Tilbage
Details Cookies
Danmark
Vigtige oplysninger om marginprodukter

CFD'er er komplekse instrumenter og er forbundet med en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. 75 % af alle detailinvestorer mister penge, når de handler CFD'er via denne udbyder. Du bør overveje, om du har forstået, hvordan CFD'er, valutaprodukter og vores øvrige produkter fungerer, og om du har råd til at løbe risikoen for at miste dine penge.

Cookiepolitik

Dette websted anvender cookies for at tilbyde dig en bedre oplevelse, når du browser på webstedet, ved at aktivere, optimere og analysere driften af webstedet samt for at levere personligt tilpasset annoncer og give dig mulighed for at oprette forbindelse til sociale medier. Ved at vælge "Acceptér alle" giver du samtykke til brugen af cookies og den relaterede behandling af personoplysninger. Vælg "Administrer samtykke" for at administrere dine indstillinger for samtykke. Du kan til enhver tid ændre dine indstillinger eller trække dit samtykke tilbage via siden om cookiepolitik. Læs vores cookiepolitik her og vores persondatapolitik her

Brown

Brown Advisory Ethical Selection (USD) – Kommentar til 4. kvartal 2020

SaxoSelect Commentaries
Aktivklasser
Amerikanske aktier
Handlede instrumenterAktier
InvesteringsstilFundamentalanalyse med fokus på miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold (ESG)
Afkast for kvartalet12,7 % (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til aktuel årsrate (siden oprettelse): 25 %

Markedsoversigt

Efter COVID-19-pandemiens kraftige udvikling i den seneste tid reagerede markederne positivt på de opløftende vaccineudmeldinger og pengepolitiske stimuli. Gode regnskabstal fra en række selskaber inden for teknologi, sundhed og cyklisk forbrug lagde også en bund under markedets optimisme.  Ved indgangen til 2021 har optimismen sendt value-aktier og small cap-aktier til nye højder.

2020 har været et dramatisk år for markedsdeltagerne.  I mange brancher er udviklingen gået så stærkt, at det er vanskeligt at sige noget om, hvad fremtiden vil bringe.  Brown Advisorys kapitalforvaltningsteam forsøger ikke at komme med brede forudsigelser for markederne og forvalter heller ikke porteføljerne ud fra en top-down-tilgang.  I stedet fokuserer teamet på at analysere fundamentale forhold og bæredygtighedsforhold, styrke god kommunikation i forvaltningsteamet og forvalte porteføljen med en langsigtet investeringshorisont.  Markedet er præget af uro, men teamet er fortsat styret af individuelle selskabsanalyser og porteføljer opbygget ud fra en bottom-up-tilgang.  

Hvad kvartalsresultaterne angår, blev den gode udvikling inden for kommunikation og finans opvejet af en lille relativ svækkelse i andre undersegmenter. Med hensyn til sektoren kommunikation, var Disney en bemærkelsesværdig "outlier": Selskabet rapporterede en imponerende vækst i antallet af abonnenter af dets streamingtjeneste Disney Plus på etårsdagen for dens lancering. Udmeldingerne om COVID-19-vaccinerne styrkede forventningerne til besøgstallene for selskabets temaparker, hvilket påvirkede aktiekursen positivt. Den gode udvikling for finans skal ses over en bred kam: Investorerne havde været bekymret over mængden af lån med udskudt betaling i bankernes balancer, men nyheden om en COVID-19-vaccine tog noget af frygten for, at disse udskydelser ville blive omdannet til misligholdte lån. På den baggrund fik banksektoren som helhed store kursstigninger. Denne positive udvikling blev modvirket af en lidt skuffende udvikling i et par andre undersektorer; det var især undervægten i energi, der trak ned på baggrund af den efterspørgsel, undersektoren oplevede i 4. kvartal. Til gengæld viste undervægten i energi sig at bidrage positivt til afkastet for helåret. Udviklingen for strategien for helåret var forholdsvist bredt funderet med afvigelser hovedsageligt relateret til selskaber, der i særlig grad var påvirket af COVID-19 som følge af eksponering mod forretningsmodel snarere end bekymring for de fundamentale forhold (dvs. eksponering mod fysisk detailhandel). 

