Saxo Morningstar Moat Portfolio – Kommentar til 2. kvartal 2017

Handlede instrumenter:Aktier
Aktivklasser:Global Equities (ekskl. Emerging Markets)
Investeringsstil:Fundamentalanalyse fokuseret på kvalitet og værdi
Afkast for kvartalet:-1,34 % (ekskl. gebyrer)
Volatilitet i dagligt afkast for 1. kvartal 2017:0,83 %


Markedsoversigt

Der er ingen tvivl om, at 2. kvartal 2017 var domineret af valgene – med lettelse i Frankrig i april og negativ stemning i Storbritannien i begyndelsen af juni.

Når det er sagt, var markederne forholdsvis robuste og fortsatte fremgangen. Federal Reserve har som antaget forhøjet renten i december 2016, marts 2017 og juni 2017, hvilket i høj grad var forventet af markedet og derfor havde meget beskeden effekt på værdiansættelserne. Mere bemærkelsesværdigt var det, at euroen og det britiske pund blev styrket i kvartalet af den formodede stabilitet i EU og rygterne om tiltag fra centralbankerne. Euroen var vinderen over for den amerikanske dollar og yennen, mens pundet også blev styrket i løbet af kvartalet, omend i mindre grad. Både aktie- og rentemarkederne leverede positive resultater i Europa, selv om Storbritannien oplevede et tilbageslag i slutningen af kvartalet, da markedet kæmpede med et såkaldt 'hung' parlament og konsekvenserne for Brexit-forhandlingerne.

Mere generelt betragtet, og med undtagelse af valutaudviklingen, var det et solidt og positivt kvartal for investorerne. Både de udviklede markeder og emerging markets gav pæne afkast i kvartalet. Og både teknologi- og sundhedsaktier steg kraftigt i sektorer med 'kvalitetsvækst'.

I det meste af kvartalet fulgte rentemarkedet stort set efter med positive afkast, der påfaldende nok har korreleret med aktierne. Den sidste uges handel ændrede dog landskabet noget, da renterne på fastforrentede papirer steg på baggrund af bekymring for, om det er ved at være slut med centralbankernes lempelige pengepolitik. Når det er sagt, holdt det samlede globale marked trit med både emerging markets og højrentemarkedet, og alle tre leverede ca. 3 % målt i USD.

Det mest bemærkelsesværdige er, at vi fortsat ser et kraftigt fald i råvarepriserne. Olieprisen faldt betragteligt i løbet af kvartalet, hvilket lagde et usædvanligt stort pres på råvarerelaterede aktiver. Energi- og materialesektorerne har været forholdsvis modstandsdygtige i lyset af denne svækkelse og er faldet mindre.

Porteføljeudvikling

April-2,2 %
Maj-2,7 %
Juni3,4 %

Positioner med bedst performance

  • Valeant Pharmaceuticals er et globalt specialiseret medicinalselskab med fokus på mærkevareprodukter til hudsygdomme, mavetarmsygdomme og øjensygdomme. Virksomhedens aktiekurs steg i 2. kvartal 2016, idet markedet reagerede positivt på meddelelsen om udnævnelsen af den nye CEO, Joseph Papa, som har stor erfaring fra medicinalbranchen. På dette tidspunkt anbefaler Morningstar Investment Europe Ltd. at udnytte udviklingen i 2. kvartal og sælge ud af positionen. Det er deres holdning, at virksomhedens gældsproblemer vil gøre det vanskeligt at foretage de nødvendige investeringer i virksomheden og en pipeline, der kan underbygge en langsigtet afkastningsgrad.
  • SINA Corp er en førende online-medievirksomhed i Kina. Dens tjenester omfatter Sina.com (portal), Weibo (socialt medie) og Sina mobile (mobilportal og mobilapps). Aktien klarede sig godt, især i maj, primært fordi Sina begyndte at tjene penge på Weibo ved at udrulle social advertising via social graph-interesse, og Weibo har være hovedbidragsyder til væksten. Positionen fastholdes i 3. kvartal 2017.
  • Vertex Pharmaceuticals udvikler småmolekyle-lægemidler til behandling af alvorlige sygdomme. Virksomhedens aktiekurs fortsatte med at stige kraftigt i 2. kvartal 2017 takket være god modtagelse af nyheder om dens portefølje til behandling af cystisk fibrose. Desuden rapporterede Vertex høj salgsvækst i 1. kvartal på grund af den hurtige lancering af præparatet Orkambi. Efter den hastige stigning mod den estimerede handelsværdi blev positionen lukket ved kvartalets slutning og fjernet fra porteføljerne.

Positioner med svagest performance

  • Vocus Groups største aktiv er selskabets infrastrukturnetværk, der består af 1.900 kilometer fiber i ni store byer i Australien og 4.600 kilometer intercity-fiber i hele New Zealand. Vocus har foretaget en række fusioner på kort tid, hvilket har givet et negativt syn på aktien. Positionen fastholdes i 3. kvartal, i erkendelse af at Vocus' fuldt integrerede forretningsmodel betyder, at alle aktiviteter er baseret på fiberinfrastrukturen, og ejerskabet af fiberinfrastrukturen giver Vocus en betydelig omkostningsfordel i forhold til konkurrenterne.
  • Cameco Corp er et canadisk uranmineselskab. Virksomhedens aktiekurs har lidt under et for stort udbud og en negativ holdning til atomkraft, hvor Sydkorea skærer ned på atomkraftområdet, og Tyskland har planer om at lukke alle atomkraftværker inden 2022. Positionen fastholdes i 3. kvartal 2017, da den fortsatte nedbringelse af sekundære uranlagre vil øge presset på udbuddet af udvundet uran for at imødekomme den stigende globale efterspørgsel med stigende priser til følge. Desuden ejer Cameco flere af verdens fineste urandepoter; virksomhedens McArthur River-mine i Saskatchewan giver malmkoncentrationer, der er 100 gange højere end branchegennemsnittet.
  • Embraer SA ADR er har en ledende position på luftfartsmarkedet med en førende markedsandel inden for regionalfly, en omfattende flåde af erhvervsfly og KC-390-transportfly. Positionen fastholdes i 3. kvartal, primært på grund af de høje adgangsbarrierer inden for kommerciel luftfart. Trods nye spillere på det regionale flymarked er det lykkedes Embraer at fastholde en førende position, i høj grad på grund af de immaterielle aktiver, som virksomheden har opbygget over de seneste to årtier ved fornuftig investering i hele produktporteføljen.

Forventninger

Det ser ud til, at vi stadig lever i en verden med sund optimisme, gode afkast og et skrøbeligt fundament. Selvfølgelig er faren ved dette, at det øger muligheden for fremtidig svækkelse, hvis kurserne stiger ud over den værdi, som de fundamentale faktorer tilsiger. Det kræver et klart hoved og disciplin, når man skal udstikke kursen og sammensætte en portefølje, der kan levere på de langsigtede mål.

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, finansielle situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der er opfattet som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller senere).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.