Saxo Morningstar Moat Portfolio (EUR) – Kommentar til 2019

SaxoSelect Commentaries 5 minutter at læse

Saxo Group

Handlede instrumenter
Aktier
AktivklasserGlobale aktier (ekskl. nye vækstmarkeder)
InvesteringsstilFundamentalanalyse med fokus på kvalitet og værdi
Kvartalsvis afkast+10,4 % (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til aktuel årsrate (siden oprettelse)15,4 % 

Markedsoversigt

I 4. kvartal 2019 steg de globale aktiemarkeder, understøttet af centralbankernes lempelige pengepolitik og en økonomi, der i anden halvår viste sig mere robust end forventet. Frygten på handelsområdet aftog, og afklaring med hensyn til Brexit bidrog til at aktier nåede rekordniveauer i mange dele af verden. 

På trods af aktiernes samlede fremgang, stod energiaktierne relativt svagt oven på over-udbuddet af olie, der lagde en dæmper på kursstigningerne. Ligeledes faldt sundhedsektoren en smule på baggrund af politiske udviklinger. Hastigt stigende teknologi- og internetbaserede aktier inden for kommunikationsydelser bidrog til den positive forskydning af vækstaktier (selskaber, hvis indtjening ventes at stige betydeligt, og som følge deraf er prissat højere end den gennemsnitlig aktie) i forhold til value-aktier (aktier, der er prissat lavere end den gennemsnitlig aktie) i 2019.

For obligationer betød den amerikanske centralbanks genoptagede lempelser af pengepolitikken og dermed nedsættelse af renten, at obligationsmarkedet gav solide afkast i størstedelen af året. Pengepolitiske lempelser, lave misligholdelsesprocenter og moderate inflationsforventninger understøttede obligationsinvestorer. Selv risikobetonede højrenteobligationer og obligationer fra ”emerging markets” leverede tocifrede afkast.

Porteføljeudvikling

Okt.+1.6%
Nov.+5.2%
Dec.+3.3%
2019+19.0%
Etablering (31.05.2016)+51%

(Afkast er efter alle omkostninger)

Bedst præsterende positioner

  • Tata Motors Ltd arbejder inden for cyklisk forbrug. Selskabet ejer ikoniske brands som Jaguar og Land Rover (JLR), men det brede udbud omfatter også andre køretøjer. Aktien steg med hele 49,68 EUR i kvartalet. Stærke salgstal fra Jaguar Land Rover i Kina og reducerede omkostninger på tværs af selskabet, har gjort det muligt for Tata Motors at rette op på svage 2. og 3. kvartaler. Tata-aktien handles i ca. 20 USD, altså under Morningstars handelsværdi på 33 USD. 

  • Line Corp er den førende mobilapp til beskeder i Japan, Taiwan, Indonesien og Thailand. Line-aktien steg med 32,44 EUR i kvartalet. Integrationen af Yahoo-Japans markante resurcer og Lines omfattende brugerbase, genererer fortsat profitable synergier til selskabet. Den endelig integration ventes fuldført i oktober 2020. 

  • Anixter International Inc Anixter International Inc er en førende distributør af produkter og tjenesteydelser inden for netværk, sikkerhed og forsyningsstrøm. Selskabets aktiekurs steg med 29,41 EUR takket være blandt andet spekulationer om to overtagelsestilbud fra henholdsvist Wesco og Clayton, Dubilier and Rice. Wesco tilbød at overtage Anixter International for 97 USD pr. aktie, mens Clayton, Dubilier and Rice forhøjede deres første bud til 93,56 USD. Morningstar vurderer, at aktien handles under markedsværdi, og at den derfor også bør indgå i porteføljen i næste kvartal.   

Dårligst præsterende positioner

  • Cameco Corp er en af verdens førende uranproducenter. Selskabets aktiekurs faldt med 8,40 EUR i kvartalet. Kursen var negativt påvirket af et fald i uranprisen og globale problemer der gik ud over ordreaktiviteten, som for eksempel spændingerne mellem USA, Canada og Kina på handelsområdet. En mere positiv nyhed var, at Cameco opjusterede salgstallene for helåret en smule fra 1,77 til 1,92 mia. USD. Morningstar vurderer, at aktien er alt for lavt prissat. Ifølge dem er værdien 21 CAD, hvorimod den aktuelle kurs til sammenligning ligger med på 11,60 CAD pr. aktie.

  • Adient Plc producerer bilsæder i hele verden og har hovedsæde i Irland. Selskabet står for en tredjedel af den globale omsætning på markedet for bilsæder.  Kursen på Adient-aktien faldt med 10,11 EUR i kvartalet, hvilket skyldes større omstruktureringstiltag, der har mindsket selskabets pengestrøm. Det er Morningstars vurdering, at investorerne skal være tålmodige med hensyn til denne aktie og anlægge en langsigtet tilgang. Den aktuelle aktiekurs på 22 USD pr. aktie ligger et godt stykke under Morningstars vurdering på 51 USD pr. aktie, og selskabet har desuden tre holdbare konkurrencemæssige fordele; immaterielle aktiver, samt omkostningsfordele og -fleksibilitet.

  • Macerich Co er et S&P 500-selskab, der investerer i eksklusive indkøbscentre. Selskabets aktiekurs faldt med 14,93 EUR i kvartalet, grundet uventet lave udlejningsrater og stigende butikslukninger på tværs af selskabets portefølje. Udlejningsprocenten faldt med 1,3 procentpoint til 93,8% mod 95,1% i 3. kvartal 2018. Aktien handles i øjeblikket til 25 USD, hvilket er langt under Morningstars vurderingsværdi på 56 USD pr. aktie. 

Forventninger

Uanset hvordan det er endt sådan, så er det svært at se bort fra, at høje værdiansættelser er forbundet med lavere fremtidige afkast. Vi skal derfor være varsomme på den adfærdsmæssige tendens til at se seneste afkast som rimelige og holdbare forventninger til fremtiden. På den baggrund har Morningstar Investment Management fortsat fokus på at levere det størst mulige afkast på af et givent risikoniveau, i stedet for blot at jagte afkast uden at tage højde for den risiko, det indebærer at opnå disse. I sidste ende er det netop formålet med denne portefølje at finde frem til upopulære aktiver, som vi tror på, vil bidrage til positive afkast på langt sigt.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, finansielle situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der er opfattet som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller senere).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.