SaxoInvestor: Porteføljeafkast og allokering, Q2 2017

Negative afkast i Q2

Efter fire på hinanden følgende kvartaler med positive afkast, bød andet kvartal på negative afkast for samtlige SaxoInvestor- porteføljerne. Med undtagelse af korte obligationer var der tale om tab for samtlige aktivklasser i porteføljerne, inklusiv de dele af porteføljerne, der normalt kan beskytte os mod urolige markeder. At dette var tilfældet skyldtes dels en kraftig svækkelse af den amerikanske dollar, hvilket udløste tab på ikke-europæiske aktiver i porteføljerne. Endvidere strammede flere centralbanker retorikken omkring kommende ændringer i pengepolitikken, hvilket medførte stigende obligationsrenter. Endelig satte faldende oliepriser dele af kreditobligationsmarkedet under pres, ligesom EU Kommissionens bøde til Google udløste en større korrektion indenfor teknologi–aktierne.

Q2ÅTDSeneste årSeneste 3 år
Invest.foreningDefensiv-1.5%-0.6%-0.4%5.6%
Moderat Defensiv-1.6%-0.2%0.9%9.9%
Moderat-1.8%0.0%2.2%12.9%
Balanceret-2.0%0.7%4.8%16.8%
Vækst-2.3%1.1%5.7%19.4%
Aggressiv Vækst-1.9%2.2%6.8%23.5%
ETFDefensiv-0.8%0.1%-0.4%10.7%
Moderat Defensiv-1.0%0.2%0.4%13.7%
Moderat-1.1%0.7%1.3%17.2%
Balanceret-1.5%1.3%4.0%21.9%
Vækst-2.1%1.6%5.7%25.8%
Aggressiv Vækst-2.1%1.9%6.6%29.5%

Kilde: Bloomberg, Saxo Privatbank

Denne seneste korrektion efterlader os med ganske begrænsede afkast år-til-dato. En væsentlig forklaring herpå er altså faldet i dollaren (7% i år overfor danske kroner), hvilket dog bør være af midlertidig karakter. Den globale økonomi udvikler sig fortsat gunstigt, ligesom virksomhedernes indtjening er i fremgang. Selvom centralbankerne tydeligvis overvejer lempeligheden af deres pengepolitik, så vurderer vi ikke at en hård stramning ligger ligefor. I kombinationen heraf bør risikobehæftede aktiver kunne forventes at udvikle sig positivt i andet halvår, mens de forventede afkast på de fleste obligationstyper er ganske lave.

Prisændring og omlægninger

En lovændring per 1. juli i år betyder at kapitalforvaltere ikke længere må beholde provisioner fra investeringsforeninger. Dette gælder også for SaxoInvestor, og vi har derfor måtte ændre vores prisstruktur for porteføljer med investeringsforeninger. Samtidigt har vi valgt at inkludere samtlige handels- og transaktionsomkostninger i porteføljegebyret, således at du som kunde nu betaler en fast årlig pris, der indeholder alt fra depotgebyrer til valutatransaktioner og kurtage. For at tilpasse porteføljerne til de nye vilkår har vi ligeledes introduceret flere fonde, hvor der ikke er indeholdt en provisionsbetaling. Således har Maj Invest Danske Obligationer udskiftet Sparinvest Korte og Lange Obligationer, Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko har erstattet C-Worldwide Stabile Aktier, og endelig har SparInvest Index Emerging Markets erstattet Danske Invest Nye Markeder.

I begyndelsen af juli har vi endvidere foretaget en række ændringer i porteføljerne. Mens vi har fastholdt en overvægt af aktier i forhold til obligationer, har vi tonet lidt ned for den cykliske eksponering i udviklede markeder. Vi har samtidigt øget allokeringen til emerging markets. Indenfor obligationsallokeringen har vi nedtonet allokeringen til high yield kredit, og udskiftet vores globale HY fond med en europæisk fond for at mindske dollar-følsomheden (kun ETF).

Figur 2: Porteføljeallokering - investeringsforeninger

Stat/realkreditobligationer58%50%40%25%10%5%
Maj Invest Obligationer58%50%40%25%10%5%
Virksomhed/Emerging Markets10%10%10%10%10%0%
Maj Invest High Inc ome Obligationer10%10%10%10%10% 
Aktier20%28%38%55%70%85%
Maj Invest Value Aktier7%10%13%23%25%32%
C-Worldwide Globale Aktier5%6%10%10%18%20%
Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko5%5%6%8%10%12%
Sparinvest INDEX Emerging Markets 3%4%6%7%9%
Danske Invest Danmark Fokus3%4%5%8%10%12%
Alternativer12%12%12%10%10%10%
Maj Invest Kontra12%12%12%10%10%10%

Kilde: Bloomberg, Saxo Privatbank

Figur 3: Porteføljeallokering - ETF

 DefensivModerat DefensivModeratBalanceretVækstAggressiv Vækst
  Stat/realkreditobligationer  70%  62%  52%  34%  17%  15%
iShares Euro Government Bond 1-3 year44%36%27%13%  
iShares Euro Government Bond 7-10 year26%26%25%21%17%15%
Virksomhed/Emerging  Markets10%10%10%11%13%0%
iShares Euro High Yield Bond5%5%5%5%6% 
iShares Emerging Markets  Local5%5%5%6%7% 
Aktier20%28%38%55%70%85%
iShares Core MSCI World10%14%20%24%32%42%
iShares MSCI World Minmum Volatility4%4%5%6%8%9%
iShares MSCI World Value Factor   4%5%5%
iShares MSCI World Size Factor   4%5%5%
iShares MSCI World Quality Factor4%4%4%5%6%7%
iShares MSCI World Momentum Factor 3%4%5%6%7%
iShares MSCI Emerging Markets2%3%5%7%8%10%

Kilde: Bloomberg, Saxo Privatbank

Note til figur 1: Alle afkastberegninger indeholder foreningernes egne omkostninger. Rådgivningsgebyr til Saxo Privatbank samt handelsomkostninger indgår ikke i beregningerne.

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, finansielle situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der er opfattet som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller senere).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.