Ofte stillede spørgsmål om obligationer

Hvilke obligationer er tilgængelige for online handel?

En bred vifte af de mest aktive og likvide stats- og virksomhedsobligationer i Europa, Asien, Mellemøsten og Afrika samt et begrænset antal latinamerikanske obligationer − i alt mere end 5.000 obligationer − er tilgængelige for onlinehandel. Udbuddet af latinamerikanske obligationer og amerikanske virksomhedsobligationer ventes at blive øget i den nærmeste fremtid.

Kan jeg handle en obligation, der ikke er tilgængelig for online handel?

Saxo Bank tilbyder handel med 33.000 obligationer offline. Der er derfor en god chance for, at du kan handle den obligation, du er interesseret i, offline. Kontakt Saxo Bank for at høre om muligheden for at handle den konkrete obligation offline. Hvis det er tilfældet, vil den blive handlet manuelt, men den vil stadig fremgå af din kontooversigt, ligesom alle andre positioner.

Hvad er handelstiderne for online handel?

Obligationer kan handles online 24/5, hvis det pågældende underliggende obligationsmarked er åbent. Handelstiderne vil være begrænset til dagtimerne, hvor likviditeten på de pågældende underliggende obligationsmarkeder er bedst (dvs. europæiske statsobligationer er åbne for handel i dagtimerne i Europa). 

Hvor og hvordan skaffer Saxo likviditet til online handel med obligationer?

Obligationer handles primært på det internationale OTC-marked og sjældnere på børser. Saxo Bank benytter sit netværk bestående af mere end 40 obligationshandlere og -banker på OTC-markedet til at stille de bedste kurser til kunden. Læs mere under "Hvordan fungerer en markedsordre?".

Hvad er den maksimale handelsstørrelse?

Der fastsættes maksimumgrænser i henhold til normale markedsforhold på de underliggende obligationsmarkeder. Grænserne er fra EUR 1 mio. eller mere for virksomhedsobligationer til EUR 25 mio. eller mere for statsobligationer.

Hvad er den mindste handelsstørrelse?

Obligationer har forskellige minimumsstørrelser for handel, som kan være helt op til 50.000, 100.000 eller 200.000 i den pågældende valuta. Du kan se minimumshandelsstørrelser og -antal for de enkelte obligationer under konto > Handelsbetingelser og i Handelsvinduet. Der handles dog også obligationer i mindre størrelser, som også vil være tilgængelige (der gælder en minimumsgrænse på 10.000 i euro eller dollars på alle onlineobligationer, selv om den underliggende minimumshandelsenhed for obligationen er lavere).

Kan jeg handle til den kurs, der fremgår af platformen?

Den kurs, der fremgår af platformen for en onlineobligation på din Trade Ticket, er en vejledende realtidskurs baseret på vejledende kurser på OTC-markedet for obligationer. Den aktuelle handelskurs kan derfor afvige fra denne kurs. Læs mere under "Hvordan fungerer en markedsordre?". Desuden er den kurs, der fremgår af kontooversigten på din konto, en vejledende kurs, der gælder ved dagens afslutning. Den kan afvige fra den faktiske handelskurs samt den kurs, der fremgår af dine Trade Tickets.

Hvordan fungerer en markedsordre?

Markedsordre er standardordren for obligationshandel. Markedsordrer for obligationer eksekveres – i modsætning til aktier – ikke på børser, men sendes til en stor global gruppe af lividitetsudbydere, der gennemfører handlen i løbet af få sekunder. Den vejledende realtidskurs er den maksimale kursgrænse for markedsordren. Hvis ordren ikke gennemføres i løbet af 45 sekunder, vil den automatisk blive annulleret eller makuleret. Det er ikke muligt at ændre gyldighedstiden for markedsordrer. 

Hvad sker der, hvis en ordre makuleres?

Hvis vi ikke opnår en kurs, der er bedre eller lig med den maksimale kursgrænse (den vejledende realtidskurs, som er beskrevet ovenfor), vil ordren automatisk blive annulleret eller makuleret. I dette tilfælde er du velkommen til at kontakte Saxo Bank for at høre om muligheden for at handle den specifikke obligation offline. Makuleringen finder sted efter 30-45 sekunder afhængigt af det konkrete obligationsmarked.

Hvordan fungerer en limit-ordre?

Når du placerer en limit-ordre, sendes den automatisk til de mest relevante af de tilgængelige børser. Limit-ordrer anvendes normalt til at placere ordrer uden for eller i midten af et spread eller med et specifikt limit. Limit-ordrer fungerer kun på en børs, og det kan derfor ske, at den ikke udføres på nogen børs på grund manglende likviditet, mens der er mulighed for at eksekvere en markedsordre (hvor likviditet ikke er baseret på børser, men på OTC-markedet for obligationer). Det er muligt at fastsætte en gyldighedstid for en limit-ordre.

På hvilke obligationer kan du placere limit-ordrer?

Limit-ordrer kan kun placeres på udvalgte obligationer med tilstrækkelig likviditet på børser. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information om limit-ordrer på børser.

Findes der andre tilgængelige ordretyper?

I øjeblikket er ingen andre ordretyper tilgængelige for onlinehandel med obligationer.
Findes der grafer, der understøtter obligationer?
Der er i øjeblikket ingen grafer, der understøtter onlinehandel med obligationer.

Er delvis eksekvering en mulighed?

Både limit-ordrer og markedsordrer er baseret på et alt eller intet-system. Alle ordrer eksekveres derfor enten 100 % eller slet ikke. Delvis eksekvering af ordrer er således ikke mulig.

Hvordan behandles ordrer?

Ordrebehandlingen er fuldt digitaliseret, og robotteknologi sikrer en optimal kundeoplevelse, hvad angår priser og eksekvering.

Hvad skal jeg betale for handlen?

Kurtage for obligationshandel er som følger:

Marked

Standard

Active*

Europæiske statsobligationer

0,20 %
(minimum EUR 80)**

0,05 %
(minimum EUR 50)**

Amerikanske statsobligationer***

0.20%

(minimum EUR 80)**

0.05%

(minimum EUR 50)**

Europæiske og amerikanske virksomhedsobligationer

0,20 %
(minimum EUR 80)**

0,10 % **
(minimum EUR 50)**

Obligationer fra nye vækstmarkeder

0,20 %
(minimum EUR 80)**

0,10 %
(minimum EUR 50)**

*Kontakt din kunderådgiver for yderligere oplysninger. 
** Eller tilsvarende i en anden valuta.
*** Ved handel med amerikanske statsobligationer er der indeholdt et eksternt effektueringsgebyr for adgang til dette marked. 
Gebyret er på mellem 0,000335 % og 0,0004%.

Er der yderligere omkostninger forbundet med obligationer?

Ud over kurtage på obligationshandler opkræves der et depotgebyr for obligationspositioner. 

 

 

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.