Velkommen tilbage til 1970erne og 102 pct. beskatning

Makro

Steen Jakobsen

Cheføkonom og investeringsdirektør

Pippi Langstrømpes »mor« Astrid Lindgren blev i 70erne opkrævet 102 pct. i skat af det svenske skattevæsen. Forfatterens modsvar kom i historien Pomperipossa i Monismanien hvor Pomperipossa siger: »Men så mange procent findes jo slet ikke«.

I disse covid-19 tider er der meget, som under normale omstændigheder ikke »findes«, men alligevel er faktum. Negative renter, negative oliepriser, de facto borgerløn, uendeligt forbrug af stater uden nogen form for kontrol, nedbrydning af konceptet om uafhængige nationalbanker og i samme ombæring fuld finansiering via samme regeringers underskud - blot for at nævne nogle få eksempler.

Det ligger i menneskets natur at søge mønstre, forklaringer og historiske parelleler. Det vil jeg også forsøge at gøre her, for at illustrere den nuværende situation.

Den første historiske parallel er 1970erne, hvor vi oplevede et massivt sammenbrud i både udbud og efterspørgsel grundet energikrisen. Udover at være årtiet, hvor vi gjorde en ende på guldstandarden og sagde »nej til atomkraft«, var det også en periode præget af høj inflation og ikke mindst Paul Breitner-hår. Danmark var på vej mod afgrunden, og den velstand vi har i dag, måtte vi spejde langt efter.

Den anden periode jeg vil fremhæve er tiden efter Første Verdenskrig. I dag ved de fleste, at 1918 var året, hvor den spanske syge (som slet ikke var spansk) brød ud, og i mellemkrigstiden så vi den sidste gældskrise, der for alvor involverede alle vestlige lande.

Hvad binder så de to perioder sammen – og hvad er lektien til i dag? Når covid-19 en skønne dag er fortid, skal regningen betales for dette tagselvbord, som politikere over hele kloden har sat frem for at holde verden kørende. Det vil medføre fire store forandringer.

Renterne skal holdes kunstigt lave, da hverken virksomheder, stater eller borgere ellers vil have råd til at betale renterne. Derfor vil vi snart se centralbankerne indføre yield curve control eller rentekurvekontrol, hvor der indsættes et loft over renterne, som centralbankerne dermed styrer efter. Loftet vil formentlig være på mellem 0 og 0,50 pct. i Danmark.

Sekundært vil skatterne stige på alt. Vi kan begynde at forberede os på Astrid Lindgren-lignende tilstande, hvor skatten for virksomheder vil stige massivt. Det er også en naturlig konsekvens af, at virksomhedernes skattebetaling i forhold til BNP er på det laveste niveau siden Anden Verdenskrig, så det er alligevel kun et spørgsmål om tid.

Derudover vil staten eje en større og større del af kapitalapparatet, hvilket er økonomsprog for private virksomheder og investeringer. Når staten reelt garanterer for virksomhedernes økonomi og overlevelse, vil den også både bestemme adfærd og anvendelse.

Globale institutioner vil enten forsvinde helt eller svækkes i en sådan grad, at man ikke vil bemærke deres eksistens. Det nye samfund vil være mere lukket og præget af stor arbejdsløshed. Vi vil altså rykke i retning af det USA, vi ser under Trump med America First. Alle vil fokusere snævert på nationale interesser, og her vil EU stå tilbage som en af de største tabere.

Frankrigs præsident Macron gjorde i sidste uge alle en tjeneste, da han i Financial Times meddelte, at Europa må bestemme sig for, om EU er et »politisk projekt« eller en »merkantil klub«. Jeg tror, desværre, der er tale om det sidste, da verden efter coronavirus er en med mindre samarbejdsvilje.


Med de store skift kan vi i det kommende årti komme til at se et gensyn med Monismanien, hvor 102 pct. skat er mulig. Jo mere vi isolerer os og insisterer på at gøre det hele selv, desto mere vil vi tabe i sidste ende. Hvis vi taber den markedsbaserede økonomi på gulvet, hvilket vi er godt på vej til, har vi ingenting at prisfastsætte og allokere ud fra. Prisen for at være mere lokal og selvstændig findes i inflation, da alt bliver dyrere, når marginalomkostningen stiger.

Naturligvis var det godt, at verdens ledere og centralbanker reddede verden igen. Spørgsmålet er, om prisen denne gang var for stor. De store spørgsmål skal altid stilles, når man står midt i en krise, selvom det typisk anses som »politisk ukorrekt«. Omvendt vil en tilbagevenden til 102 pct. skat være både amoralsk og ødelæggende. Derfor er det vigtigt at tage diskussionen i opløbet.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.