Saxo Morningstar High Dividend – Kommentar til 2. kvartal 2020

Saxo Morningstar High Dividend – Kommentar til 2. kvartal 2020

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

Handlede instrumenter
Aktier
AktivklasserGlobale aktier (ekskl. nye vækstmarkeder)
InvesteringsstilKvalitetsaktier med et attraktivt udbytte
Kvartalsvist afkast+10 % (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til aktuel årsrate (siden oprettelse)21,3 %

Markedsoversigt

For mange lever 2020 så sandelig op til sit omdømme som et år, vi helst vil glemme - både med hensyn til sundhed og rigdom – på trods af væsentlige tegn på forbedring i andet kvartal. Vi har i sandhed oplevet to af de mere ekstraordinære perioder, som en investor kan stå overfor:

  • Første kvartal oplevede vi rekordstore fald, og aktiemarkederne havde det værste kvartal siden ”the Great Depression” i 1933.

  • Andet kvartal oplevede et af de hurtigste markedsopsving siden 1983 til trods for, at dette dæmpedes i juni, hvor frygten for en anden smittebølge voksede.   

For de fleste investorer var nettoresultatet negativt år-til-dato. Men besynderligt nok er dette ikke forskelligt fra, hvad man kan forvente af en typisk 6-måneders periode. 

Teknologi og aktier fra 'nye økonomier' fortsatte med at klare sig bedst idet de trivedes under de nye ”arbejde hjemme-betingelserne”.  Dette står i kontrast til nogen veletablerede virksomheder, hvis aktier havde det svært på trods af, at de i årtier havde givet investorer positive afkast og dividender. Udsvinget i resultater – der kom til udtryk i vækst- og valueaktier - har strakt sig til ekstreme yderligheder, hvilket vi mener tilbyder en kontrær mulighed. 

Obligationsmarkeder har også bevæget sig markant, og likviditet bevæger sig nu frit. For eksempel oplevede de mere risikofyldte obligationsmarkeder stærke resultater – som det kan forventes med et så hurtigt markedsopsving.  Faktisk er erhvervsobligationsrenter nu tilbage mod de rekordlave niveauer i slutningen af 2019, særligt blandt højere vurderet udstedelser, hvilket syntes uudgrundeligt blot for et par måneder siden.

 

Porteføljeudvikling

Andet kvartal 2020
10 %
ÅTD 2020
-20 %
201927,50 %
2018*-8,80%
2017Ikke relevant
2016 Ikke relevant
2015Ikke relevant
Siden oprettelse*
-7,00 %

*Oprettelse (12.01.2017)
 Afkast er efter alle gebyrer

Bedst præsterende positioner

  • MPLX er et partnerskab, som ejer både rørledninger og aktiver til indvinding og forarbejdning med store besiddelser i Appalacherne. Aktien kom fint igen i 2. kvartal efter et hårdt 1. kvartal.  Efter Morningstar Investment Management (MIM) opdaterede deres model for første kvartalsresultater og den negative indvirkning af lavere raffinaderidrift og borehulbegrænsninge på kort sigt, er dens handelsværdivurdering fortsat USD 20 pr. aktie. Denne vurdering indebærer en 2020 EBITDA multiplum på 8,6 gange og et 2020 udlodningsudbytte på 14 %. Positionen fastholdes i porteføljen ind i 3. kvartal.

  • Broadcom er Broadcom og Avagos kombinerede organisation. Selskabet giver en yderst diversificeret produktportefølje på tværs af flere markeder inklusive radiofrekvensfiltre og -forstærkere, der bruges i smartphones  som f.eks. Apple iPhone- og Samsung Galaxy-enheder hen til  elektronisk infrastruktur og datalagring. Broadcom indberettede resultater for andet kvartal, der var i overensstemmelse med ledelsens forventninger med sund netværksefterspørgsel opvejet af typisk sæsonpræget svaghed i trådløst udstyr. MIM mener, at firmaet har klaret sig relativt godt i den seneste coronavirusrelaterede modvind takket være dets væsentlige eksponering for cloud- og virksomhedsinfrastruktur. Positionen fastholdes i porteføljen i 3. kvartal.

