Handelsbetingelser - Aktier

Markedsordre

Visse børser understøtter ikke ”Market-ordrer”. Hvis en kunde placerer en markedsordre på disse markeder, vil Saxo Bank automatisk konvertere ordren til en aggressiv limiteret ordre inden for en vis procentdel grænse "in the money".

Den procentvise grænse varierer mellem 1% og 4% afhængig af børsen og instrumenttypen. Bemærk, at det er en kundens ansvar at kontrollere, om ordren er fyldt på markedet efter ordremodtagelse.


Hvis du oplever eller har mistanke om eventuelle fejl med din ordre, bør du kontakte Saxo Bank med det samme.

Børser

 • American Stock Exchange (AMEX)
 • Oslo Stock Exchange (OSE)
 • Athens Stock Exchange (AT)
 • OMX Copenhagen (CSE)
 • Australian Stock Exchange (ASX)
 • OMX Helsinki (HSE)
 • London International Exchange (LSE_INTL)
 • OMX Stockholm (SSE)
 • London Stock Exchange (LSE_SETS)
 • Singapore Exchange (SGX-ST)

Desuden kan nogle af vores mæglere vælge at konvertere Market-ordrer på visse børser i aggressive limit ordrer 3% "in the money". Dette har til formål at beskytte kunderne for utilsigtet at bevæge markedet. 

Saxo Bank er ikke ansvarlig for manglende informationer vedr. dette.

Split ordrer

Såfremt en ordre vedrørende en aktie opdeles, og delvist bliver fyldt over en periode på mere end én dag, kan de samlede handelsomkostninger stige. Årsagen til en sådan stigning er, at den minimale afgift kan opkræves mere end én gang baseret på antallet af dage, der er nødvendige for den samlede udførelse af ordren.

Aktieudbytte

Udbyttebetaling fra beholdningspositioner vil blive krediteret til kundens konto med gældende standard skat fratrukket.

Saxo Bank kan i øjeblikket ikke understøtte eller tilbyde præferentielle beskatningssatser, der kan opstå på grund bopæl eller juridisk status.

Overførsel af aktier

Læs mere om at overføre aktier til din Saxo Bank konto.

Updated 15th June, 2012

Handelsbetingelser på lokale markeder

Depot for græske aktier

Den græske forordning kræver hver enkel græsk aktionær til at lave en separat afviklingskonto for deres depot.

Du skal derfor udfylde enten en fælles (kun for Saxo Bank fælles kontohavere) eller et individuelt SAT ansøgningsskema for at lade Saxo Bank åbne eller flytte dit depot til Saxo Bank.

Begge blanketter kan findes og downloades fra vores dokumentbibliotek.

Bemærk at opsætningen kan tage op til 7 arbejdsdage. 

For Greek stocks, the following fees and taxes apply:

Exchange fee: 1.25 bps
Clearing fee: 2.00 bps
Sales Tax: 0.2 % (For Sells Only)

Example: If a client BUYS 2000 shares @ €2. Total cost for trade will be €15.30

€ 0.50 Exchange Fee
€ 0.80 Clearing Fee
€ 14.00 Saxo Commission @ 35 bps
€15.30 Total cost

 

If a retail client SELLS 2000 shares @ €2. Total cost for trade will be €23.30

€ 0.50 Exchange Fee
€ 0.80 Clearing Fee
€ 14.00 Saxo Commission @ 35 bps
€ 8.00 Sales Tax
€23.30 Total cos
Beskatning af franske aktier

For franske large cap aktier er afgiften på finansielle transaktioner (AFT) på 0,30%, som gælder for alle købs handler.

Den fuldstændige liste over de 109 berørte aktier kan findes i  det application decree (på fransk) 

Beskatning af aktier i Hongkong

For aktier i Hongkong er stempelafgift og andre afgifter 0,108%

Bemærk: Automatiseret handel sker fra 9:30 til 16:30 med en pause mellem 12:00 - 13:30.

Beskatning af irske aktier

Når du handler irske aktier, tillægges en ekstraskat på 1,25 EUR for hvert køb eller salg, såfremt handlens samlede værdi overstiger 12.500 EUR.

Ved køb af irske aktier tillægges 1% af det samlede handelsbeløb i omsætningsskat.

Beskatning af italienske aktier

Fra 1. marts 2013 pålægges en omsætningsskat (FIT skatten) på 0,1% af det samlede handelsbeløb ved køb af italienske aktier og aktierelaterede aktiver (f.eks. depotbeviser).

Du kan finde yderligere information om den nye italienske omsætningsskat hos det italienske finansministerium

Beskatning af Singapore aktier

For Singapore Aktier, er der et clearinggebyr på 0,04%, dog højst på SGD 600.

Beskatning af sydafrikanske aktier

Johannesburg Stock Exchange anvender en Securities Transfer Tax (STT) på 0,25%, når der åbnes en aktie position - denne afgift gælder ikke for CFD handler.

