Saxo Bank præsenterer årsregnskab for 2019

Saxo Bank rapporterer et lavere nettoresultat, øgede investeringer og et rekordhøjt antal nye kunder og kundemidler ligesom bankens kapitalgrundlag fortsat er solidt.

Saxo Bank får et overskud på 40 mio. kr. i 2019. Kundeindskud til handel stiger til 375,5 mia. kr. De primære driftsindtægter falder dog med 6 pct. til 2,6 mia. kr. for året. BinckBank er medtaget i årsregnskabet fra 1. august 2019. 

Saxo Bank har fortsat et solidt kapitalgrundlag med en solvens på 32,9 pct. ved udgangen af 2019.

Nøgletal for 2019 (2018)
 • Primære driftsindtægter: 2,6 mia. kr. (2,8 mia. kr.)
 • EBITDA: 882 mio. kr. (1,41 mia. kr.)
 • Nettoresultat: 40 mio. kr. (963 mio. kr.) 
 • Kundemidler: 375,5 mia. kr. (112,6 mia. kr.)
 • Egenkapital: 7,1 mia. kr. (5,6 mia. kr.)
 • Antal kunder: 525.000 (178.439)
Kim Fournais, CEO og stifter, udtaler:
 • Resultatet for 2019 er påvirket af svære vilkår på de finansielle markedet i løbet af året med meget lav volatilitet og negative renter i flere markeder. Samtidig påvirkes har vi sænket priserne markant og fortsat vores store investeringer i bedre platforme, produkter og digitale løsninger til vores kunder og partnere.

 • Mens årsresultatet ikke er tilfredsstillende, er det dog værd at bemærke, at vi har budt velkommen til et rekordstort antal nye kunder i 2019 og har set en markant stigning i kundeindskud til handel til mere end 375 mia. kr. 

 • 2019 var også et vigtigt år i Saxo Banks historie, da vi gennemførte opkøbet af BinckBank, der tilføjer både mange dygtige og dedikerede medarbejdere og et betydeligt antal kunder og aktiver til koncernen. Derudover har vi etableret et joint venture med vores aktionær Geely for at levere teknologiløsninger til finansielle institutioner i Kina. Samlet set har vi et stærkt fundament for fremtidig vækst.

 • Vi fastholder vores strategi og fortsætter investeringer i teknologi og digitalisering, samtidig med at vi forfølger en stærk omkostningsdisciplin.

 • I begyndelsen af 2020 er volatiliteten på de finansielle markeder steget, hvilket fører til højere aktivitet blandt vores kunder og partnere.

 • Vi præsenterer vores årsregnskab for 2019 i en vanskelig tid for det globale samfund og verdensøkonomien. Coronavirusset spreder sig fortsat, hvilket har betydelig indflydelse på de samfund, Saxo Bank er en del af. Vi er naturligvis fuldt operationelle og tager alle nødvendige skridt for, at vi fortsat kan servicere vores kunder og sikre vores ansattes helbred..

 • Derudover har vi besluttet at fremrykke alle betalinger til vores leverandører for at hjælpe og understøtte med likviditet i denne vanskelige situation. Saxo Bank har en sund kapital- og likviditetsposition, hvilket giver os fleksibilitet til at støtte de samfund, vi er en del af. Vi er alle afhængige af hinanden, og vi må gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at vi kommer så godt som muligt igennem dette afgørende øjeblik i vores fælles historie.

Det samlede årsregnskab kan læses her: https://www.home.saxo/about-us/investor-relations

Lasse Lilholt

PR & Communications Manager

+45 3977 63 44 
press@saxobank.com

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.