for kundeporteføljer, der anses for at være forbundet med høj risiko.

Den initiale margin og vedligeholdelsesmarginen skal beskytte dig mod negative markedsforhold ved at skabe en buffer mellem din handelskapacitet og niveauet for margin close-out.

  1. Initial margin: Ved ordreafgivelsen, dvs. inden handel, tjekkes marginen for at sikre, at der ved åbning af en ny position kan stilles tilstrækkelig sikkerhed på kontoen til at overholde kravet til initial margin for hele marginporteføljen.
  2. Vedligeholdelsesmargin: Marginen tjekkes løbende for at sikre, at kontantbeløbet eller den godkendte marginsikkerhed på kontoen er tilstrækkelig til at opretholde en eller flere åbne positioner. Vedligeholdelsesmarginen anvendes til at beregne marginudnyttelsen, og der vil blive foretaget close-out, så snart du ikke opfylder kravet til vedligeholdelsesmargin.

Læs mere om initial margin og vedligeholdelsesmargin her.

En fuldstændig liste over marginkrav for de enkelte valutakryds kan ses her og i SaxoTrader-platformene under Handelsbetingelser.

Handel på margin indbefatter en høj grad af risiko for din kapital, og du kan tabe mere end din oprindelige investering. Handel på margin er ikke egnet for alle investorer.

Vær sikker på, at du forstår de involverede risici og søg uafhængig rådgivning om nødvendigt.

Se vores risikoadvarsel.

risk-icon--red

Risikoadvarsel

Valuta er kategoriseret som et rødt produkt, fordi det vurderes som et investeringsprodukt med en høj kompleksitet og en høj risiko.

Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes til detailkunder, som enten grøn, gul eller rød, på baggrund af produktets kompleksitet og risiko. Klik her for at læse mere

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.