Beskatning af britiske aktier

For britiske aktier der er underlagt ”panel for overtagelser og fusioner” (PTM) kan der være en stempelafgift.

Stempelafgift anvendes på alle købstransaktioner med en sats på 0,5% af transaktionsværdien.

En PTM afgift på  1 GBP sker ved købs- og salgstransaktioner, hvor bruttoværditilvæksten af handelen overstiger GBP 10.000.

Bemærk venligst at stempelafgiften på irske registrerede aktier er 1% af transaktionsværdien.

Depot recept gebyrer - USA

Det er almindelig praksis for amerikanske depotbeviser er at opkræve et årligt administrationsgebyr på op til USD 0,05 per aktie afhængig af den udstedende depotbank.

Hensigten med afgiften er at dække udgifter til de banker, tager den i  operationelle processer, der er nødvendige for at udstede og handle depotbeviset.

Typisk trækkes gebyret når udbyttebetalinger er lavet, men i tilfælde af at aktien ikke betaler et udbytte vil gebyret blive administreret via gebyr begivenheder.
 
Udbytte gebyret er fastsat i depotaftalen mellem depositaren banken og selskabet baseret på industristandarder. Depotaftalen er indsendt til SEC og er let tilgængelig for offentligheden.
 
Gebyret pr depositar kvittering er ikke afhængig af det samlede beløb af udbytte, der betales, men mængden af aktier.

SEC § 31 Gebyrer for amerikanske CFD, DMA og aktier

Saxo Bank overfører SEC § 31 gebyret på 23.10 per million handlet til kunderne, effektiv fra 4. Juli 2017 på amerikanske børser, CFD DMA og aktiesalgs transaktioner, hvor kundes ordrer er foretages direkte i det underliggende marked. Dette gebyr gælder kun for amerikanske børser.

For mere information, læs venligst  presse meddelelsen udgivet af U.S. Securities And Exchange Commission.

Pre-Opening ordre fylder i markedet i USA

I amerikanske markeder, konsoliderer Saxo Bankslikviditet fra en række kilder som tillæg til de primære børser.
 
Når der er en forsinkelse i åbningen af den primære udveksling, kan ordrer fyldes fra disse andre kilder inden der påbegyndes handel på den primære børs.

Updated 01 March 2016

Corporate Actions

Bonus rettigheder

Yderligere aktier fordeles på Ex-date.

Udlodning af kapitalgevinst

Kontantbeløb indbetales på ex-dagen med valør på udbetalingsdagen.

Kontant udbytte

Kontante reguleringer der bogføres afspejler markedsprisen bevægelse, men den faktiske værdi af betalingen vil blive afgjort på Betalingsdato.

Udbyttebetaling fra aktiepositioner vil blive krediteret til kunderne konto med  fratrukket standart skat. Saxo Bank kan i øjeblikket ikke understøtte eller tilbyde præferentielle beskatningssatser, der kan være på grund bopæl eller juridisk status.

Sletning af åbne ordrer som følge af ”Corporate Actions”.

Dagen før en Corporate Action begivenhed er planlagt til at træde i kraft (den Ex-dato), vil åbne ordrer slettes for visse typer af begivenheder.

Følgende oplysninger er reglerne for en sådan adfærd:

Event Type Never delete orders Always delete orders Rule defined below
Tender offers x
Stock splits x
Reversed stock split x
Bonus issues x
Mandatory Mergers x
Spin offs x
Ticker changes x
De-listings x
Cash dividends x
Stock dividends x
Optional dividends x
Right issues x

For udbytte og tegningsrettigheder, vil alle åbne ordrer for det givne instrument blive slettet, hvis ændringen i markedsprisen beregnes til at være over 20% på grund af en ”Corporate Action” begivenhed.

Udbetaling af udbytte

Som standard udbetales udbytte kontant. Kunder kan dog vælge at modtage udbytte i form af aktier. Kontantbeløb bogføres på udbetalingsdagen på baggrund af beholdninger på ex-dagen. Aktier tildeles, så snart geninvesteringssatsen er bekræftet med valør på udbetalingsdagen.

Papirer med handlebare kuponer tildeles på ex-dagen. Som standard udbetales udbytte i form af aktier. Kunder kan dog vælge at modtage udbytte i form af kontantbeløb. Kunder kan vælge udbetalingsform ved manuelt at tilføje stående instrukser på papirniveau.

Model for geninvestering af udbytte (DRIP)

Som standard udbetales udbytte kontant. Kunder kan dog vælge at modtage udbytte i form af aktier. Kontantbeløb bogføres på udbetalingsdagen på grundlag af beholdninger på ex-dagen. Aktier tildeles, så snart geninvesteringssatsen er bekræftet med valør på udbetalingsdagen. Kunder, der ønsker at geninvestere udbytte, kan manuelt tilføje stående instrukser om dette på papirniveau.

