Se priser og betingelser

Aktieoptions strategier

Handel med optioner åbner op for en verden af muligheder, hvor det udover at tjene penge i både stigende og faldende markeder også er muligt at eksekvere strategier, der giver mulighed for at tjene penge under markedsforhold med små kursudsving.

Optionshandlere med kort erfaring vil indledningsvist have mulighed for at købe Call og Put optioner, hvilket gør det muligt at tjene penge i stigende og faldende markeder. I takt med, at kunden udbygger sin erfaring, vil det være muligt at eksekvere kombinationsstrategier under den avancerede handelsprofil.

Long Call optionsstrategien er den mest elementære optionsstrategi, hvor indehaveren af optionen tjener penge, hvis den underliggende aktie stiger i værdi, før optionen udløber. Man køber altså Call optioner, når man har en tro på, at den underliggende aktie vil stige i værdi, inden den udløber. 

Eftersom prisen på optioner varierer mere end den underliggende aktie målt i procent, vil positioner i aktieoptioner stige (eller falde) i værdi hurtigere end den underliggende aktie. Call optioner har dog en begrænset levetid, idet de udløber på et foruddefineret tidspunkt. Hvis kursen på den underliggende aktie ikke er højere end strike kursen på optionen inden udløb, vil optionen være uden værdi på udløbstidspunktet. 

Ubegrænsede gevinstmuligheder

Eftersom der ikke er nogen øvre grænse for, hvor meget kursen på den underliggende aktie kan stige, inden optionen udløber, er der ingen begrænsning for størrelsen på gevinsten i Long Call strategien.

Begrænset risiko

Risikoen ved Long Call strategien er begrænset til optionspræmien og kurtage. Man kan altså ikke tabe mere end prisen betalt for optionerne samt kurtageomkostninger i Long Call strategien.

Bear Put Spread strategien anvendes, når man forventer et moderat fald i kursen på den underliggende aktie.

Bear Put Spread strategien eksekveres ved at købe en in-the-money (ITM) Put option samtidig med, at man sælger en out-of-the-money (OTM) Put option på den samme underliggende aktie med samme udløbsdato.

 

 

Konstruktion af Bear Put Spread

Køb 1 ITM Put option
Sælg 1 OTM Put option

Ved at sælge en out-of-the-money Put option, opnår man en ”besparelse” på købet af in-the-money Put optionen, men fraskriver sig også samtidig muligheden for at tjene en større gevinst, hvis kursen på den underliggende aktie falder markant. 

Gevinstmuligheder

Maksimal gevinst ved Bear Put Spread strategien opnås, når den underliggende akties kurs er lavere end strike kursen på den solgte Put option.

- Maksimal gevinst = Strike kurs på købt Put – Strike kurs på solgt Put – Nettoudgift til optionspræmie – Kurtage

Begrænset risiko

Det maksimale tab er begrænset til nettoudgiften til præmien betalt for de to optioner samt kurtage: 

- Maksimalt tab = Nettoudgift til optionspræmie + Kurtage

Det maksimale tab opstår, når kursen på den underliggende aktie er højere eller lig med strikekursen på den købte Put option.

Breakeven

Kursen på den underliggende aktie, hvor Bear Put Spread strategien går i breakeven er defineret som: 

- Breakeven Kurs = Strike kurs på købt Put option – Nettoudgift til optionspræmie

Bull Call Spread strategien anvendes, når man forventer en moderat kursstigning på den underliggende aktie.
Bull Call Spread strategien eksekveres ved at købe en at-the-money (ATM) Call option, samtidig med at man sælger en out-of-the-money Call option på den samme underliggende aktie og med samme udløbsdato.

Konstruktion af Bull Call Spread

Køb 1 ATM Call option
Sælg 1 OTM Call option

Ved at sælge en out-of-the-money (OTM) Call option, reduceres nettoudgiften til optionspræmien til gengæld for begrænset gevinstpotentiale i tilfælde af, at aktien stiger markant, inden optionerne udløber.  

