Macro FX Trading – Kommentar til 2. kvartal 2017

Handlede instrumenter:Valutaspot
Aktivklasser:Valuta
Investeringsstil:Diskretionær (ikke-systematisk), makroanalyse, tekniske faktorer
Afkast for kvartalet:1,42 % (ekskl. servicegebyr men inkl. eventuelle resultatbetingede honorarer)
Volatilitet i dagligt afkast for 1. kvartal 2017:1,14 %
Gennemsnitligt antal handler pr. uge:10,3 (siden etablering)

Markedsoversigt

2. kvartal 2017 var præget af de europæiske valgresultater, et begyndende fald i de globale obligationsrenter, dollarudviklingen samt endnu en nedadgående bevægelse i den implicitte volatilitet samtidig med stadig højere aktiver. I juni sås der dog et markant skift i tonen fra Federal Reserve i USA og Den Europæiske Centralbank (ECB) angående planerne om at nedbringe balancen med henblik på at opfylde den amerikanske centralbanks tredje mandat, nemlig finansiel stabilitet. Det ventes at sætte kursen for 3. kvartal.

I Europa blev euroen styrket, da politiske risici og spænd i randlandene faldt efter Emmanuel Macrons sejr over Marine Le Pen i det franske præsidentvalg. Det fik ECB-chef Mario Draghi til efterfølgende at signalere udfasning af de kvantitative lempelser (QE) senere på året med konsekvenser for de europæiske og især de globale obligationsrenter.

I Storbritannien blev pundet i første omgang styrket af udskrivelsen af lynvalget, som skulle cementere de Konservatives position inden Brexit-forhandlingerne. En katastrofal valgkampagne for de Konservative endte med at være til fordel for Labour og resulterede i et parlament, hvor ingen af partierne havde flertal samt et skift til fordel for venstrefløjen og modstanderne mod økonomiske stramninger. Statsobligationerne blev sårbare af den politiske uro sammen med en mere høgeagtig Bank of England og satte også tonen for 3. kvartal.

I USA har de økonomiske indikatorer, især inflationstallene, medført et kraftigt dollarfald. Federal Reserve har imidlertid signaleret, at de vil se gennem fingre med dette og fremlægge planer for kvantitative stramninger på mødet den 17. juni, formentlig i lyset af de galopperende aktiekurser på bl.a. Facebook, Amazon, Netflix og Google (FANG) og den generelt lave volatilitet i markedet.

Porteføljeudvikling

April -3,3 %
Maj +10,8 %
Juni -5,3 %.

Bogen fik et positivt kvartal med gevinster på lange europositioner efter første del af det franske valg. Det fortsatte i maj, hvor gevinsten på bogen var 10,8 %. Nogle af disse gevinster blev udhulet efter ujævne bevægelser i de sidste uger af juni med modstridende kommentarer fra centralbankerne.

Forventninger

Andet halvår af 2017 ser ud til at blive en interessant periode med stigende volatilitet på tværs af aktivklasserne. Det skyldes centralbankernes ønske om at nedbringe likviditeten, hvilket har drevet markederne i de seneste år. Derfor vil opmærksomheden være rettet mod obligationsrenterne, risiciene og hvordan formen på rentekurven udvikler sig.

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, finansielle situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der er opfattet som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller senere).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.