Margin Trading

Lave margin-/sikkerhedskrav

Valuta er et gearet produkt, der gør det muligt for en trader at kontrollere store investeringer for meget få penge; jo højere gearing, desto højere risiko. I Saxo Bank kan gearingen være helt oppe på 100:1.

Med en gearing på 100:1 er det muligt at åbne en position på EUR 100.000 med en margin på bare EUR 1.000 som udgangspunkt og låne det resterende beløb (EUR 99.000). Det skal bemærkes, at anvendelse af gearing kræver ekstra forsigtighed, for selv om man kan opnå store gevinster, hvis kursen bevæger sig i gunstig retning, løber man også en risiko for omfattende tab, hvis kursen bevæger sig i den forkerte retning. Hvis kursen bevæger sig bare 1 % i den forkerte retning i ovennævnte eksempel, vil positionens nominelle værdi være faldet fra EUR 100.000 til EUR 99.000, altså et tab på EUR 1.000. Det svarer til hele den investering, der blev foretaget for at åbne positionen, og repræsenterer et tab på 100 %.

Marginkravene er forskellige for de forskellige valutakryds og kan blive ændret i forhold til valutakrydsets underliggende likviditet og volatilitet. Derfor er der som oftest et lavere marginkrav for de mest likvide valutakryds (majors).

Saxo Bank tilbyder en trindelt marginmetode, som er en mekanisme, ved hjælp af hvilken man kan håndtere politiske og økonomiske begivenheder, der kan medføre volatilitet og hurtige ændringer på markedet.

FDu kan se en uddybning af ovennævnte metode ved at klikke her.

En fuldstændig liste over marginkrav for de enkelte valutakryds kan ses under Margin- og handelskrav samt i SaxoTrader-platformene under Handelsbetingelser.

Marginkravene kan ændres uden forudgående varsel. Saxo Bank forbeholder sig ret til at øge marginkravene for store positioner, herunder for kundeporteføljer, der anses for at være forbundet med høj risiko.

Marginkald

Hvis den margin, der kræves for at fastholde en bestemt position, på noget tidspunkt, mens positionen er åben, overstiger indskuddet på kontoen, er der risiko for stop-out. Du får en meddelelse, hvis der opstår marginkald, hvorefter du skal nedbringe den åbne position og/eller indsætte flere penge på kontoen (marginsikkerhed). Hvis der ikke tages de nødvendige skridt, kan Saxo lukke nogle af eller alle de åbne positioner for at nedbringe eksponeringen til et acceptabelt niveau.

Risikoadvarsel

Handel på margin indbefatter en høj grad af risiko for din kapital, og du kan tabe mere end din oprindelige investering. Handel på margin er ikke egnet for alle investorer.

Vær sikker på, at du forstår de involverede risici og søg uafhængig rådgivning om nødvendigt.

Se vores risikoadvarsel.

Risikoadvarsel for valutahandel

Valuta er kategoriseret som et rødt produkt, fordi det vurderes som et investeringsprodukt med en høj kompleksitet og en høj risiko.


Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes retail-kunder, som grønne, gule eller røde, afhængigt af produktets kompleksitet og risiko.

Din browser kan ikke vise websiden korrekt

Vores hjemmeside er blevet optimeret og bruger nu iOS 9.X og IE10 eller nyere. Hvis du bruger et ældre system eller en anden browser, kan vores hjemmeside se anderledes ud. For at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at opdatere din browser eller dit system.