Gevinstmuligheder

Maksimal gevinst for Bull Call Spread strategien opnås, når kursen på den underliggende aktie bevæger sig over strike kursen på den solgte Call option:

 • Maksimal gevinst = Strike kurs på solgt Call – Strike kurs på købt Call – Nettoudgift til optionspræmie – Kurtage
Begrænset risiko

Hvis kursen på en underliggende aktie falder i kurs, vil Bull Call Spread strategien resultere i et tab. Det maksimale tab er dog begrænset til nettoudgiften til optionspræmie og kurtage: 


 • Maksimalt tab = Nettoudgift til optionspræmie + Kurtage
Breakeven

Følgende definerer kursen på den underliggende aktie, hvor Bull Call Spread strategien går i breakeven: 

 • Breakeven kurs = Strike kurs på købt Call + Nettoudgift til optionspræmie

Covered Call strategien anvendes, når man ønsker at skabe ekstra indtjening ved at sælge Call optioner med sikkerhed i en beholdning af den underliggende aktie på Call optionen.

Konstruktion af Covered Call 

Long 100 aktier på kontoen

Sælg 1 Call option (omfatter 100 aktier)

Igennem Covered Call strategien har man mulighed for at modtage præmie fra salg af out-of-the-money Call optioner, imens man stadig opretholder de almindelige rettigheder forbundet med ejerskab af aktier, herunder bl.a. ret til udbyttebetalinger. Man kan dog risikere, at de solgte Call optioner eksekveres, hvorefter man er forpligtet til at imødegå sine forpligtelser og sælge et tilsvarende antal aktier til den aftale kurs.
 
Gevinstpotentialet for Covered Call strategien er begrænset, idet de solgte Call optioner kan forventes eksekveret, hvis kursen på den underliggende aktie bevæger sig over strike kursen på de solgte Call optioner. På trods af det begrænsede gevinstpotentiale er Covered Call strategien populær, idet den tillader aktieinvestoren at generere en løbende indtægt på langsigtede aktieinvesteringer.  

Gevinstmuligheder

Udover modtaget optionspræmie, er det også muligt at opnå gevinst ved frasalg af den underliggende aktie:

 • Maksimal gevinst = Modtaget optionspræmie – Købskurs på underliggende aktie + Strike kurs på solgt Call – Kurtage

Risiko

Hvis en investor, der indleder Covered Call strategien frasælger den underliggende aktie fra sin beholdning, er denne investor naked short en Call option, hvilket i teorien betyder, at tabet kan være ubegrænset. Såfremt man beholder sin beholdning af den underliggende aktie, indtil de solgte Call optioner udløber, er man udelukkende eksponeret mod tab i forbindelse med ejerskab af den underliggende aktie. Den ekstra optionspræmie modtaget under Covered Call strategien kan i denne forbindelse være med til at formindske tab ved kursfald i den underliggende aktie. 

Herved er det maksimale tab potentielt ubegrænset. Covered Call strategien er tabsgivende, når kursen på den underliggende aktie er mindre end investors købskurs for aktien fratrukket modtaget præmie fra salget af Call optionen.

Breakeven

Breakeven kursen på den underliggende aktie er defineret således:

 • Breakeven kurs = Købskurs på den underliggende aktie – Modtaget optionspræmie

Long Put strategien er en enkel strategi, hvor man tjener penge, hvis kursen på den underliggende aktie falder under strike kursen på Put optionen.

I modsætning til almindelig short-handel af aktier opnår man med Long Put strategien ubegrænset gevinstpotentiale med begrænset risiko.

 

 

Ubegrænsede gevinstmuligheder

Eftersom kursen på den underliggende aktie i teorien kan nå kurs 0, inden optionen udløber, er den maksimale gevinst på Long Put strategien udelukkende begrænset af strike kursen på den købte Put option:

 • Maksimal gevinst = Ubegrænset
 • Begrænset risiko

Risikoen ved Long Put strategien er begrænset til optionspræmien og kurtage. Man kan altså ikke tabe mere end prisen betalt for optionerne samt kurtageomkostninger i Long Put strategien.

