Bonds

Obligationer - Prisen på en obligation (2. del)

Niveau: Begynder / Længde: 17 minutter / Sider: 11

I forlængelse af 1. del skal vi nu forstå de markedspåvirkninger, der kan ændre kursen på en obligation. I denne anden tutorial om obligationskurser ser vi nærmere på de faktorer på det primære marked, der kan få kurserne til at ændre sig.


Adskillige faktorer påvirker obligationskurserne, og vi forklarer dem i dette modul.

Er der forskel på stats- og virksomhedsobligationer?


Formålet med denne tutorial er at give dig mulighed for at vurdere, hvorfor en bestemt obligationskurs har ændret sig, og hvad der kan få den til at ændre sig i fremtiden. Ændringer i obligationskurserne har altid en umiddelbar effekt på dine urealiserede gevinster og tab, når du handler med obligationer, så du er nødt til at være opmærksom på disse faktorer. 

Vi vil se nærmere på:

  • Hvorfor obligationskurserne ændres 
  • Nuværende rentesats eller effektiv rentesats 
  • Ændringer i renterne 
  • Likviditetspræmie 
  • Ændringer i obligationens kreditvurdering