Valgfri Udbytte

Som standard er udbytter kontant. Dog kan kunderne vælge at modtage aktier. Aktierne vil blive tildelt, når geninvesteringssatsen bekræftes for en bestemt betalingsdato.

Fraktioneret erstatning

En fraktioneret aktie er mindre end en fuld aktie, og kan opstå som resultat af en Corporate Action.

For følgende corporate actions, betaler Saxo Bank kontant kompensation for fraktioner:

 • Aktie splits
 • Omvendt aktiesplit
 • Ekstra udbytte af beholdningspositioner
 • Fusioner
Likvidation

Beholdninger i det likviderede selskab vil blive fjernet. Et eventuelt provenu af likvidation vil blive udbetalt.

Fusioner & fusioner med valg

For obligatoriske Fusioner er der forskellige resultater:

 1. Kontant (fordelt på Pay-Date)
 2. Aktier (fordelt på Ex-Date)
 3. Mix af kontanter & og aktier (fordelt på Ex-dato)

For fusioner med valg, har kunder mulighed for at vælge inden fristen.

Nye Positioner i ikke-online handlede instrumenter

Nogle gange kan en Corporate Action involverer et instrument, der ikke er omsættelige online hos Saxo Bank.

Under disse omstændigheder er de proceduren som følger:
 
Positioner i nye instrumenter, der ikke handles på nettet, som følge af en ”Corporate Action”, bogføres til kunders konto. Instrumentet vil blive tilføjet kundens konto til rapportering.

Opkøbstilbud

Kunder, der har investeret i den aktuelle aktie, vil have mulighed for at deltage i et opkøbstilbud.

Tegningsrettigheder

Kunder som har aktiebeholdninger kan modtage tegningsrettigheder, og kan vælge at sælge disse rettigheder eller tegne nye aktier. Hvis Saxo Bank ikke har modtaget et svar fra kunder inden deadline fastsat af Saxo Bank, vil banken om muligt sælge rettighederne på vegne af vores kunder, før de udløber.

Hvis rettighederne er ikke-omsættelige, vil de bortfalde og blive værdiløs. Provenuet fra salget vil blive distribueret til vores kunder. Grunden til at banken udfører denne handling, er at forhindre rettigheder for at være værdiløse, når de udløber.

Australske Corporate Actions

For visse typer af Croporate Actions, herunder, men ikke begrænset til, “Non Renouncable Rights Distribution”, “Subscription Offers”, “Entitlement Offers”, “Rapid Offers”, “Retail Offer”, har noterede australske sleskaber under visse omstændigheder mulighed for at reducere allokeringen til nul, og Saxo Bank vil derfor kun afregne berettigede beløb til kunder på betalingsdagen. 
 
Bemærk, at det siden marts 2009 ikke har været muligt for Saxo Bank at deltage i “Share Purchase Plans Events” (SPP). Dette skyldes en beslutning truffet af ACSA (Australian Custodial Services Association).

Aktieudbytte

Yderligere aktieudbytte udbetales på Ex-dato med valør på betalingsdagen.

Specielle Corporate Action Events

Særlige og sjældne Corporate Actions, der ikke falder ind under de beskrivelser ovenfor kan forekomme.

Saxo Bank vil håndtere sådanne Corporate Actions i den bedste interesse for kunden i det omfang, tiden og de operationelle procedurer vil tillade.

Aktieudbytte

Yderligere aktieudbytte udbetales på Ex-dato med valør på betalingsdagen.

Aktiesplit / Omvendt aktiesplit

Nye aktiepositioner tildeles på Ex-date.

Skatter og afgifter på Corporate actions

Skatter og afgifter kan også forekomme på andre corporate action end kontant udbytte, såsom gebyr på et aktie udbytte eller skat på en fusion.

Når sådanne skatter og afgifter forekommer vil Saxo Bank debitere kundens konto i overensstemmelse hermed.

Købstilbud

Kunder med aktier i porteføljen har mulighed for at afgive købstilbud.

Udnyttelse af warrants

Kunder med warrants har mulighed for at udnytte disse inden udløb. Warrants, der ikke sælges eller udnyttes, udløber og bliver da værdiløse.

Updated 14th Oct, 2013

Risikoadvarsel for aktier og ETF'er

Aktier og ETF'er er kategoriseret som gule eller røde produkter afhængigt af det enkelte instrument.


Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes retail-kunder, som grønne, gule eller røde, afhængigt af produktets kompleksitet og risiko.

Din browser kan ikke vise websiden korrekt

Vores hjemmeside er blevet optimeret og bruger nu iOS 9.X og IE10 eller nyere. Hvis du bruger et ældre system eller en anden browser, kan vores hjemmeside se anderledes ud. For at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at opdatere din browser eller dit system.