Global StockPicker – Kommentar til 2. kvartal 2017

Handlede instrumenter:CFD'er på enkeltaktier
Aktivklasser:Globale aktier
Investeringsstil:Fundamentalanalyse, dynamisk risikoallokering
Afkast for kvartalet:-4,35 % (ekskl. gebyrer)
Volatilitet i dagligt afkast for 1. kvartal 2017:1,07 %

Markedsoversigt

Aktiemarkederne faldt -2,45 % i EUR (målt på benchmark-indekset MSCI World ex EM) i 2. kvartal 2017, hvilket gav et positivt afkast på 2,3 % ÅTD. Markedsudviklingen i 2. kvartal var domineret af skuffende politiske resultater fra USA's nyvalgte præsident, Donald Trump. Aktiemarkedet havde (til dels) indregnet den positive effekt af hans valgprogram i den sidste del af 2016 og begyndelsen af 2017, og som følge heraf faldt værdien af den amerikanske dollar -6.5 % over for euroen. Samtidig faldt risikoen i forbindelse med den politiske uro markant i Europa på baggrund af valgresultatet i Frankrig.

Porteføljeudvikling

Efter at have sluttet på et højt niveau i det forrige kvartal indledte Global StockPicker-porteføljen 2. kvartal med en lille tilbagegang. Trods fremgang flere gange betød den kraftige markedsbevægelse i slutningen af juni, at porteføljen sluttede med et fald for kvartalet på -4,35 % og dermed 1,65 % under benchmark. For første halvår 2017 er afkastet på porteføljen steget 3,6 %, hvilket er 2,3 % over benchmark-afkastet efter fradrag af omkostninger:

  • Den gennemsnitlige gearing i 2. kvartal var x1,7 investeringen (commitment) og bidrog dermed mest til det negative porteføljeafkast på baggrund af det faldende marked.
  • Porteføljeafkastet (ekskl. gearing) svarede til markedsafkastet
  • CFD-omkostninger har reduceret resultatet med ca. -1 %

Positioner med bedst performance

  • Novo Nordisk er en dansk medicinalvirksomhed, der primært er specialiseret i produkter til behandling af diabetes. Virksomhedens aktiekurs steg 16,4 %, idet markedets frygt for prispres på virksomhedens kerneinsulinprodukter aftog. Aktien blev desuden understøttet af uventet gode resultater for de nye langtidsvirkende insulintyper, som ifølge strategiforvalteren ventes at tegne sig for den fremtidige vækst.
  • Nokia, den finske udbyder af mobilnetværk, steg 9,8 % på baggrund af aktiemarkedets begyndende forventninger til udbredelse af 5G-mobilnetværk. Virksomheden har desuden indgået forlig i patentstriden med Apple.
  • Oracle, som er børsnoteret i USA, blev positivt påvirket af, at database-tjenester blev flyttet til skyen. Det til trods for nyheder om, at aktiemarkedet stiller sig tvivlende over for Oracles evne til at kapitalisere på denne trend. I løbet af kvartalet steg positionen med yderligere 12,9 % i USD, ovenikøbet efter en stigning på 16,8 % i 1. kvartal.

Positioner med svagest performance

  • Pandora er en dansk, børsnoteret producent af smykker i affordable luxury-segmentet. Aktiekursen faldt -21,3 %, da fem hedgefonde tog rekordstore korte positioner mod virksomheden. Disse korte positioner blev etableret på grund af manglende tro på holdbarheden af interessen for Pandoras hovedprodukt (charms til armbånd) og forventning om, at virksomhedens vækstrater snart vil falde brat, herunder om en forestående nedjustering for 2017. Strategiforvalteren er ikke enig i det negative syn på aktien og har øget positionens vægt i porteføljen.
  • Petroleum Geo-Services er en norsk børsnoteret udbyder af offshore seismiske tjenester. Selv om virksomheden burde blive positivt påvirket af, at olieprisen vendte tilbage til USD 60-70 pr. tønde, faldt den -36 %, fordi aktiemarkedet sætter spørgsmålstegn ved OPECs evne til at afbalancere udbud og efterspørgsel på oliemarkedet.
  • Akamai Technologies er en amerikansk børsnoteret udbyder af internet routing-optimering og sikkerhedstjenester. Aktien faldt med -16,5 %, da virksomheden meddelte, at den vil styrke sin position via opkøb.

Forventninger

Strategiforvalteren for Global StockPicker forventer, at aktiemarkederne går ind i en konsolideringsperiode i 3. kvartal 2017, indtil der er større klarhed om centralbankernes udfasning af obligationsopkøbene og deres prioritering af en normalisering af renten. En eventuel tilbagegang i markedet ventes dog at blive kortvarig på grund af manglen på attraktive, likvide investeringer. Fald kan blive udløst af politiske forhold, enten fordi det ikke lykkes præsident Trump at leve op til sine valgløfter, eller fordi centralbankerne melder ud, at behovet for en normalisering af pengepolitikken i industrilandene er større end ventet. Markedets forventninger til Donald Trumps politiske resultater er allerede faldet markant.

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, finansielle situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der er opfattet som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller senere).

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.