Hvad er ’home bias’? Hvad er ’home bias’? Hvad er ’home bias’?

Hvad er ’home bias’?

Investing 3 minutter at læse
Saxo

Udtrykket ’home bias’ bruges om den tendens, investorer har til at investere massivt i aktier fra deres eget hjemland og overse udenlandske aktiers potentiale i en velafbalanceret portefølje.

Det er naturligt, at investorer føler sig mere trygge ved at investere i selskaber, de kender. Tendensen til ikke at bevæge sig uden for sin komfortzone har imidlertid også en historisk baggrund, for inden den digitale tidsalder betød barrierer som sprogforskelle, juridiske begrænsninger og høje transaktionsomkostninger ved handel på tværs af grænser, at investeringsprocessen var lidt af en udfordring.

Hvorfor er det et problem?
Selv om lovgivningsmæssig strømlining og smarte digitale løsninger betyder, at investorer ikke længere har disse udfordringer, er tendensen til ’home bias’ stadig meget udpræget.
 
En undersøgelse foretaget af Charles Schwab i 2018 viste, at tre ud af fire investorer i Storbritannien ønskede at investere hovedparten af deres aktiver i britiske selskaber, mens andelen af investorer, der ønskede at investere massivt i amerikanske selskaber var 7 %, i japanske selskaber 5 % og i kinesiske selskaber 2 %. Den beskedne interesse for udenlandske aktier kan undre endnu mere, når man tænker på, at hovedparten af respondenterne i undersøgelsen forventede, at udenlandske aktier ville vise lige så store kursstigninger som britiske aktier.

Når man ser på de afkast, store globale indeks giver, bliver problemet tydeligt. I første halvår af 2019 steg S&P 500 med over 17 %, mens det teknologitunge Nasdaq steg med 20 %. Og i Kina steg CSI 300 med næsten 29 %. I samme periode steg det britiske FTSE 100 kun ca. 10 % og lå således et godt stykke efter de andre indeks.

Hvad kan man gøre?
Heldigvis er der en løsning på det problem: diversificering. Hvis din investeringsstrategi er baseret på én sektor, for eksempel medicinalindustrien, kan du undersøge lignende selskaber i andre lande og udsigterne for sektoren generelt. Når først du har fået lidt erfaring, føles det lige så trygt at investere i aktiver, der engang forekom meget eksotiske, som at investere i aktier, der er noteret på børsen i dit eget land.


Næste stop: Frihed i porteføljen

Udvid din investeringsaktivitet med SaxoSelect-porteføljer – du vælger en portefølje med et klik, så klarer vores eksperter resten.

Se mere om SaxoSelect

En verden af investeringer

Gør din portefølje global med flere end 3000 tilgængelige Exchange Traded Funds (ETF’er), handlet på over 30 børser i hele verden.

Find ETF'er

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.