Kommentar til redegørelse om inspektion i Saxo Bank på hvidvaskområdet

Finanstilsynet var for 18 måneder siden - i juni 2019 – på inspektion i Saxo Bank. Inspektionen var en almindelig funktionsundersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn.

Steen Blaafalk, Group Financial & Risk Officer, har følgende kommentar til Finanstilsynets redegørelse:

  • Vi tager naturligvis påbuddene til efterretning, som Finanstilsynets inspektion i juni 2019 gav anledning til. Saxo Bank har i den mellemliggende periode foretaget nødvendige foranstaltninger, der gør, at vi allerede i dag efterlever hovedparten af påbuddene. Det gælder f.eks. adskillelsen af transaktionsovervågnings- og compliancefunktionen, som blev gennemført allerede i januar sidste år. Efter dialog med Finanstilsynet, har vi iværksat konkrete initiativer, der gør, at alle påbud vil være efterlevet indenfor den af Finanstilsynet fastsatte tidsfrist.
  • Vi noterer os med tilfredshed, at Finanstilsynet i øvrigt bemærker i den endelige rapport, at banken har gennemført væsentlige tiltag med henblik på at styrke bankens risikobegrænsende foranstaltninger på området for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, siden Finanstilsynets sidste inspektion på området i 2015.
  • Saxo Bank har over de senere år øget ressourcerne til flere medarbejdere og kontrolsystemer indenfor compliance, transaktionsovervågnng og anti-hvidvask. Mængden af underretninger til de relevante myndigheder er, som følge af bedre kontrolsystemer og øget fokus, stigende i lighed med den tendens, vi også ser i resten af sektoren. Påbuddet vedrører derfor primært definitionen af, hvornår en underretning sker omgående. Det vil sige det tidsrum, der går fra vi opfanger en potentiel mistænkelig aktivitet til at vi foretager underretningen til SØIK. Den proces har vi naturligvis accelereret yderligere og herunder tilføjet flere ressourcer, så underretninger fremover indsendes endnu hurtigere i henhold til bankens procedurer.

Redegørelse fra Finanstilsynet

Lasse Lilholt

PR & Communications Manager

+45 3977 63 44 
press@saxobank.com

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.