Options

Optioner - Lang vs. kort, tildeling, exercise og "moneyness"

Niveau: Begynder / Længde: 9 minutter / Sider: 7

I dette modul lærer du forskellen mellem at have en lang og en kort optionskontrakt. Desuden vil vi forklare processen med tildeling og udnyttelse og se på "moneyness" i en optionskontrakt.


Forskellen på at være lang eller kort i en option, og hvilke forpligtelser, det medfører.

"Moneyness" er et centralt aspekt af optionshandel.


En options værdi består af to elementer: Den indre og den ydre værdi. Vi viser dig, hvordan de beregnes, og hvad de betyder for din handel.  

Afhængig af, om du har købt eller solgt en kontrakt, kan tidsværdien være til din ulempe eller fordel. Vi forklarer dig hvorfor. 

  • Hvad vil det sige at være lang eller kort? 
  • Processen, når du vil udnytte eller ”exercise” en option – "exercise"
  • Hvad er forskellen på den indre og den ydre værdi? 
  • Forskellene mellem "in-", "out-" og "at-the-money"