  • ING Group er en global bankinstitution, som er førende på bankmarkedet i Holland og Belgien, og som driver en række digitale bankvirksomheder i Europa og Australien. MIM vurderer, at INGs rette værdi er EUR 13 pr. aktie, hvilket svarer til INGs 2019 driftsmæssige indre værdi og 19 gange, hvad vi skønner, at ING vil tjene i 2020.  Efter et vanskeligt 1. kvartal kom aktiekursen tilbage for at afslutte 2. kvartal på EUR 6,20 pr. aktie, langt under MIMs handelsværdivurdering. Positionen fastholdes i porteføljen i 3. kvartal.

Dårligst præsterende positioner 

  • BT Group er Storbritanniens fastnetoperatør og leverer tjenester inden for telefoni, internetadgang og tv til privat- og erhvervskunder. Indtjeningsresultater var stort set på linje med forventningerne, men nyheden om, at virksomheden suspenderer sine udbyttebetalinger – og har til hensigt at halvere udbyttet, når det vender tilbage – havde en negativ indvirkning på aktiekursen. På trods af dette  er MIMs kursvurdering fortsat på GBP 250 per aktier  og aktien handler med stor rabat  i forhold til markedet.

  • BAE Systems er en britisk global forsvarsvirksomhed med en dominerende position i Storbritannien. Det er blandt de seks øverste leverandører til det amerikanske forsvarsministerium og har en stærk tilstedeværelse på vigtige forsvarsmarkeder (f.eks. Saudi Arabien og Australien). Aktiekursen faldt i løbet af 2. kvartal på trods af en optimistisk handelsopdatering fra virksomheden, hvor den ser stærk underliggende efterspørgsel og ordretilgang på linje med forventningerne før corona. Dette understøtte aktiekursen og stadig med væsentligt vækstpotentiale til at nå MIMs  forventede kurs på GBP 570 pr. aktie.

  • HSBC, som blev etableret i Hongkong i 1865, og som har base i London, er en af de største banker i verden med 40 millioner kunder globalt.  Aktiekursen led i og med, at HSBC indberettede et svagt resultat for første kvartal, der skyldtes en væsentlig stigning i forventet kredittab. Banken står dog fortsat godt med dens stærke markedsposition, omkostningsfordele og skifteomkostninger for kunder.  Derudover handles aktien fortsat med stor rabat på markedet sammenlignet med MIMs forventede kurs på GBP 620 pr. aktie.
     

Forventninger

I takt med at risikoen for en anden bølge af coronavirussmitte stiger, sættes der spørgsmålstegn ved gyldigheden af det generelle markedsopsving. Der er uden tvivl højere usikkerhed end nogen anden periode siden Anden Verdenskrig. For eksempel har vi tydelige efterspørgselschok at kæmpe med herunder alt fra lavere husholdningsforbrug til en mangel på erhvervsinvesteringer. Vi har også forsyningskædeproblemer, der alle vil blive forværret, hvis vi oplever endnu en kraftig stigning i coronavirustilfælde.

Når vi ser fremad, er det måske bedst at indse tre ting: flokadfærd, indvirkning af politisk reaktion og muligheden for at købe til lave kurser. Andet kvartals opsving fremhævede den evigt vigtige balance mellem afkast og risikostyring, med en gentagelse af hvorfor en investor kan klare sig godt ved at forholde sig roligt i store markedsudsving og på smart vis sprede sine investeringer  til attraktivt prissatte aktiver.  

Morningstar Investment Management opfordrer investorer til at fokusere på det, de kan kontrollere: spare mere op, gennemgå deres finansielle mål og  fokusere på langsigtede investeringsmål. 

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.