Se priser og betingelser

Handelsbetingelser - Aktier

Visse børser understøtter ikke ”Market-ordrer”. Hvis en kunde placerer en markedsordre på disse markeder, vil Saxo Bank automatisk konvertere ordren til en aggressiv limiteret ordre inden for en vis procentdel grænse "in the money".

Den procentvise grænse varierer mellem 1% og 4% afhængig af børsen og instrumenttypen. Bemærk, at det er en kundens ansvar at kontrollere, om ordren er fyldt på markedet efter ordremodtagelse.


Hvis du oplever eller har mistanke om eventuelle fejl med din ordre, bør du kontakte Saxo Bank med det samme.

Desuden kan nogle af vores mæglere vælge at konvertere Market-ordrer på visse børser i aggressive limit ordrer 3% "in the money". Dette har til formål at beskytte kunderne for utilsigtet at bevæge markedet. 

Saxo Bank er ikke ansvarlig for manglende informationer vedr. dette.

Hos Saxo Bank er det muligt at placere markedsordrer på aktier udenfor børsernes åbningstider. Eftersom åbningskursen på aktien kan variere væsentligt fra den seneste kurs fra den foregående handelsdag, kan du risikere at købe for mere, end du har tilgængelig på din konto.

Derfor reserverer systemet en ekstra kontantbuffer på din konto, som skal være tilgængelig, når du placerer en markedsordre til køb af aktier. Hvis systemet ikke kan reservere den ekstra kontantbuffer, vil din markedsordre i de fleste tilfælde blive konverteret til en limitordre, der angiver en maksimal købskurs. 

Såfremt en ordre vedrørende en aktie opdeles, og delvist bliver fyldt over en periode på mere end én dag, kan de samlede handelsomkostninger stige. Årsagen til en sådan stigning er, at den minimale afgift kan opkræves mere end én gang baseret på antallet af dage, der er nødvendige for den samlede udførelse af ordren.

Udbyttebetaling fra beholdningspositioner vil blive krediteret til kundens konto med gældende standard skat fratrukket.

Saxo Bank kan i øjeblikket ikke understøtte eller tilbyde præferentielle beskatningssatser, der kan opstå på grund bopæl eller juridisk status.

Når du handler kinesiske A-shares noteret på Shanghai and Shenzhen børs via Hong Kong Stock Connect gælder følgende handelsbetingelser;

Stempelafgift (opkræves af SAT, kun for salg)0.10%
Håndteringsgebyr (opkræves af SSE/SZSE)0.00487%
Securities Fee (opkræves af CSRC)0.002%
Transaktionsgebyr (opkræves af ChinaClear / HKSCC)0.004%
Porteføljegebyr, based on value slab (opkræves af CCASS)0.008% to 0.003%

Handelsbetingelser for North Bound Stock Connect (Hong Kong - Shanghai/Shenzhen) gælder:

ValutaCNH (RMB)
Ordre TyperKun limiteret dags ordre tilladt
Limit ordre begrænsningTypisk +- 10% I forhold til gårsdagens lukkekurs
Max ordre størrelse1 million aktier
Kontrakt størrelse Køb (100), sælg (1)
Tick SizeCNH 0.01
Ændring af ordreOrdreren skal annulleres og genplaceres 
Day TradingIkke tilladt  – købt på T kan kun blive solgt på T +1
Kun salgNogle symboler er kategoriseret som kun salg på specifikke datoer af børsen. 
Daily QuotaKlik her for mere info

For mere information se: HKEx Stock Connect

Den græske forordning kræver hver enkel græsk aktionær til at lave en separat afviklingskonto for deres depot.

Du skal derfor udfylde enten en fælles (kun for Saxo Bank fælles kontohavere) eller et individuelt SAT ansøgningsskema for at lade Saxo Bank åbne eller flytte dit depot til Saxo Bank.

Begge blanketter kan findes og downloades fra vores dokumentbibliotek.

Bemærk at opsætningen kan tage op til 7 arbejdsdage. 

For Greek stocks, the following fees and taxes apply:

Exchange fee: 1.25 bps
Clearing fee: 2.00 bps
Sales Tax: 0.2 % (For Sells Only)

Example: If a client BUYS 2000 shares @ €2. Total cost for trade will be €15.30

€ 0.50Exchange Fee
€ 0.80Clearing Fee
€ 14.00Saxo Commission @ 35 bps
€15.30Total cost

 

If a retail client SELLS 2000 shares @ €2. Total cost for trade will be €23.30

€ 0.50Exchange Fee
€ 0.80Clearing Fee
€ 14.00Saxo Commission @ 35 bps
€ 8.00Sales Tax
€23.30Total cos

For franske large cap aktier er afgiften på finansielle transaktioner (AFT) på 0,30%, som gælder for alle købs handler.

