Se priser og betingelser

Handelsbetingelser for kontraktoptioner

Nedenstående kontraktoptioner er tilgængelig via Saxo Trader platformen: 

Specifikationer kontrakt optioner

Som udgangspunkt er det ikke muligt at shorte kontraktoptioner. Dette er kun muligt, såfremt man opnår en avanceret margin profil. Har du spørgsmål til dette, er du meget velkommen til at kontakte os.

At en ordrer bliver delvist fyldt kan ske, når man opererer med limit ordrer. Den del der ikke bliver fyldt forbliver en limitordre, som måske vil blive fyldt inden ordren udløber. Markedsordrer kan blive fyldt på forskellige niveauer, prisen du betaler, vil være et vægtet gennemsnit af disse.

Saxo Bank tilbyder to typer af kontraktoptioner, som i sidste ende  er bestemt af den individuelle børs.

Amerikanske optioner kan du exercise online på hvilket som helst tidspunkt inden udløb, mens europæiske kun kan blive auto-exercised ved udløb.
 
Når amerikanske kontraktoptioner er in-the-money kan den blive exercised til en specifik futures kontrakt, som så vil være synlig i kontooversigten.
 
Når kontrakt optioner udløber vil positionen forblive synlig i kontooversigten indtil valørdagen.
 
En in-the-money europæisk kontraktoption kan kun blive exercised ved udløb.

Indehavere af en lang position i amerikanske optioner kan eksekvere optionen på et hvilket som helst tidspunkt inden udløb med undtagelse af den sidste handelsdag. For at eksekvere en lang optionsposition kan en eksekveringssanmodning indtastes i handelsapplikationen; under "Kontooversigt".

Når eksekveringsanmodningen er indtastet bliver optionspositionen lukket til kurs 0, og en position i det underliggende instrument oprettes til strikekursen. Dette sker øjeblikkeligt.

Kunder bør altid overveje at lukke optionspositionen på markedet og erhverve det underliggende instrument separat. Ofte overstiger markedsværdien af optionen den urealiserede gevinst fra åbningen af den underliggende position til strikekursen.

Valutaoptioner på CME må ikke eksekveres out of the money, hvorfor sådanne anmodninger vil blive annulleret.

Når du holder en lang position med fuld præmie på kontraktoptioner, bliver præmiens størrelse fratrukket din kontantbalance.  Det er ikke muligt at bruge optionsværdien som sikkerhedsstillelse for marginhandel, udover det der er indikeret i margin reduktionsskemaerne. 

Saxo Bank behandler futures præmier som en udskudt præmie.

Det er kun markedskonventioner som på daglig basis involverer kundernes kontantbalance, det gælder ikke urealiserede gevinster/tab. I stedet vil den oprindelige præmie, stadig fremgå som en transaktion der ikke er bogført indtil den endelige valørdato for kontraktoptioner eller når positionen bliver lukket.

På denne måde vil alle andre værdier på kontooversigten blive behandlet på samme måde som fuld præmie optioner.

Ved handel med Kontraktoptioner hos Saxo Bank er alle Optionspositioner underlagt en automatisk eksekveringsprocedure ved udløb:

  • Alle lange positioner på in-the-money Optioner antages at blive eksekveret
  • Alle korte positioner på in-the-money Options antages at blive tildelt
  • Alle positioner på out-of-the-money bliver ikke eksekveret 

En call option er in-the-money, når strikekursen er under markedsprisen for det underliggende aktiv. En put option er in-the-money, når strikekursen ligger over markedsprisen for det underliggende aktiv. Opgivelse af in-the-money-positioner understøttes ikke. Således skal klienter lukke deres Optionspositioner før udløb.

Nogle børser kan have forskellige tærskler for at afgøre, om en option er OTM eller ITM. Typisk er kun en tick ITM, hvilket dog ikke gælder Hong Kong aktieoptioner, hvor en option kun eksekveres/tildeles, hvis den er mindst 1,5% ITM. Ellers betragtes optionerne som OTM.

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.