Porteføljeudvikling (efter omkostninger)

Okt.-2,0 %
Nov.
10,1 %
Dec.
4,4 %
2020
20,9 %
Siden oprettelsen (marts 2019)
 44 %

Brown Advisory Ethical Selections portefølje udnytter styrken i Brown Advisorys egne analyser af fundamentale og miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold med henblik på at opnå store investeringsafkast, der matcher investorværdien. Kapitalforvaltningsteamet ("teamet") har et dobbelt fokus i porteføljeopbygningsprocessen, nemlig at investere i selskaber, som teamet vurderer har gunstige ESG-profiler, og at isolere aktieudvælgelse som en væsentlig drivkraft for afkastet i forhold til markedet. 

Teamet søger at opnå dette ved at kombinere dybtgående fundamental forretningsanalyse og investeringsvurdering med objektiv porteføljeanalyse. Resultatet er en portefølje, hvor fokus er på at opnå positiv afkastudvikling i forhold til et benchmark for det brede marked og samtidig investere inden for rammerne af et ESG-investeringsuniverset.

Strategien gav en stigning i afkastet på 12,7 % i 4. kvartal og lå dermed en smule under afkastet for benchmarkindekset Russell 3000® Net Index på 14,7 %. Både porteføljen og benchmarkindekset gav et afkast på 20,9 % i kalenderåret 2020. 

De 10 største porteføljebeholdninger (pr. 31/12/2020)
42,7 % af den samlede portefølje

De 10 største aktiepositioner% af portefølje
KKR & Co. Inc. Klasse A5,7
Amazon.com, Inc.5,1
Alphabet Inc. Klasse A4,9
Marvell Technology Group Ltd.4,3
Walt Disney Company4,2
Visa Inc. Klasse A4,2
Sherwin-Williams Company3,9
Canadian National Railway Company3,5
Zoetis, Inc. Klasse A3,5
Nomad Foods Ltd.3,4

Positioner med det bedste afkast

Walt Disney Company bidrog mest til resultatet i kvartalet med et samlet afkast på 46,0 %.  Selskabet rapporterede en imponerende vækst i antallet af abonnenter af dets streamingtjeneste Disney Plus på etårsdagen for dens lancering. Desuden styrkede udmeldingerne om COVID-19-vaccinerne forventningerne til besøgstallene for selskabets temaparker, hvilket påvirkede aktiekursen positivt.

Charles Schwab bidrog næstmest til resultatet med et samlet afkast på 46,9 % i årets sidste kvartal. Aktiemarkedernes fortsatte styrke, stigende renter og øget optimisme med hensyn til TD Ameritrade-aftalen fik Charles Schwab-aktien til at stige i 4. kvartal.  

Alphabet Inc. øgede omsætningen med 15 % i kvartalet på baggrund af et stigende reklameforbrug, og at væksten i online digitale tjenester kom alle forretningssegmenter (Search, YouTube, Cloud og Play) til gode. Selskabet var i stand til at styre udgifterne og viste dermed gearing af driftsmarginen. Investorerne ignorerede usikkerheden om antitrustlovgivningen og handlede dermed Alphabet-aktien op på 20,1 %, da den underliggende forretningsmodel fortsat er solid.

Positioner med det laveste afkast

American Tower fik et godt resultat, men aktien var svag med et fald på 6,7 %, da investorerne forventer en opbremsning i væksten i 2021.  Investorerne forventer, at en række faktorer på kort sigt vil påvirke væksten negativt, herunder T-Mobiles dekommissionering af tårne, usikkerhed om regulatoriske tiltag i Indien og vækstopbremsning i AT&T's udrulning af FirstNet.  Trods disse udfordringer viser American Towers forretningsmodel fortsat høj visibilitet og et vækstpotentiale.

Nomads aktiekurs viste en stort set flad udvikling i kvartalet (-0,2 %). Selskabet er stadig veldrevet og vækster ved at vinde markedsandele og innovere.

Jack Henry-aktien viste også en flad (-0,1 %) udvikling i kvartalet, da pandemien medførte implementeringsforsinkelser i selskabets kerneforretning samt forsinkelser i migrationen af en betalingsplatform, som investorerne havde håbet var afsluttet i kalenderåret 2020. 

Porteføljeændringer 

Vontier var en meget lille position, som blev solgt fra Fortive, hvorefter den blev solgt fra porteføljen.

Forventninger 

Teamet har været tilfreds med porteføljens udvikling i et meget udfordrende marked og har fortsat tiltro til processen, som har været en kilde til positive afkast på langt sigt. Forvaltningsteamet vurderer, at den meget grundige analyse af produkter ud fra en bottom-up-tilgang, ESG-tilpasning af investeringerne og en gennemtænkt porteføljeopbygning vil give en særdeles positiv afkastudvikling på langt sigt. 

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.