Options

Optioner - Handel med lange call-optioner og put-optioner

Niveau: Begynder / Længde: 16 minutter / Sider: 18

I dette modul lærer du, hvordan du udnytter kursbevægelser på de finansielle markeder ved at købe call og put optioner. Vi gennemgår også to eksempler med begge optionstyper. Vi guider dig igennem processen og ser på, hvordan man finder en handelsmulighed, markedsudviklingen, valg af udløbsdato osv. Og du vil se, hvordan en handel forløber fra start til slut.


Vi bruger Facebook som et eksempel på en lang call-option...

... selv et ganske beskedent beløb kan give dig et stort afkastpotentiale.


For at give dig en bedre forståelse for hele handelsprocessen, gennemgår vi to handler. Begge vil blive gennemgået i forhold til, hvordan man bedst kan vælge en udløbsdato og en strike-kurs. Vi vil også kigge på, hvordan gevinst og tab opstår, og se nærmere på "exercise" og "tildeling". Når vi har gennemgået begge handler, giver vi dig en kort quiz, så du kan teste din viden.

  • Lang put-option, lang call-option – hvordan fungerer det? 
  • Gennemgå "MG", maksimal gevinst, og "ML", maksimalt tab. 
  • Hvordan ser "optionskæden" ud? 
  • Valg af strike-kursen in-the-money.