Status som professionel kunde: Det betyder det for dig

Den 30. juli 2018 introducererede ESMA en række ændringer i forhold til, hvordan gearede produkter som f.eks. CFD'er tilbydes til retail-kunder på.

Disse ændringer er indført af ESMA (European Securities and Markets Authority) og omfatter:

Begrænsninger på det omfang af gearing, der tilbydes til private tradere

Begrænset adgang til visse produkter

Negativ balance beskyttelse

Anmod om status som professionel kunde. Log ind, gå til Konto > Andet > Klassifikation, og følg vejledningen.

Disse ændringer gælder for alle udbydere af CFD, valuta og spread betting, men har ingen indflydelse på professionelle tradere.

Du kan anmode om at få ændret din kategorisering til udvalgt professionel kunde, så begrænsningerne ikke påvirker dig. Som udvalgt professionel kunde mister du dog nogle af de lovpligtige beskyttelser, der er etableret for private tradere.

Læs følgende oplysninger omhyggeligt, og notér dig de risici, der er forbundet med omklassificering.

Oplysninger om status som udvalgt professionel kunde

Beskyttelser, du bevarer

Beskyttelser, du giver afkald på

Garantifonden
Som enkeltperson er du berettiget til beskyttelse fra Garantifonden på op til EUR 100.000 for kontante indskud, som du har stående hos os. Kontante indskud beregnes som det frie nettoindskud efter fratrækning af en eventuel gæld til banken.

Begrænsninger for gearing
Begrænsninger for gearing, der er gældende for nogle af vores produkter, gælder ikke for professionelle kunder. Husk, at øget gearing giver øget risiko.

Pengeinstitutankenævnet
Du bør være berettiget til at bruge Pengeinstitutankenævnet, så længe du er en fysisk person, der agerer til formål uden for dit erhverv, din virksomhed eller din profession. Du bør kontakte dem direkte, hvis du er i tvivl om, hvorvidt deres tjenester er gældende for dig.

Beskyttelse mod negativ saldo
Vi er ikke forpligtede til at tilbyde professionelle kunder beskyttelse mod negativ saldo. Det betyder, at hvis saldoen på din konto bliver negativ, er du forpligtet til at foretage yderligere indbetalinger – hvilket vil sige, at du kan tabe mere end dine indskud.

Ordreudførelsespolitik
Vi har en generel forpligtelse til at agere ærligt, redeligt og professionelt og til at varetage kundens interesser bedst muligt. I forhold til ordreeksekvering er vi forpligtet til at træffe alle de foranstaltninger, som inden for rimelighedens grænser kan forventes, for at opnå de bedst mulige resultater for kunderne på et ensartet grundlag ved eksekvering af ordrer eller ved placering af eller videresendelse af ordrer til en tredjepart med henblik på eksekvering.

Produktbegrænsninger
I takt med at du viser, at du har den relevante erfaring og viden til at forstå de risici, der er forbundet med handel af komplekse finansielle produkter, vil vi ikke pålægge dig produktbegrænsninger.

Ændring i kundekategorisering
Du beholder retten til at anmode om en anden kategorisering når som helst – f.eks. hvis du ønsker et højere niveau af lovpligtig beskyttelse.

Risikoadvarsler
I takt med at du viser, at du har den relevante erfaring og viden til at forstå de risici, der er forbundet med handel af vores produkter, vil vi ikke være forpligtede til at give dig standardiserede risikoadvarsler.

 

Kommunikation
I takt med at du viser, at du har en god forståelse af vores produkter og tjenester og de risici, der er forbundet med dem, kan vi kommunikere med dig på en mere nuanceret måde.

Vi kommunikerer altid klart, fair og ikke vildledende, uanset hvilken kundekategorisering der er tale om.

 

Professionel kunde vs privat kunde gearing sammenligning

Saxo professionel kunder Saxo detailkunder
FX (Majors)1.50%3.33%30:1
FX (Minors2.00%5.00%20:1
Indeks (Majors)2.50%5.00%20:1
Indeks (Minors)3.00%10.00%10:1
Guld3.00%5.00%20:1
Råvarer4%10%10:1
Aktier10.00%20.00%5:1
Anmod om status som professionel kunde. Log ind, gå til Konto > Andet > Klassifikation, og følg vejledningen.

Kvalifikationskriterier

For at være kvalificeret til professionel kategorisering skal du have den fornødne ekspertise, erfaring og viden til at kunne træffe dine egne investeringsbeslutninger. Du skal også opfylde mindst to af følgende tre kriterier, der er opstillet af ESMA, og give os de relevante understøttende oplysninger:

Handelserfaring

Du skal have udført transaktioner i væsentlige størrelser af et relevant produkt med en gennemsnitlig frekvens på mindst 10 gange i kvartalet i løbet af de seneste fire kvartaler (hos Saxo og/eller andre udbydere).

Portefølje

Størrelsen på din investeringsportefølje (der forvaltes af Saxo og/eller andre udbydere), dvs. kontantbeholdninger og finansielle instrumenter, overstiger EUR 500.000.

Handelsviden

Du arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor i mindst et år i en stilling, som kræver viden om relevante produkter.

Kvalifikationskriterier i detaljer

Handelsstørrelse og -volumen:

Du skal have udført transaktioner i væsentlige størrelser af et relevant produkt med en gennemsnitlig frekvens på mindst 10 gange i kvartalet i løbet af de seneste fire kvartaler (hos Saxo og/eller andre udbydere).

Relevante produkter omfatter: CFD'er/swaps, valuta (spot/terminskontrakter/valutaoptioner), futures, optioner, gearede børshandlede produkter, warrants og binære optioner.

Væsentlig størrelse anses for at være en nominel minimumværdi på f.eks. €100.000 for valuta, €50.000 for indekser og €10.000 for CFD'er på enkeltaktier.

Den gennemsnitlige frekvens af handler kan være hos en enkelt udbyder eller en kombination af udbydere. Vi beder dig om indscannede kopier af oversigter over eventuelle handelsaktiviteter uden for Saxo.

Porteføljestørrelse

Størrelsen på din investeringsportefølje (der forvaltes af Saxo og/eller andre udbydere), dvs. kontantbeholdninger og finansielle instrumenter*, overstiger EUR 500.000.

Acceptable eksempler på en investeringsportefølje kan omfatte: kontante midler, aktieportefølje, handelskonti og investeringsforeninger.

Uacceptable eksempler omfatter: arbejdsmarkedspension, ikke-omsættelige aktiver, ejendom, luksusbiler, smykker.
Hvis du har en portefølje uden for Saxo, beder vi dig muligvis om indscannede kopier af oversigter fra andre udbydere.

Professionel erfaring

Du arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor i mindst et år i en stilling, som kræver viden om relevante produkter.

Vi beder dig om at oplyse detaljer om din stilling og om, hvordan den har givet dig tilstrækkelig viden og erfaring. Vi kan om nødvendigt også bede dig om at tilvejebringe beviser på dette.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.