Breakeven

Kursen på den underliggende aktie, hvor Long Put strategien er i breakeven defineres således: 

 • Breakeven kurs = Strike kurs på købt Put – Optionspræmie

Long Straddle strategien er en neutral optionsstrategi, der involverer køb af både en Put og en Call option med samme strike kurs, udløbsdato og på samme underliggende aktie. Normalvist vælges den strike kurs, der ligger tættest på den aktuelle markedskurs på den underliggende kurs, således at optionerne købes at-the-money (ATM).

Konstruktion af Long Straddle

Køb 1 ATM Call option
Køb 1 ATM Put option

Long Straddle strategien giver ubegrænsede muligheder for gevinst med begrænset risiko for tab, omend risikoen for tab overstiger de almindelige Long Call og Long Put strategier. Long Straddle strategien anvendes, når man forventer stor volatilitet i kursen på den underliggende aktie på kort sigt, men er usikker på i hvilken retning, kursen vil bevæge sig. Da man køber både en Call og en Put option, skal kursen på den underliggende aktie bevæge sig markant, før man kan forvente at opnå gevinst ved en Straddle. 

Naked salg af Call optioner er en risikofyldt optionsstrategi, hvor man sælger Call optioner uden at eje den underliggende aktie. Sælgeren af Call optioner i denne sammenhæng betegnes som ”naked” (nøgen), idet sælger ikke ejer den underliggende aktie og derfor skal indkøbe aktierne på markedet, såfremt han tvinges til at sælge den underliggende aktie på strike kursen.

Konstruktion af Naked salg af Call option

Sælg 1 OTM Call option


Gevinstmuligheder

Den maksimale gevinst er begrænset til optionspræmien modtaget i forbindelse med salg af Call optionerne:

Maksimal gevinst = Modtaget optionspræmie – Kurtage

Risiko

Såfremt kursen på den underliggende aktie overstiger strike kursen på de solgte Call optioner, vil sælgeren af Call optioner stadig være forpligtet til at sælge aktierne til strike kursen defineret i Call optionen, og sælger vil være nødsaget til at købe aktierne til markedskurs. Eftersom der ikke er noget øvre loft for stigninger i kursen på den underliggende aktie, er den teoretiske tabsrisiko ved denne strategi ubegrænset.

Breakeven

Kursen på den underliggende aktie, hvor strategien går i breakeven, kan defineres som:

Breakeven kurs = Strike kurs på solgt Call + Modtaget optionspræmie

En risk reversal – også kendt som en ”collar” – er konstrueret ved at købe den underliggende aktie, imens man samtidig køber en out-of-the-money Put option og sælger en out-of-the-money Call option. Både Put og Call optionerne er out-of-the-money (OTM) og har samme udløbsdato.

Konstruktion af Risk Reversal

Lang 100 stk. af underliggende aktie
Sælg 1 OTM Call option
Køb 1 OTM Put option

Teknisk set er Risk Reversal det samme som Covered Call med den eneste forskel, at man i en Risk Reversal køber en Put option for at beskytte sin long position i den underliggende aktie.

Risk Reversal strategien er en god strategi, hvis man udover at modtage præmie fra salg af Call optioner på den underliggende aktie, også ønsker at afdække risikoen for et skarpt fald i kursen på den underliggende aktie. 

 

 


Gevinstmuligheder


Den maksimale gevinst i strategien defineres således:


 • Maksimal gevinst = Strike kurs på solgt Call – Købskurs på underliggende aktie + Modtaget optionspræmie – Kurtage

Begrænset risiko

I en Risk Reversal er der indtil udløb af optionerne begrænset risiko for tab. Det maksimale tab defineres således: 

 • Maksimalt tab = Købskurs på den underliggende aktie – Strike kurs på købt Put – Modtaget optionspræmie + Kurtage

Breakeven

Kursen på den underliggende aktie, hvor strategien går i breakeven, er defineret som:

 • Breakeven kurs = Købskurs på underliggende aktie + Betalt optionspræmie

Naked salg af Put optioner involverer, at man sælger en Put option uden at være short den underliggende aktie. Strategien anvendes når man tror på stigende eller statiske kurser på den underliggende aktie, hvorved man ved salg af Put optioner modtager en præmie mod at forpligte sig til at købe den underliggende aktie på et foruddefineret kursniveau. Oftest vælger optionshandlere at sælge Put optioner med en strike kurs, der er enten out-of-the-money (OTM) eller at-the-money (ATM).

