Saxoinvestor: Porteføljeafkast og allokering, Q1 2018

En negativ start på årets første kvartal.

Årets første kvartal bød på negative afkast i alle SaxoInvestor-porteføljerne. Porteføljerne har givet et negativt afkast i intervallet -0,1% for den defensive portefølje af ETF’er til et negativt afkast på -4,0% for de danske investeringsforeninger bestående af 100% aktier. Til sammenligning faldt det globale aktiemarked med 4,1% i årets første kvartal.

Resultatet for første kvartal har været præget af en global usikkerhed på aktiemarkederne. I første omgang med baggrund i inflationsfrygt ovenpå en række amerikanske nøgletal og deraf rentestigninger, og sidst i kvartalet omkring frygten for en eskalerende handelskrig mellem USA og Kina. Rentestigninger i januar og februar blev vendt til rentefald i marts. Dette har bevirket, at obligationerne generelt har bidraget med et mindre positivt afkast i perioden.

Saxoinvestor: Porteføljeafkast og allokering, Q1 2018

Note: Inkluderer ikke porteføljegebyr til Saxo Privatbank. Kilde: Bloomberg, Saxo Privatbank.

SaxoInvestor’s 100% aktieporteføljer har i første kvartal givet et negativt afkast på -4,0% for de danske investeringsforeninger og -3,0% for ETF’erne. Imens afkastet for investeringsforeningerne var på linje med det globale aktiemarked, som i første kvartal har givet et negativt afkast på -4,1%, har ETF porteføljen formået at overperforme benchmark til trods for et afkast i negativt territorie. Obligationer var begunstiget af et positivt afkast på 1,3% i de lange euro-dominerede  statsobligationer.

Aktiv vs. Passiv.

På linje med afkastet for hele 2017, så performede vores ETF’er ligeledes bedst i første kvartal af 2018. Den generelle merperformance er bredt funderet både på aktie- og obligations ETF’erne. Dette ses ved at sammenholde, hvorledes den defensive ETF portefølje har givet et afkast på -0,1% ift. de defensive danske investeringsforeninger med et negativt afkast på -1,1%. 

De aktive fonde har udvist et mere divergerende afkast. Især vores fonde fra BLS Globale Aktier har igen i første kvartal 2018 givet et merafkast ift. til det globale aktiemarked med et negativt afkast på –2,2%. De øvrige globale aktiefonde fra bl.a. C Worldwide Globale Aktier og Sparinvest Global Aktier har underperformet det globale aktiemarked med omkring 1,5 procentpoint. På obligationssiden har vi i 2017 haft god støtte fra Majinvest’s obligationsfonde, som på trods af dette ikke har kunne overperforme indeks ETF’erne i første kvartal. 

Omlægninger og strategi for 2018

I slutningen af 2017 valgte vi en mere afbalanceret porteføljesammensætning ved at neddrosle vores offensive aktievægt. De finansielle markeder har været præget af volatilitet i starten af 2018 grundet især udsigten til en potentiel handelskrig mellem USA og Kina. Vores eksponering til MajInvest Kontra, som netop i et sådan volatilitetsmiljø burde give et merafkast har imidlertid vist sig ikke at leve op til vores forventninger. Derfor har vi valgt at udskifte vores allokering til MajInvest Kontra til MajInvest Obligationer. Den overordnede aktivallokering er således blevet mere identisk mellem ETF og investeringsforeningsporteføljerne på tværs af alle risikoprofilerne. 

Vi fastholder imidlertid vores konstruktive tilgang til markederne trods en svag start for 2018. Vi forventer, at aktiemarkederne vil generere et positivt afkast i 2018 drevet af et stærkt makroøkonomisk billede, relativt høje indtjeningsforventninger og forsat forsigtige centralbanker, imens obligationskategorierne vil generere et positivt om end mere moderat afkast.

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, finansielle situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der er opfattet som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller senere).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.