Opvarmning til vigtige inflationstal i morgen Opvarmning til vigtige inflationstal i morgen Opvarmning til vigtige inflationstal i morgen

Opvarmning til vigtige inflationstal i morgen

En hurtig tanke
Oskar Barner Bernhardtsen

Investment strategist

Opvarmning til vigtige inflationstal i morgen

Kl. 14.30 udkommer amerikanske inflationstal for maj måned. Inflationstal har længe været et af de vigtigste tal at følge med i som investor og boligejer, da inflationsudviklingen dikterer centralbankernes rentesatser og styrer markedets forventninger til den fremtidige rentesats.

Vi startede sidste uge med en enkelt rentenedsættelse i Europa og Danmark på 0,25 %, men skal rentenedsættelserne fortsætte i Europa kræver det også til dels, at USA kommer på banen med rentenedsættelser, da ECB og FED normalt har været nogenlunde i takt når det kommer til retningen af deres rentepolitik.

Lige nu venter markedet 1-2 rentenedsættelser af 0,25 % i år fra den amerikanske centralbank FED. Inflationstallet i morgen kan dog ændre disse forventninger markant, hvis tallet kommer ud anderledes end ventet.

Ser man på den årlige inflation som er ventet for maj måned, ligger kerneinflationen på 3,5 % og den ”normale” inflation på 3,4 %. Altså nogenlunde ens og stadig lagt fra de 2 %, der er målet for centralbanken.

De vigtigste tal i morgendagens rapport bliver dog ikke de årlige tal men den månedlige udvikling fra april til maj. Den årlige inflationsrate behøves ikke være på 2 % før, at centralbanken i USA kan begynde at sætte renten ned, men man bliver nødt til at se, at den månedlige udvikling udvikler sig behersket, så man kan argumentet for, at man er på vej mod målet for, at man derved kan lette foden fra ”rentebremsen”.

Her er den månedlige inflation ventet ude på 0,1 % efter at have ligget på mellem 0,3 % og 0,4 % de seneste 4 måneder. Fremskriver vi den høje rate vi har set de seneste måneder, vil den årlige rate ligge på 3,5-4,5 %, der med andre ord betyder inflationen bevæger sig væk fra 2 % målet, og at rentefald i år i USA bliver meget få eller måske ingen.

Derfor er det meget vigtigt, at det månedlige inflationstal kommer ind som ventet eller lavere end ventet. For får vi endnu en måned med 0,3 % - 0,4 % månedlig udvikling, tror vi, at markedet begynder at indregne, at FED ikke kommer til at sætte renten ned i år, og det vil ramme aktierne hårdt i morgen.

Får vi i stedet det månedlige tal ud på 0 %, altså lidt lavere end ventet, kan det skal håb om, at vi får hele 3 rentenedsættelser i år i USA.

Vi mener derfor, at tallet i morgen kan give endnu større bevægelser i aktiemarkedet end normalt.

Kommer det månedlige tal ud lavere end ventet, vil aktier generelt få en god dag med forventeligt sektorer som teknologi, biotech, grøn energi og small cap generelt i front.

Kommer det månedlige tal ud på 0,3 % eller højere vil aktiemarkedet se ind i en nedtur, men sektorer som finans, stabilt forbrug, sundhed og energi (olie og gas) kan se frem til en relativ bedre dag sammenlignet med resten af markedet.

inflation i usa
Inflationsudviklingen i USA de sidste 5 år

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.