Handel med margin

Saxo Bank anvender trindelt margin, hvilket betyder at margin-/sikkerhedskravet er lavere på små størrelser, imens det stiger gradvist i takt med størrelsen på positionen. Du kan læse mere om trindelt margin-/sikkerhedskrav ved at klikke her.

Du kan til enhver tid finde margin-/sikkerhedskravet for et valutakryds under fanen Handelsbetingelser, som du finder under sektionen Konto i SaxoTraderGO.

Margin-/sikkerhedskravene kan ændres uden forudgående varsel. Saxo Bank forbeholder sig ret til at øge margin-/sikkerhedskravene på meget store positioner eller kundeporteføljer, der er sammensat ekstraordinært risikabelt. 

Hvis den margin, der kræves for at fastholde en bestemt position, på noget tidspunkt, mens positionen er åben, overstiger indskuddet på kontoen, er der risiko for stop-out. Du får en meddelelse, hvis der opstår marginkald, hvorefter du skal nedbringe den åbne position og/eller indsætte flere penge på kontoen (marginsikkerhed). Hvis der ikke tages de nødvendige skridt, kan Saxo lukke nogle af eller alle de åbne positioner for at nedbringe eksponeringen til et acceptabelt niveau.

Handel på margin indbefatter en høj grad af risiko for din kapital, og du kan tabe mere end din oprindelige investering. Handel på margin er ikke egnet for alle investorer.

Vær sikker på, at du forstår de involverede risici og søg uafhængig rådgivning om nødvendigt.

Se vores risikoadvarsel.

risk-icon--red

Valuta er kategoriseret som et rødt produkt, fordi det vurderes som et investeringsprodukt med en høj kompleksitet og en høj risiko.

Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes retail-kunder, som grønne, gule eller røde, afhængigt af produktets kompleksitet og risiko.

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Læs mere

Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform.