Bonds

Obligationer - Prisen på en obligation (1. del)

Niveau: Begynder / Længde: 11 minutter / Sider: 7

Dette modul er første del af to om obligationskurser og udgør samtidig starten på en dybere gennemgang af obligationshandel i sekundærmarkedet.


Kurser på obligationer er angivet i procent. Hvordan kan det være?

Hvad er "akkumuleret kuponrente" på en obligation?


Sekundærmarkedet er stedet, hvor alle obligationer handles efter den første udstedelse har fundet sted. Det er primært kursen på sekundærmarkedet, der er vigtig for obligationsinvestorer. Det er vigtigt at forstå egenskaberne omkring den noterede kurs på en obligation. I dette første modul viser vi dig, hvordan du beregner den endelige købesum på baggrund af noteringskursen på obligationen. Vi gennemgår også, hvorfor investoren betaler "dirty" kursen i stedet for den noterede "clean" kurs i forbindelse med en obligationshandel. Vi kigger bl.a. nærmere på:

  • Kursen på en obligation angives i procent. Hvorfor og hvad betyder dette?
  • Handel på baggrund af den noterede "clean" kurs på en obligation
  • Akkumuleret kuponrente
  • Den endelige købssum - også kendt som "dirty" kurs