Charts and Patterns – Kommentar til 2. kvartal 2017

Handlede instrumenter:Valutaspot og CFD'er
Aktivklasser:Valuta, aktieindeks, råvarer
Valuta, aktieindeks, råvarerTrends og tekniske faktorer
Afkast for kvartalet:-1,88 % (ekskl. servicegebyr men inkl. eventuelle resultatbetingede honorarer)
Volatilitet i dagligt afkast for 1. kvartal 2017:0,57 %
Gennemsnitligt antal handler pr. uge:3,8 (siden etablering)

Markedsoversigt

I 2. kvartal 2017 fortsatte konsolideringen for mange aktiver (ikke aktier). Aktieindeksene var fortsat robuste, og markedet viste den bedste udvikling. Råvarer, herunder bløde råvarer og metaller, blev svækket.

Begrænset volatilitet, et sammenbrud i nogle af de typiske markedskorrelationer og markeder præget af intervalhandel betød vanskelige handelsforhold for handelsstilen Charts and Patterns. Den tydeligste afvigelse i korrelation har været mellem guld og den amerikanske dollar, hvor det normalt er sådan, at hvis dollaren er svag, ventes guld generelt at stige, og omvendt. Men i dette kvartal var både guld og dollaren svage på samme tid.

Porteføljeudvikling

April
1,7 %
Maj
-1,7 %
Juni
-1,9 %

I 2. kvartal gav handelsstrategien et lidt negativt afkast på -1,88 %. En position med guld over for den australske dollar nåede sit første profit target og blev delvist lukket. Den tilbageværende position blev lukket på grund af den faldende guldpris. Vendingen i guldprisen har ikke gavnet positionerne fra 1. kvartal, og de er begge blevet lukket med små gevinster.

Aktieindeksene har fulgt den primære trend i markedet i kvartalet, men bevægelserne har været vanskelige at fange i handelsstilen Charts and Patterns. Det var begrænset med vendinger, der kunne føre til købsmuligheder, og når der opstod en korrektion, havde bevægelserne tendens til at være meget aggressive. I 2. kvartal blev en position i EURO STOXX stoppet, men en lignende position i IBEX gav en lille gevinst.

De bløde råvarer blev fortsat frasolgt i kvartalet og gav ikke mange handelsmuligheder. Charts and Patterns venter, at disse bevægelser på nedsiden bliver begrænsede og ville foretrække at afvente købsmuligheder.

Valutahandlerne har haft lavere prioritet i 2. kvartal på grund af manglende trends i valutakryds og intervalhandel i mange valutaer.

Forventninger

I begyndelsen af 3. kvartal er det strategiforvalterens holdning, at aktieindeksene vil stige på kort sigt, men der ventes også en større korrektion i aktieindeksene senere på året.

Strategiforvalterne mener, at udsigterne for råvarer begynder at se mere positive ud, og der er flere tegn på, at nogle råvarer har passeret bunden og vil gå ind i en ny bullish periode. Den kan medføre nogle handelsmuligheder i det kommende kvartal.

I valutamarkedet ventes de japanske yen-kryds fortsat at være bullish på kort sigt og give købsmuligheder ved vending.

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, finansielle situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der er opfattet som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller senere).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.