Video length: 27 minutes
Makro

Macro Monday (week 9): Equities on fire even before Trump delay

Kay Van-Petersen
Global Macro Strategist

Oversigt:  Saxo Head of APAC macro strategy Kay Van-Petersen looks at how equities surged even before US President Trump announced a postponement to his March 1 deadline for a trade deal with China. Kay also runs us through the potential opportunities, risks and events across all asset classes in the week ahead.

To download your copy of Van-Petersen's latest Macro Monday update, click here.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank-koncernens enheder leverer hver især "execution-only"-service, og adgangen til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet, er ikke beregnet til og vil ikke ændre eller videreudvikle dette. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) betingelserne for brug; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) reglerne for deltagelse og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der regulerer brugen af links på et website tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der opnås adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at tegne sig for, sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af din egen uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Derfor er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der er eller vil blive erstatningspligtige for nogen form for tab, du måtte lide som følge af en hvilken som helst investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende afgivet eller effektueret for kundens regning og via den enhed i Saxo Bank-koncernen, der har kontor i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og har sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en fortegnelse over vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne sig for, sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du bemærke og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er beregnet til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og derfor vil blive betragtet som markedsføringsmæssigt i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Generel ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Danmark

Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.