Handel med margin

Lave margin-/sikkerhedskrav

Valuta er et gearet produkt, der gør det muligt for en trader at kontrollere større positioner ved at stille en andel af positionens størrelse i margin/sikkerhed. Hos Saxo Bank kan du opnå en gearing på op til 1:200.

Eksempelvis kan du åbne en position på op til 100.000 EUR ved at stille 1.000 EUR i sikkerhed. Det resterende beløb (EUR 99.000) lånes hos Saxo Bank. Det skal bemærkes, at anvendelse af gearing kræver ekstra forsigtighed, for selv om man kan opnå store gevinster, hvis kursen udvikler sig som forventet, løber man også en risiko for omfattende tab, hvis kursen bevæger sig i den forkerte retning. Hvis kursen bevæger sig bare 1 % i den forkerte retning i ovennævnte eksempel, vil positionens nominelle værdi være faldet fra EUR 100.000 til EUR 99.000, hvilket giver et tab på EUR 1.000. Det svarer til hele det beløb, der blev lagt i margin/sikkerhed for at åbne positionen, og repræsenterer et tab på 100 %.

Margin-/sikkerhedskravene er forskellige for de forskellige valutakryds og kan blive ændret i forhold til valutakrydsets underliggende likviditet og volatilitet. Derfor er der som oftest et lavere margin-/sikkerhedskrav for de mest likvide valutakryds (majors).

Saxo Bank anvender trindelt margin, hvilket betyder at margin-/sikkerhedskravet er lavere på små størrelser, imens det stiger gradvist i takt med størrelsen på positionen. Du kan læse mere om trindelt margin-/sikkerhedskrav ved at klikke her.

Du kan til enhver tid finde margin-/sikkerhedskravet for et valutakryds under fanen Handelsbetingelser, som du finder under sektionen Konto i SaxoTraderGO.

Margin-/sikkerhedskravene kan ændres uden forudgående varsel. Saxo Bank forbeholder sig ret til at øge margin-/sikkerhedskravene på meget store positioner eller kundeporteføljer, der er sammensat ekstraordinært risikabelt. 

Marginkald

Hvis den margin, der kræves for at fastholde en bestemt position, på noget tidspunkt, mens positionen er åben, overstiger indskuddet på kontoen, er der risiko for stop-out. Du får en meddelelse, hvis der opstår marginkald, hvorefter du skal nedbringe den åbne position og/eller indsætte flere penge på kontoen (marginsikkerhed). Hvis der ikke tages de nødvendige skridt, kan Saxo lukke nogle af eller alle de åbne positioner for at nedbringe eksponeringen til et acceptabelt niveau.

Risikoadvarsel

Handel på margin indbefatter en høj grad af risiko for din kapital, og du kan tabe mere end din oprindelige investering. Handel på margin er ikke egnet for alle investorer.

Vær sikker på, at du forstår de involverede risici og søg uafhængig rådgivning om nødvendigt.

Se vores risikoadvarsel.

Risikoadvarsel for valutahandel

Valuta er kategoriseret som et rødt produkt, fordi det vurderes som et investeringsprodukt med en høj kompleksitet og en høj risiko.


Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes retail-kunder, som grønne, gule eller røde, afhængigt af produktets kompleksitet og risiko.

Din browser kan ikke vise websiden korrekt

Vores hjemmeside er blevet optimeret og bruger nu iOS 9.X og IE10 eller nyere. Hvis du bruger et ældre system eller en anden browser, kan vores hjemmeside se anderledes ud. For at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at opdatere din browser eller dit system.