Konstruktion af Naked salg af Put option 
Sælg 1 ATM eller OTM Put option

Gevinstmuligheder

Maksimal gevinst for Naked salg af Put optioner er begrænset til præmien, man modtager i forbindelse med salg af Put optionerne. Idéen med strategien er at sælge Put optioner og modtage præmien for salget. Strategien er profitabel, såfremt kursen på den underliggende aktie ikke falder under strike kursen på Put optionerne.

Risiko

Den modtagne præmie fra salg af Put optioner kan afbløde tabet i forbindelse med fald i kursen på den underliggende aktie, men et markant fald i kursen på den underliggende aktie kan betyde et stort tab. Herved er det maksimale tab teoretisk set ubegrænset.

Tab ved anvendelse af strategien opstår, når kursen på den underliggende aktie er lavere end strike kursen på Put optionerne fratrukket modtaget optionspræmie.


Breakeven

 

Kursen på den underliggende aktie, hvor strategien går i breakeven, er defineret således:

 • Breakeven kurs = strike kurs på solgt Put – Modtaget optionspræmie

Short Straddle strategien er en neutral optionsstrategi, der involverer samtidigt salg af både en Put og en Call option på samme underliggende aktie, med samme strike kurs og samme udløbsdato. Som navnet indikerer, er en Short Straddle det omvendte af en Long Straddle, hvor optioner købes.

Short Straddle strategien kan anvendes, når man tror at kursen på den underliggende aktie vil gennemgå en periode med meget lav volatilitet.

Konstruktion af en Short Straddle 
Sælg 1 ATM Call option 
Sælg 1 ATM Put option

Gevinstmuligheder

Den maksimale gevinst ved eksekveringen af denne strategi opnås, når kursen på den underliggende aktie handles omkring strike kursen på de solgte optioner ved disses udløbsdato. Ved denne kurs udløber begge optioner værdiløse, og man får herved mulighed for at beholde optionspræmien uden yderligere forpligtelser. Maksimal gevinst defineres således:

 • Maksimal gevinst = Modtaget optionspræmie

Risiko

Såfremt kursen på den underliggende aktie bevæger sig markant enten i opadgående eller nedadgående retning, vil det betyde store tab for strategien. Maksimalt tab er herved ubegrænset ved anvendelse af Short Straddle strategien.

Breakeven

Der findes to kursniveauer for den underliggende aktie, hvor strategien går i breakeven:

 • Øvre breakeven kurs = Strike kurs på solgt Call + Optionspræmie modtaget
  Nedre breakeven kurs = Strike kurs på solgt Put – Optionspræmie modtaget

Risikoadvarsel for handel med aktieoptioner

risk-icon--red

Optioner er kategoriseret som et rødt produkt, fordi de vurderes som et investeringsprodukt med høj kompleksitet og høj risiko.

Optioner indebærer risici og er ikke egnede for alle investorer, da de særlige risici i forbindelse med optionshandel kan udsætte investorer for potentielt hurtige og betydelige tab. Optionshandelsprivilegier er underlagt gennemgang og godkendelse af Saxo Bank A/S. Før køb eller salg af en option skal investorer læse en kopi af Characteristics & Risks of Standardized Options, også kendt som Options Disclosure Document (ODD). Det forklarer de karakteristika og risici, der er forbundet med børshandlede optioner.

Spreads, Straddles og andre flerbenede optionsstrategier kan indebære betydelige transaktionsomkostninger, herunder flere kurtager, hvilket kan påvirke eventuelt afkast. Disse er avancerede optionsstrategier og involverer ofte større og mere kompleks risiko end basale optionshandler.

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Læs mere

Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform.

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.