Den fuldstændige liste over de 109 berørte aktier kan findes i  det application decree (på fransk) 

For aktier i Hongkong er stempelafgift og andre afgifter 0,108%

Bemærk: Automatiseret handel sker fra 9:30 til 16:30 med en pause mellem 12:00 - 13:30.

Når du handler irske aktier, tillægges en ekstraskat på 1,25 EUR for hvert køb eller salg, såfremt handlens samlede værdi overstiger 12.500 EUR.

Ved køb af irske aktier tillægges 1% af det samlede handelsbeløb i omsætningsskat.

Fra 1. marts 2013 pålægges en omsætningsskat (FIT skatten) på 0,1% af det samlede handelsbeløb ved køb af italienske aktier og aktierelaterede aktiver (f.eks. depotbeviser).

Du kan finde yderligere information om den nye italienske omsætningsskat hos det italienske finansministerium

For Singapore Aktier, er der et clearinggebyr på 0,04%, dog højst på SGD 600.

Johannesburg Stock Exchange anvender en Securities Transfer Tax (STT) på 0,25%, når der åbnes en aktie position - denne afgift gælder ikke for CFD handler.

For britiske aktier der er underlagt ”panel for overtagelser og fusioner” (PTM) kan der være en stempelafgift.

Stempelafgift anvendes på alle købstransaktioner med en sats på 0,5% af transaktionsværdien.

En PTM afgift på  1 GBP sker ved købs- og salgstransaktioner, hvor bruttoværditilvæksten af handelen overstiger GBP 10.000.

Bemærk venligst at stempelafgiften på irske registrerede aktier er 1% af transaktionsværdien.

Det er almindelig praksis for amerikanske depotbeviser er at opkræve et årligt administrationsgebyr på op til USD 0,05 per aktie afhængig af den udstedende depotbank.

Hensigten med afgiften er at dække udgifter til de banker, tager den i  operationelle processer, der er nødvendige for at udstede og handle depotbeviset.

Typisk trækkes gebyret når udbyttebetalinger er lavet, men i tilfælde af at aktien ikke betaler et udbytte vil gebyret blive administreret via gebyr begivenheder.
 
Udbytte gebyret er fastsat i depotaftalen mellem depositaren banken og selskabet baseret på industristandarder. Depotaftalen er indsendt til SEC og er let tilgængelig for offentligheden.
 
Gebyret pr depositar kvittering er ikke afhængig af det samlede beløb af udbytte, der betales, men mængden af aktier.

Saxo Bank overfører SEC § 31 gebyret på 20.70 per million handlet til kunderne, effektiv fra 16. April 2019 på amerikanske børser, CFD DMA og aktiesalgs transaktioner, hvor kundes ordrer er foretages direkte i det underliggende marked. Dette gebyr gælder kun for amerikanske børser.

For mere information, læs venligst  presse meddelelsen udgivet af U.S. Securities And Exchange Commission.

I amerikanske markeder, konsoliderer Saxo Bankslikviditet fra en række kilder som tillæg til de primære børser.
 
Når der er en forsinkelse i åbningen af den primære udveksling, kan ordrer fyldes fra disse andre kilder inden der påbegyndes handel på den primære børs.

Yderligere aktier fordeles på Ex-date.

Kontantbeløb indbetales på ex-dagen med valør på udbetalingsdagen.

Kontante reguleringer der bogføres afspejler markedsprisen bevægelse, men den faktiske værdi af betalingen vil blive afgjort på Betalingsdato.

Udbyttebetaling fra aktiepositioner vil blive krediteret til kunderne konto med  fratrukket standart skat. Saxo Bank kan i øjeblikket ikke understøtte eller tilbyde præferentielle beskatningssatser, der kan være på grund bopæl eller juridisk status.

Dagen før en Corporate Action begivenhed er planlagt til at træde i kraft (den Ex-dato), vil åbne ordrer slettes for visse typer af begivenheder.

Følgende oplysninger er reglerne for en sådan adfærd:

Event TypeNever delete ordersAlways delete ordersRule defined below
Tender offersx
Stock splitsx
Reversed stock splitx
Bonus issuesx
Mandatory Mergersx
Spin offsx
Ticker changesx
De-listingsx
Cash dividendsx
Stock dividendsx
Optional dividendsx
Right issuesx

For udbytte og tegningsrettigheder, vil alle åbne ordrer for det givne instrument blive slettet, hvis ændringen i markedsprisen beregnes til at være over 20% på grund af en ”Corporate Action” begivenhed.

Som standard udbetales udbytte kontant. Kunder kan dog vælge at modtage udbytte i form af aktier. Kontantbeløb bogføres på udbetalingsdagen på baggrund af beholdninger på ex-dagen. Aktier tildeles, så snart geninvesteringssatsen er bekræftet med valør på udbetalingsdagen.

