Handelsbetingelser for kontraktoptioner

Nedenstående kontraktoptioner er tilgængelig via Saxo Trader platformen: 

Specifikationer kontrakt optioner

Som udgangspunkt er det ikke muligt at shorte kontraktoptioner. Dette er kun muligt, såfremt man opnår en avanceret margin profil. Har du spørgsmål til dette, er du meget velkommen til at kontakte os.

At en ordrer bliver delvist fyldt kan ske, når man opererer med limit ordrer. Den del der ikke bliver fyldt forbliver en limitordre, som måske vil blive fyldt inden ordren udløber. Markedsordrer kan blive fyldt på forskellige niveauer, prisen du betaler, vil være et vægtet gennemsnit af disse.

Saxo Bank tilbyder to typer af kontraktoptioner, som i sidste ende  er bestemt af den individuelle børs.

Amerikanske optioner kan du exercise online på hvilket som helst tidspunkt inden udløb, mens europæiske kun kan blive auto-exercised ved udløb.
 
Når amerikanske kontraktoptioner er in-the-money kan den blive exercised til en specifik futures kontrakt, som så vil være synlig i kontooversigten.
 
Når kontrakt optioner udløber vil positionen forblive synlig i kontooversigten indtil valørdagen.
 
En in-the-money europæisk kontraktoption kan kun blive exercised ved udløb.

Når man investerer med kontaktoptioner i Saxo Bank, vil alle optioner bliver exercised automatisk ved udløb:

  • Alle lange positioner(Long positions) som er in-the-money antages at blive exercised.
  • Alle korte positioner(Short positions) som er in-the-money antages at blive tildelt.
  • Alle positioner som er out-of-the-money bliver ikke exercised.

En Call option er in-the-money når strikeprisen er lavere end den aktuelle pris på det underliggende aktiv.

 

Når du holder en lang position med fuld præmie på kontraktoptioner, bliver præmiens størrelse fratrukket din kontantbalance.  Det er ikke muligt at bruge optionsværdien som sikkerhedsstillelse for marginhandel, udover det der er indikeret i margin reduktionsskemaerne. 

Saxo Bank behandler futures præmier som en udskudt præmie.

Det er kun markedskonventioner som på daglig basis involverer kundernes kontantbalance, det gælder ikke urealiserede gevinster/tab. I stedet vil den oprindelige præmie, stadig fremgå som en transaktion der ikke er bogført indtil den endelige valørdato for kontraktoptioner eller når positionen bliver lukket.

På denne måde vil alle andre værdier på kontooversigten blive behandlet på samme måde som fuld præmie optioner.