Margininformation

Gennemgå vores marginkrav og andre oplysninger relateret til marginhandel med Saxo Bank.

Hvad angår marginsatser for professionelle investorer, henvises til marginoplysninger for professionelle investorer.

Den initiale margin og vedligeholdelsesmarginen skal beskytte dig mod negative markedsforhold ved at skabe en buffer mellem din handelskapacitet og niveauet for margin close-out.

  1. Initial margin: Ved ordreafgivelsen, dvs. inden handel, tjekkes marginen for at sikre, at der ved åbning af en ny position kan stilles tilstrækkelig sikkerhed på kontoen til at overholde kravet til initial margin for hele marginporteføljen.
  2. Vedligeholdelsesmargin: Marginen tjekkes løbende for at sikre, at kontantbeløbet eller den godkendte marginsikkerhed på kontoen er tilstrækkelig til at opretholde en eller flere åbne positioner. Vedligeholdelsesmarginen anvendes til at beregne marginudnyttelsen, og der vil blive foretaget close-out, så snart du ikke opfylder kravet til vedligeholdelsesmargin.

Læs mere om initial margin og vedligeholdelsesmargin her.

Marginkravene for valutaoptioner beregnes pr. valutakryds (for at sikre overensstemmelse med konceptet for niveaudelte marginer iht. valutaspot og terminskontrakter) og iht. udløbsdatoen. I hvert valutakryds er der en øvre grænse for det marginkrav, der har den højeste potentielle eksponering for alle valutaoptions-, valutaspot- og terminskontraktpositioner ganget med det normale spot-marginkrav. Denne beregning tager også højde for den potentielle udligning mellem valutaoptions-, valutaspot- og terminskontraktpositioner.

Ved begrænsede risikostrategier, f.eks. et kort call spread, beregnes marginkravet for en portefølje af valutaoptioner, som det maksimale fremtidige tab.

Ved ubegrænsede risikostrategier, f.eks. "naked short"-optioner, beregnes marginkravet som det nominelle beløb ganget med det normale spot-marginkrav.

Niveaudelte marginsatser er gældende for marginberegningen for valutaoptioner, når en kundes marginkrav afhænger af det normale spot-marginkrav for valuta og ikke det maksimale fremtidige tab. De normale spot-marginkrav for valuta er niveaudelt baseret på pålydende værdi i USD. Jo højere den pålydende værdi er, des højere er marginsatsen potentielt. Det niveaudelte marginkrav bregnes pr. valutakryds. I marginberegningen for valutaoptioner er det normale spot-marginkrav i hver krydsvaluta den niveaudelte, eller blandede, marginsats, der er fastsat på baggrund af den højeste potentielle eksponering for alle valutaoptions-, valutaspot- og terminskontraktpositioner.

Eksempel 1: Kort call spread eller begrænset risikostrategi

Du sælger et call spread på 10 mio. USDCAD til strike-kurs 1,41 og 1,42. 
Den aktuelle spotkurs er 1,40. 
Marginkravet vil være det maksimale fremtidige tab på 71.429 USD (10 mio. x (1,42 – 1,41) = 100.000 CAD / USD ved 1,40).

Eksempel 2: Ubegrænset tabsrisiko

Du sælger 10 mio. USDCAD som put option. Du har en ubegrænset tabsrisiko. Marginkravet beregnes derfor som den pålydende værdi ganget med det normale spot-marginkrav.

Den gældende spot-marginsats bestemmes af den højeste potentielle eksponering, som er 10 mio. USD. 
Den gældende spotsats er således den blandede marginsats på 2,2 % ((1 % x 3 mio. USD + 2 % x 2 mio. USD + 3 % x 5 mio. USD) / 10 mio.). 
Marginkravet er derfor 220.000 USD (2,2 % x 10 mio. USD).

Du kan klikke her for at se flere eksempler.

Marginberegningen for valutaoptioner gælder ikke touch-optioner. Åbne positioner vil dog påvirke det beløb, du har 'Til rådighed til marginhandel' som vist i kontooversigten.

Hvis der derfor er marginpositioner på kontoen, stiger 'Marginudnyttelse', hvis der tilføjes positioner i touch-optioner.

Bemærk. Før positionen åbnes, foretages der et tjek for at sikre, at du ikke utilsigtet kan åbne en position i touch-optioner, der vil øge marginudnyttelsen til over 100 %.

Sikkerhedsstillelse i forbindelse med marginhandel
(Kun professionelle kunder)

Saxo Bank giver professionelle kunder mulighed for, at en procentdel af investeringen i visse aktier og ETF'er kan anvendes som sikkerhed for marginhandelsaktiviteter. Værdien af sikkerhedsstillelse med en aktie- eller ETF-position afhænger af den enkelte aktie eller ETF's rating – se omregningstabellen nedefor.

Rating
1
2
3
4
5
6
Værdi af sikkerhedsstillelse for position
75 %
50 %
50 %
25 %
0 %
0 %

Eksempel: 75 % af værdien af en aktie- eller ETF-position med rating 1 kan anvendes som sikkerhed (i stedet for kontantbeløb) ved handel med marginprodukter såsom valuta, CFD'er, futures og optioner. Bemærk, at Saxo Bank forbeholder sig ret til at reducere eller fjerne muligheden for brug af aktie- eller ETF-investeringer som sikkerhed for store positionsstørrelser eller aktieporteføljer, der anses for at være forbundet med meget høj risiko.

Klik her for at se en komplet liste over tilgængelige aktier, ratings og værdi af sikkerhedsstillelse.

Klik her for at se en komplet liste over tilgængelige ETF’er, ratings og værdi af sikkerhedsstillelse.

Læs mere om konti for professionelle kunder her.

Saxo Bank giver professionelle kunder mulighed for, at en procentdel af investeringen i visse obligationer kan anvendes som sikkerhed for marginhandelsaktiviteter.

Værdien af sikkerhedsstillelse med en obligationsposition afhænger af den enkelte obligations rating, sådan som det er beskrevet nedenfor:

Rating-definition*Sikkerhedsprocent
Højeste rating (AAA)95 %
Meget høj kvalitet (AA)90 %
Høj kvalitet (A)80 %

 

* ifølge Saxo Banks interne rating

Eksempel: 80 % af markedsværdien af en obligationsposition med A-rating kan anvendes som sikkerhed (i stedet for kontantbeløb) ved handel med marginprodukter såsom valuta, CFD'er, futures og optioner.

Bemærk, at Saxo Bank forbeholder sig ret til at reducere eller fjerne muligheden for brug af obligationspositioner som sikkerhed.

Du kan få yderligere oplysninger eller anmode om ratingen for en specifik eller potentiel obligationsposition samt brug af denne som sikkerhed ved at kontakte fixedincome@saxobank.com eller din kunderådgiver.

Læs mere om konti for professionelle kunder her.

Klar til at gå i gang?

Det tager kun få minutter at åbne en konto

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.