Papirer med handlebare kuponer tildeles på ex-dagen. Som standard udbetales udbytte i form af aktier. Kunder kan dog vælge at modtage udbytte i form af kontantbeløb. Kunder kan vælge udbetalingsform ved manuelt at tilføje stående instrukser på papirniveau.

Som standard udbetales udbytte kontant. Kunder kan dog vælge at modtage udbytte i form af aktier. Kontantbeløb bogføres på udbetalingsdagen på grundlag af beholdninger på ex-dagen. Aktier tildeles, så snart geninvesteringssatsen er bekræftet med valør på udbetalingsdagen. Kunder, der ønsker at geninvestere udbytte, kan manuelt tilføje stående instrukser om dette på papirniveau.

Som standard er udbytter kontant. Dog kan kunderne vælge at modtage aktier. Aktierne vil blive tildelt, når geninvesteringssatsen bekræftes for en bestemt betalingsdato.

En fraktioneret aktie er mindre end en fuld aktie, og kan opstå som resultat af en Corporate Action.

For følgende corporate actions, betaler Saxo Bank kontant kompensation for fraktioner:

  • Aktie splits
  • Omvendt aktiesplit
  • Ekstra udbytte af beholdningspositioner
  • Fusioner

Beholdninger i det likviderede selskab vil blive fjernet. Et eventuelt provenu af likvidation vil blive udbetalt.

For obligatoriske Fusioner er der forskellige resultater:

  1. Kontant (fordelt på Pay-Date)
  2. Aktier (fordelt på Ex-Date)
  3. Mix af kontanter & og aktier (fordelt på Ex-dato)

For fusioner med valg, har kunder mulighed for at vælge inden fristen.

Nogle gange kan en Corporate Action involverer et instrument, der ikke er omsættelige online hos Saxo Bank.

Under disse omstændigheder er de proceduren som følger:
 
Positioner i nye instrumenter, der ikke handles på nettet, som følge af en ”Corporate Action”, bogføres til kunders konto. Instrumentet vil blive tilføjet kundens konto til rapportering.

Kunder, der har investeret i den aktuelle aktie, vil have mulighed for at deltage i et opkøbstilbud.

Kunder som har aktiebeholdninger kan modtage tegningsrettigheder, og kan vælge at sælge disse rettigheder eller tegne nye aktier. Hvis Saxo Bank ikke har modtaget et svar fra kunder inden deadline fastsat af Saxo Bank, vil banken om muligt sælge rettighederne på vegne af vores kunder, før de udløber.

Hvis rettighederne er ikke-omsættelige, vil de bortfalde og blive værdiløs. Provenuet fra salget vil blive distribueret til vores kunder. Grunden til at banken udfører denne handling, er at forhindre rettigheder for at være værdiløse, når de udløber.

Australske Corporate Actions

For visse typer af Croporate Actions, herunder, men ikke begrænset til, “Non Renouncable Rights Distribution”, “Subscription Offers”, “Entitlement Offers”, “Rapid Offers”, “Retail Offer”, har noterede australske sleskaber under visse omstændigheder mulighed for at reducere allokeringen til nul, og Saxo Bank vil derfor kun afregne berettigede beløb til kunder på betalingsdagen. 
 
Bemærk, at det siden marts 2009 ikke har været muligt for Saxo Bank at deltage i “Share Purchase Plans Events” (SPP). Dette skyldes en beslutning truffet af ACSA (Australian Custodial Services Association).

Yderligere aktieudbytte udbetales på Ex-dato med valør på betalingsdagen.

Særlige og sjældne Corporate Actions, der ikke falder ind under de beskrivelser ovenfor kan forekomme.

Saxo Bank vil håndtere sådanne Corporate Actions i den bedste interesse for kunden i det omfang, tiden og de operationelle procedurer vil tillade.

Yderligere aktieudbytte udbetales på Ex-dato med valør på betalingsdagen.

Nye aktiepositioner tildeles på Ex-date.

Skatter og afgifter kan også forekomme på andre corporate action end kontant udbytte, såsom gebyr på et aktie udbytte eller skat på en fusion.

Når sådanne skatter og afgifter forekommer vil Saxo Bank debitere kundens konto i overensstemmelse hermed.

Kunder med aktier i porteføljen har mulighed for at afgive købstilbud.

Kunder med warrants har mulighed for at udnytte disse inden udløb. Warrants, der ikke sælges eller udnyttes, udløber og bliver da værdiløse.

Updated 14th Oct, 2013

risk-icon--red-amber

Risikoadvarsel

Aktier er kategoriseret som gule eller røde produkter afhængigt af det enkelte instrument.

Danske banker er forpligtet til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes detailkunder, på baggrund af produktets kompleksitet og risiko som enten grøn, gul eller rød. For yderligere oplysninger, klik her

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.