Balancerede

Balancerede ETF-porteføljer DKK - Kommentarer til 2. kvartal 2023

SaxoSelect Commentaries
AktivklasserAktier (udviklede og nye aktier), obligationer, ikke-traditionelle
InstrumenterETF'er
InvesteringsstilMakro, diversificeret investeringsfokus

Afkast for kvartalet (uden gebyrer)

Defensiv-0.18%
Moderat-Defensiv
 0.97%
Moderat1.52%
Aggressiv
2.42%
Aggressiv vækst
 3.07%

Oversigt over markedet

Andet kvartal af 2023 var præget af betydelige afvigelser i udviklingen af finansielle aktiver. Mens nyheder om vedvarende inflation, aftagende vækst og høje renter, førte til underperformance af sikre havneaktiver, herunder statsobligationer, var begejstringen for kunstig intelligens til fordel for store teknologi virksomheder, der overpræsterede i løbet af kvartalet.

Aktieafkastet i de store amerikanske indeks blev ført an af entusiasmen og potentialet for kunstig intelligens til at øge den økonomiske vækst. En lille gruppe på 8 store teknologiaktier stod for størstedelen af afkastet inden for NASDAQ og S&P 500, som begge klarede sig bedre end markedet. En overraskende solid økonomi, lave renter og en svag valuta i Japan fik det lokale marked til at stige og resulterede i, at japanske aktier var blandt de aktiver, der klarede sig bedst i kvartalet.

Aktierne på de nye markeder klarede sig generelt dårligere end aktierne på de udviklede markeder, men sluttede kvartalet i positivt territorium. Mens fortsatte geopolitiske spændinger og overraskende svage produktionsdata fra Kina påvirket afkastet, klarede aktierne i visse latinamerikanske lande, herunder Mexico og Brasilien, sig bedre end de udviklede markeder, hvilket udlignede det negative bidrag til afkastet fra Kina.

På trods af aftagende vækst forblev virksomhedernes balancer sunde, indtjeningen robust og misligholdelsesraterne håndterbare, hvilket skabte et gunstigt miljø for mere risikobetonede fastforrentede aktiver.

Udviklingen inden for råvareområdet var blandet i løbet af kvartalet. Mens flere bløde råvarer gav tocifrede afkast, blev de hårde råvarer, herunder kobber, Brent-råolie og guld, til dels udfordret af en aftagende global vækst og et svagere end forventet opsving i efterspørgslen fra Kina.

 
 

Porteføljeallokering (31/03/2023)

afbalanceret-DKK-defensiv

afbalanceret-DKK-mod-def

afbalanceret-DKK-moderat

afbalanceret-DKK-aggressiv

afbalanceret-DKK-aggressiv-vækst

Performance

I 2. kvartal 2023 klarede porteføljerne med højere risikoprofiler sig bedre end porteføljerne med lavere risikoprofiler, da aktier var de aktiver, der klarede sig bedst i kvartalet. I juni var det inden for aktier (både uafdækkede og EUR-afdækkede), der bidrog mest til afkastet, da mega-cap tech-aktier fortsatte med at stige. Aktierne i Europa og Asien-Stillehavsområdet bidrog også positivt, selvom aktierne på de nye markeder var afdæmpede, da geopolitiske spændinger og overraskende svage produktionsdata fra Kina har haft en negativ indvirkning på resultaterne. Inden for rente området var statsobligationer fortsat under pres. Endelig var afkastbidraget fra råvareporteføljen fladt, da afkastet inden for aktivklassen forblev blandet.

Seneste begrundelse for rebalancering

Inden for aktier har der været en reduktion i den samlede allokering til aktierne på de nye markeder på baggrund af ugunstige indtjeningsdata i regionen. Makroøkonomiske data fra Kina har overrasket negativt og sået tvivl om holdbarheden af opsvinget i den kinesiske økonomi. Til gengæld har der været en allokering til europæiske kvalitetsudbytte-ESG-aktier og japanske aktier, da der er attraktive værdiansættelser i forhold til globale aktier og en gunstig indtjening. Japanske aktier fungerer også som en diversifikator i porteføljen, da stigende inflation i Japan sandsynligvis er positivt for regionen, hvis det endelig kan føre til øgede lønninger og bedre prisfastsættelse. Inden for fast indkomst har der været en øget allokering til 7-10-årige amerikanske statsobligationer (i EUR-hedged) og europæiske statsobligationer. Tilføjelsen er finansieret ved at reducere statsobligationer med kortere løbetid for at balancere porteføljernes inflationsfølsomhed. Allokeringen til råvarer forbliver uændret.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

De balancerede SaxoSelect-porteføljer udbydes af Saxo Bank. BlackRocks data, som anvendes af Saxo Bank til at sammensætte de balancerede SaxoSelect-porteføljer, er baseret på bestemte interne antagelser, og BlackRock har ikke taget investorers individuelle behov og risikovillighed i betragtning ved udarbejdelsen af indholdet af disse data. BlackRocks data er derfor kun beregnet til information og skal ikke opfattes som investeringsrådgivning, et tilbud om salg eller en opfordring til at købe de nævnte værdipapirer. BlackRocks data er ikke udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav beregnet til fremme af investeringsdatas uafhængighed, og er desuden ikke underlagt noget forbud mod handel forud for overdragelsen af data til Saxo Bank, hvorfor dette som sådan betragtes som markedsføringskommunikation til Saxo Bank. 

iShares og BlackRock er registrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc. og selskabets tilknyttede virksomheder, hvorfor de anvendes under licens. BlackRock er ikke tilknyttet Saxo Bank. BlackRock fremsætter ingen anbefalinger eller garantier med hensyn til egnethedstesten af at investere i produkter, porteføljer og tjenester udbudt af Saxo Bank eller Saxo Banks tilknyttede virksomheder. BlackRock har ingen forpligtelse og intet ansvar i forbindelse med drift, markedsføring, distribution og salg af produkter, porteføljer og tjenester udbudt af Saxo Bank eller Saxo Banks tilknyttede virksomheder, og BlackRock har ingen forpligtelse og intet ansvar over for Saxo Banks kunder.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.