Finansiel ordliste – U til Z

Den finansielle ordliste er udviklet for at give hurtig adgang til definitioner på termer og koncepter, som bruges på valuta-, penge-, aktie-, råvare- og gældsmarkeder.

U

Underliggende/Underliggende aktiv:

Det aktiv, hvorpå en futures- eller optionskontrakt er baseret.

Urealiseret margin P-L

Urealiseret gevinst/tab på positioner i marginbaserede produkter.

Positioners urealiserede værdi

Summen af ikke-marginpositioner (værdien af sikkerheden), urealiseret margingevinst/-tab (urealiseret værdi af alle åbne positioner) og lukkeomkostninger (kurtager og gebyrer)).

Anvendt til marginkrav

Det beløb, der aktuelt anvendes til dækning af en position, og som kombinerer kontantsaldoen og værdien af ikke bogførte valutaspot og forwardpositioner samt den implicitte værdi af ikke bogførte valutaoptionspositioner.

V

Valørdato

Den dato, hvor afregning af beløbet for en handelstransaktion finder sted på din konto.

Vanilla option

En almindelig option uden særlige funktioner.

Variabel valuta

Er inden for valutahandel den valuta, som investorerne betaler med eller modtager, når de handler.

I EURUSD er den variable valuta f.eks. USD, dvs. at én EUR har en variabel værdi i USD.

Når man køber EUR, betaler man med USD, og når man sælger EUR, modtager man USD.

Den anden valuta (EUR i eksemplet ovenfor) kaldes basisvalutaen.

Variationsmargin

Ved afslutningen på hver handelsdag opgøres traderens positioner til markedsværdien på baggrund af den daglige afviklingskurs og giver derved mulighed for tab eller gevinst, som overføres eller trækkes fra kontoen.

Vega

Et redskab, der anvendes til at beskrive en ændring i værdien af en option, når volatiliteten af det underliggende aktiv ændrer sig.

Visning

En Visning er et begreb opfundet af Saxo Bank, som betegner en enkel fane i skærmens arbejdsområde, som indeholder både handels- og informationsmoduler.

Visninger kan tilføjes, ændres eller slettes efter behov.

Man kan f.eks. oprette en Visning for handelsspecifikke instrumenter såsom dollar/yen, hvilket omfatter modulerne graf, handel og analyse specielt for dollar/yen.

Man vil også typisk få brug for en Visning specielt for kontoopgørelser. Platformen indeholder et antal standardvisninger, som man kan starte med.

Volatilitet

Der findes to former for volatilitet:

  • Historisk volatilitet er den faktiske volatilitet baseret på den volatilitet, der er realiseret ved tidligere bevægelser på markedet.
  • Implicit volatilitet er den volatilitet, der kan læses ud af kursen på en option. Den implicitte volatilitet er således den forventede spredning i bevægelserne i et underliggende aktivs kurs, der forudsiges over optionens løbetid og er afledt af de kendte kurser på optioner og de andre parametre, der anvendes ved beregningen af disse kurser.
W

Arbejdsområde

Arbejdsområder indeholder det samlede platformlayout, herunder hvad Saxo Bank kalder Visninger, handelsmodulerne inde på Visningerne samt eventuelle brugertilpassede modulindstillinger. Med denne platform kan du gemme et hvilket som helst antal arbejdsområder som separate filer (.cs2-filer).

Ud over at gemme det aktuelle arbejdsområdelayout kan man også gemme en arbejdsområdeskabelon (.cst-filer), dvs. et grundlayout, som kan indlæses igen, hvis man fortryder eventuelle ændringer foretaget i arbejdsområdet.

X Y Z

Afkast

En stigning i værdien af virksomhedens aktier plus det udbytte, der udbetales pr. aktie for det foregående år.

Din browser kan ikke vise websiden korrekt

Vores hjemmeside er blevet optimeret og bruger nu iOS 9.X og IE10 eller nyere. Hvis du bruger et ældre system eller en anden browser, kan vores hjemmeside se anderledes ud. For at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at opdatere din browser eller dit system.